Články

City:One

Startupový "best of" se sejde ve vídeňském Design Toweru – největším startupovém hubu ve střední Evropě

22.2.2017 00:38

"weExelerate" – jeden z celosvětově největších startupových hubů vzniká ve Vídni Design Tower ve Vídni je novým sídlem jednoho z největších startupových hubů na světě. Na osmi tisících metrech čtverečních spolu budou kooperovat startupy, korporáty, inkubátory a investoři. Vedle nejvýznamnějších…

City:One

10 tipů pro změnu: Sdílená ekonomika

20.2.2017 19:18

Jak je možné podpořit lokální ekonomiku sdílení, vybudovat komunitu a zlepšit „odolnost“ městských čtvrtí?

City:One

Stromy v chytrém městě – proč je stále týráme?!

Jakub Finger, Atelier Partero

18.2.2017 15:09

O problémech, které brání tomu, aby naše města byla zelenější a veřejný prostor přívětivější, byly popsány stohy papíru. Máme-li mít chytrá zelená města, je třeba bezpodmínečně konat na všech úrovních, a to jak malými krůčky v denním provozu, tak snahou o velké kroky.

City:One

Urbanismus skrze aplikace: dejte slovo občanům!

převzala Tereza Škoulová, redaktorka City:One

18.2.2017 13:23

City:One

Chcete chytré město? 8 tipů světových odborníků

převzala Tereza Škoulová, redaktorka City:One

18.2.2017 12:55

City:One

Komplexní a sdílená řešení jsou nejchytřejší: příklad z USA

převzala Tereza Škoulová, redaktorka City:One

18.2.2017 12:52

City:One

Opětovné využití vody v ČR. Včetně odpadní

Petr Dolejš, projektant a doktorand na Ústavu technologie vody a prostředí VŠCHT, Marek Holba, Asio, spol. s r.o.

18.2.2017 11:23

„Voda je základ života a plýtvání jí je hřích.“ Snad každý tuto frázi slyšel. Ale až nyní, kdy se objevují i v našem středoevropském regionu lokální problémy s nedostatkem pitné vody, se začíná objevovat hmatatelná vize, jak tuto svatou pravdu respektovat.

City:One

Představujeme žebříček otevřenosti slovenských měst 2016

Michal Zimmermann, Clevermaps

18.2.2017 11:22

V loňském roce jsme se podívali na to, jak vybraná slovenská města nakládají se svými daty a nakolik je otvírají občanům a firmám. Letos jsme weby těchto měst navštívili znovu, abychom zjistili, jak (a zda vůbec) se situace změnila. A můžeme říct, že výsledky jsou…

City:One

Vesnice ReGen

Dana Varinsky a šéfredaktor, 29. září 2016, bussinessinsider.com

18.2.2017 11:22

Průkopník ekovesnic vyvíjí energeticky soběstačné vesnice, které si pěstují své vlastní jídlo a generují vlastní elektřinu

City:One

Smart City Dubrovník

Marko Cosmai, Nikša Vlahušič, DURA

18.2.2017 11:18

Dubrovník je vzorovým příkladem akčního a rozumného přístupu k tvorbě smart city. To, co se jim povedlo za posledních 12 měsíců, je obdivuhodné. Třeba inspiruje i vás!

City:One

Jak poptávají inovace ve Vídni

Rozhovor s Klemensem Himpelem, vedoucím odboru MA23 města Vídně

18.2.2017 11:18

Pod odbor MA23 města Vídně spadá i inovační strategie, která se zabývá řešeními, jak inovace poptávat. Proto jsme o rozhovor požádali jejího vedoucího Klemense Himpeleho.

City:One

Chytré čištění městských odpadních vod

Petr Dolejš, projektant a doktorand na Ústavu technologie vody a prostředí VŠCHT, Marek Holba, Asio, spol. s r.o.

18.2.2017 11:14

Čtvrtá průmyslová revoluce, jak se IoT také přezdívá, se pozvolna projevuje i v tak konzervativním odvětví, jako je vodní hospodářství. Ačkoli nelze očekávat tak masivní nástup IoT jako například v automobilovém průmyslu, první aplikace již po dekádu ovlivňují provozy čistíren a…

City:One

Dánové testují RFID tagy

Leanna Garfield, městský úřad Aarhus

18.2.2017 11:06

Preference cyklistů na křižovatkách začíná být evropským tématem. Technologicky se dá řešit mnoha způsoby, jedním z nich jsou i RFID tagy připevněné na jízdních kolech.

City:One

Göteborg plánuje pro cyklisty

Lilia Halsen Bidar a Noel Alldritt, odbor dopravy města Göteborg, a Andreas Larsson, Sweco Transport System AB

18.2.2017 11:05

U nás se o udržitelné dopravě ve městech stále jen hovoří. Pokud to myslíte opravdu vážně, zkuste se inspirovat strategií švédského Göteborgu.

City:One

Praktické zkušenosti s měřením kvality ovzduší ve městech

Roman Ličbinský, Centrum dopravního výzkumu

18.2.2017 11:02

Měřit kvalitu ovzduší pomocí technologií IoT (Internet of Things, internet věcí) nemusí být vždy funkční. Nejnovější poznatky jsme shrnuli do tohoto článku.

