Parkování

CITIQ s.r.o.

Chytré parkování

20.2.2017 23:39

Detekce obsazenosti parkovacích míst pomocí magnetické detekce ( vhodné pro uliční parkování).

City:One

Krakov – příklad z „Východního bloku“

Převzato z evropského projektu Push and Pull

18.2.2017 10:44

Někdo by mohl namítnout, že Amsterdam či Barcelona jsou příklady měst, které se nedotýkají reality československých luhů a hájů. Proto jsme jako příklad počínající dobré praxe zařadili regulaci parkování v Krakově.

City:One

Seattle vyřešil parkování za malé peníze

Eric Jaffe, říjen 2013

18.2.2017 09:15

Chybějící investiční prostředky nejsou překážkou pro řešení parkování. Existuje ale rozdíl mezi nákladnějším řešením pomocí chytré technologie a levnějším bez ní, kdy ji město kompenzuje intenzivnější prací městského dohledu s vědomím, že to nebude dokonalé, ale funkční.

City:One

Parkovací politiky v městech ČR

Zbyněk Sperat, Centrum dopravního výzkumu

18.2.2017 09:04

Jaké řešení parkovacích potřeb je vhodné? Pojďme se poučit z dobré praxe vyspělých evropských měst před tím, než se začne investovat do výstavby parkovacích ploch.

City:One

Chytré pouliční parkování

David Bárta

25.2.2017 19:14

Předchozí články doložily, že dopravu v klidu ve městech je nutno řešit jako komplexní systém v několika po sobě jdoucích krocích, neboť jen tak lze z nově instalovaných či stávajících systémů získat maximální užitek. Koncept chytrých měst zakládá svou existenci na soustavách detekčních systémů,…

City:One

Regulace pouličního parkování versus požadavky na parkovací místa rezidenčních budov

David Bárta

25.2.2017 19:14

Časopis ACCESS, jaro 2013, profesor Donald Shoup, editor ACCESS a význačný profesor urbanismu v Luskin UCLA School of Public Affairs (shoup@ucla.edu).

City:One

Detroit – jak příliš mnoho parkovacích ploch udusilo automobilové město

David Bárta, převzato od Emily Badger

25.2.2017 19:14

City:One

Parkování pro handicapované zdarma?

David Bárta, převzato od Emily Badger

25.2.2017 19:14

City:One

Progresivní Karlovy Vary a systém chytrého parkování

David Bárta

25.2.2017 19:14

Studie proveditelnosti je první krok k posouzení správnosti investice. Systém chytrého parkování je rychlým, účinným a osvědčeným řešením parkovacích problémů.

City:One

Jak vyřešit problémy s parkováním

David Bárta

25.2.2017 19:14

Tento článek je převzat od prof. Shoupa z Kalifornské univerzity a je redakcí doplněn o nejnovější informace o velmi úspěšném programu parkovací politiky v San Francisku (SFPark), který je vzorovým řešením, jak z nasazení systému chytrého parkování vytěžit…

City:One

Začněte s parkováním

David Bárta

25.2.2017 19:14

Zvládnutí parkovací politiky je prvním krokem k chytrému městu. Namísto stavby parkovacích domů je chytré zavést vhodné technologie a jednotná pravidla pro všechna vozidla a všechny občany.

City:One

Úspěch regulace v Barceloně

David Bárta

25.2.2017 19:14

Přehled milníků postupné regulace parkování v Barceloně:

City:One

Parkování v ČR, případ Brno

David Bárta

25.2.2017 19:14

Máte chytrý produkt nebo službu?

Máte produkt nebo službu, který pomůže budovat nebo spravovat chytrá města?

Vložit produkt do City:One