Udržitelná a prosperující města závisí na dopravě: deset principů zdravé mobility

Výstupem mezinárodního festivalu ekomobility v tchajwanském Kaohsiungu je soubor klíčových principů k vytvoření sítě udržitelné dopravy. Deset principů vytvořila skupina mezinárodních neziskových organizací. A vznikla proto, aby se dostala do povědomí lidí, kteří naše města vytváří – a mají šanci ovlivnit jejich budoucí podobu.

city:one 19.2.2019 12:39 Tereza Škoulová Mobilita Plánování mobility Čistá mobilita

Podobu měst a městské mobility plánujeme dohromady

To, jak vypadají naše města, ovlivňuje i podobu městské mobility. Rozvoj dopravy, urbanismus, veřejné prostory, regulace budov a městských zón, požadavky na parkování… to vše by mělo podněcovat dostupné, živoucí a udržitelné město.

Proto je dobré využívat participativních nástrojů k řízení a rozhodování o městě. Pardubice už to zkusily.

Prioritou jsou lidé, nikoli vozidla

Mobilita lidí, nikoli vozidel, stojí v centru plánování dopravy a městské struktury. Podporujeme chodce, jízdu na kole, veřejnou dopravu a další sdílenou mobilitu – a také jejich propojenost. Města by měla upouštět od používání automobilů, taxi služeb a zbytečných vozidel pro jednoho cestujícího.

U nás fungují neziskové organizace, které mají potřebné analýzy i know-how. Nejvýznamnější je spolek Auto*Mat.

Podporujeme sdílené a účelné využívání vozidel, cest i pozemků

Plánovaná doprava a urbanismus by měly minimalizovat počet parkovacích stání na osobu a naopak maximalizovat využití každého dopravního prostředku. Nedoporučujeme nadměrná vozidla, megalomanskou infrastrukturu ani navyšování parkovacích stání.

Příklad odvážného starosty, který měl kuráž zakázat autům vjezd do centra města, si můžete přečíst tady. U nás se, bohužel, podobně osvícené vedení zatím nenašlo. Pokud o nějakém víte, napište nám!

Komunikujeme s lidmi ze všech sfér

Obyvatelé, pracovníci, podniky a další zainteresované strany mohou pocítit přímý dopad na svůj život i své ekonomické zájmy, když společně přejdou k nulovým emisím a nakonec autonomním vozidlům. Aktivně se snažíme zapojovat všechny skupiny do rozhodovacího procesu a podporovat změnu jejich životního stylu.

Komunikaci se všemi zainteresovanými stranami po dvanácti letech perfektně ovládají lidí v Nadaci Proměny. Mohou vás celým procesem provést.

Prosazujeme spravedlnost

Fyzický, digitální i finanční přístup k veřejné dopravě je důležitá hodnota. Je nutné ji promyslet tak, aby byla dostupná lidem každého věku, pohlaví, příjmu a založení.

Řešením může být fond mobility z plateb za parkování. Příklad najdete v Amsterdamu.

Přecházíme k budoucnosti nulových emisí a obnovitelné energie

Městská hromadná doprava a sdílená mobilita urychlí přechod na vozidla s nulovými emisemi. Elektrická vozidla budou poháněna obnovitelnou energií, což znamená přínos pro klima a kvalitu ovzduší.

Článek o řešení z francouzského města Lyonu – včetně informací o rozpočtu, jehož výdaje se několikanásobně vrátí.

Zavádíme férové poplatky pro všechny uživatele

Každé vozidlo by mělo platit spravedlivý podíl za užívání silnic, vytváření dopravních zácp, znečištění a využití vyhrazených míst. Spravedlivý podíl zohledňuje provozní náklady, náklady na údržbu i sociální dopad.

O poplatcích za vjezd do centra města se u nás sice hovořilo, ale méně udělalo. Výsledky si můžete přečíst tady.

Přejeme si veřejný prospěch z otevřených dat

Datová infrastruktura, díky které fungují sdílené mobilní služby, musí umožnit interoperabilitu, hospodářskou soutěž a inovace a zároveň zajistit soukromí, bezpečnost a odpovědnost.

Jak to funguje u rakouských sousedů ve Vídni, si můžete přečíst zde.

Směřujeme k integraci a bezdrátovému připojení

Všechny dopravní služby by měly být integrovány a plánovány promyšleně napříč provozovateli, městskými a příměstskými oblastmi a doplňkovými režimy. Bezproblémové cesty zajistí fyzická spojení, interoperabilní platby a kombinované informace. Využíváme každé příležitosti ke zlepšení připojení osob i vozidel k bezdrátovým sítím.

New York, Amsterdam a Barcelona podnikají konkrétní kroky. Inspirujte se.

Autonomní vozidla pro městský provoz musí být součástí sdílených flotil

Technologie autonomních vozidel má transformační potenciál. Proto je důležité, aby všechna vozidla byla součástí jednotné, sdílené, regulované a nízkoemisní flotily. Taková vozidla budou dostupná pro všechny, zajistí veřejnou bezpečnost a budou pozitivně ovlivňpvat životní prostředí. Jejich údržbu musí řídit odborníci, jejichž cílem je zároveň snížení počtu vozidel, parkovacích míst a dopravních zácp. Jednoznačným trendem je snížení počtu osobních automobilů v hustě zalidněných městských oblastech.

Časopis city:one

Objednejte si doručování našeho časopisu přímo do Vašich rukou

Objednat

Máte chytrý
projekt?

Realizovali jste nebo se podíleli na projektu pro chytrá města? Podělte se s ostatními.

Vložit projekt

Jste odborník na chytrá města?

Umíte pomoct s budováním chytrých měst? Dejte o sobě vědět!

Vytvořit profil

Máte řešení
pro chytrá města?

Ukažte své produkty a služby pro chytrá města.

Vložit řešení