Parkování

CITIQ s.r.o.

Chytré parkování

28.2.2017 17:58

Detekce obsazenosti parkovacích míst pomocí magnetické detekce (vhodné pro uliční parkování).

Androsoft, s.r.o.

ZAPARKUJTO

28.2.2017 17:57

platforma sdružující moderní technologie pro chytré parkování ve městech

city:one

Parkování pro handicapované zdarma?

David Bárta, převzato od Emily Badger

28.2.2017 17:42

city:one

Krakov – příklad z „Východního bloku“

Převzato z evropského projektu Push and Pull

28.2.2017 17:20

Někdo by mohl namítnout, že Amsterdam či Barcelona jsou příklady měst, které se nedotýkají reality československých luhů a hájů. Proto jsme jako příklad počínající dobré praxe zařadili regulaci parkování v Krakově.

city:one

Úspěch regulace v Barceloně

David Bárta

28.2.2017 17:18

Přehled milníků postupné regulace parkování v Barceloně:

city:one

Seattle vyřešil parkování za malé peníze

Eric Jaffe, říjen 2013

28.2.2017 16:44

Chybějící investiční prostředky nejsou překážkou pro řešení parkování. Existuje ale rozdíl mezi nákladnějším řešením pomocí chytré technologie a levnějším bez ní, kdy ji město kompenzuje intenzivnější prací městského dohledu s vědomím, že to nebude dokonalé, ale funkční.

city:one

Jak vyřešit problémy s parkováním

David Bárta

28.2.2017 15:47

Tento článek je převzat od prof. Shoupa z Kalifornské univerzity a je redakcí doplněn o nejnovější informace o velmi úspěšném programu parkovací politiky v San Francisku (SFPark), který je vzorovým řešením, jak z nasazení systému chytrého parkování vytěžit…

city:one

Progresivní Karlovy Vary a systém chytrého parkování

David Bárta

28.2.2017 15:39

Studie proveditelnosti je první krok k posouzení správnosti investice. Systém chytrého parkování je rychlým, účinným a osvědčeným řešením parkovacích problémů.

city:one

Parkovací politiky v městech ČR

Zbyněk Sperat, Centrum dopravního výzkumu

28.2.2017 15:38

Jaké řešení parkovacích potřeb je vhodné? Pojďme se poučit z dobré praxe vyspělých evropských měst před tím, než se začne investovat do výstavby parkovacích ploch.

city:one

Detroit – jak příliš mnoho parkovacích ploch udusilo automobilové město

David Bárta, převzato od Emily Badger

27.2.2017 16:26

city:one

Parkování v ČR, případ Brno

David Bárta

8.3.2016 11:46

city:one

Chytré pouliční parkování

David Bárta

23.3.2017 13:14

Předchozí články doložily, že dopravu v klidu ve městech je nutno řešit jako komplexní systém v několika po sobě jdoucích krocích, neboť jen tak lze z nově instalovaných či stávajících systémů získat maximální užitek. Koncept chytrých měst zakládá svou existenci na soustavách detekčních systémů,…

city:one

Začněte s parkováním

David Bárta

23.3.2017 13:14

Zvládnutí parkovací politiky je prvním krokem k chytrému městu. Namísto stavby parkovacích domů je chytré zavést vhodné technologie a jednotná pravidla pro všechna vozidla a všechny občany.

Máte chytrý produkt nebo službu?

Máte produkt nebo službu, který pomůže budovat nebo spravovat chytrá města?

Vložit produkt do City:One