City:One

Žebříček otevřených dat 2016

Jan Sirotek, Šárka Židková, CLEVER°MAPS

18.2.2017 11:02

Otevřená data přinášejí městu potenciál inovací, nových služeb, významných úspor, optimalizaci procesů či lákají šikovné mladé lidi, aby ve městě podnikali. Otevřená data jsou prvním krokem k chytrému městu.

City:One

ČOV jako zelená elektrárna

Petr Dolejš, projektant a doktorand na Ústavu technologie vody a prostředí VŠCHT

18.2.2017 10:59

Čištění městských odpadních vod již neznamená pouze sanitaci urbanizovaných území, likvidaci splašků, a tedy cosi trpěného někde na okraji města nejlépe z dohledu všech občanů. V posledních několika dekádách si naštěstí už i iniciativy schopné rozhodnutí napříč obory…

City:One

Krakov – příklad z „Východního bloku“

Převzato z evropského projektu Push and Pull

18.2.2017 10:44

Někdo by mohl namítnout, že Amsterdam či Barcelona jsou příklady měst, které se nedotýkají reality československých luhů a hájů. Proto jsme jako příklad počínající dobré praxe zařadili regulaci parkování v Krakově.

City:One

Platformy integrované mobility: nutnost pro služby mobility zítřka

Anton Fitzthum, Sales and Business Development, Fluidtime Data Services GmbH

18.2.2017 10:20

City:One

MHD nerozváží maso

Petr Sameš pracuje jako marketingový manažer v médiích

18.2.2017 10:19

Cestující stále není vnímán jako zákazník, ale jako zboží, které je nutné převážet sem a tam. Tento logistický způsob myšlení se bohužel promítá i do prezentace služby cestujícím složitou inženýrskou mluvou plnou tabulek a zón. Strastiplná cesta brněnskou veřejnou dopravou…

City:One

Udržitelnost v dopravě jako součást hodnocení MA21

Jiří Jedlička, Ivo Dostál, Centrum dopravního výzkumu

18.2.2017 10:08

City:One

Zamyšlení nad vztahem dopravy a urbanismu v našem městském prostředí

Tomáš Cach, dopravní urbanista

18.2.2017 09:59

Cílem veškerých zásahů do organismu města je utváření prostředí pro příjemnější život. Doprava je pouze jednou z mnoha obslužných funkcí pro fungování města, prostředkem pro dosažení cíle, a proto jí nelze podřizovat veřejný prostor.

City:One

QUEST – metodický nástroj na zefektivnění dopravní politiky měst

Zbyněk Sperat, Centrum dopravního výzkumu

18.2.2017 09:59

V novém dotačním období budeme investovat značné peníze do dopravy a technologií. Investovat prostředky dobře a včas je snem každého řádného hospodáře. Proto je důležité předem zjistit, zda je město na tyto investice dobře personálně, strategicky a ideově připraveno.

City:One

Metodika SUMP je hotova a čeká na certifikaci

Zbyněk Sperat, Centrum dopravního výzkumu

18.2.2017 09:59

O plánech udržitelné mobility se toho již napsalo dost, a to i v tomto časopisu. Ale zatím žádný článek se nevěnoval výhradně metodice na jejich zpracování, která byla dokončena na konci roku 2015 a čeká na certifikaci Ministerstva dopravy. Výtah z …

City:One

Primátorovi hrozí stíhání za zakrytí semaforů

Zbyněk Sperat, Centrum dopravního výzkumu, v.v.i.

18.2.2017 09:54

Primátor Hradce Králové učinil první krok k boření zavedených mýtů, zapojil se do nelegální protestní občanské aktivity, kterou nyní vyšetřuje policie. Bojovat proti jakékoliv překážce, jakémukoliv „nejde“ je frajeřina.

City:One

Umělá inteligence pro cyklodopravu

Michal Jakob, ČVUT FEL

18.2.2017 09:53

Chytré řešení vždy spojuje užitečný nástroj pro občany i pro město. Fakulta elektrotechniky ČVUT v Praze přichází s inteligentní navigací a analýzou dat jako nástroji podpory městské cyklodopravy.

City:One

SMARTNET

Marek Ščerba, Roman Ličbinský, Centrum dopravního výzkumu, v. v. i

18.2.2017 09:39

Představme si, že by město regulovalo individuální dopravu na základě reálných informací o hladině hluku, znečištění ovzduší v oblasti a aktuálních informacích o volných pouličních parkovacích místech či o stavu dopravy. O takový chytrý nástroj nad širokou škálou…

City:One

Město a občan

Jan Urban, historik a vysokoškolský pedagog

18.2.2017 09:36

City:One

Méně depresí s pouliční alejí

Eric Jaffe, 15. 1. 2015 a další zdroje

18.2.2017 09:35

Výsledky průzkumu mentálního zdraví Londýňanů ukázaly, že bydlení v ulici, kde jsou vysázeny stromy podél místní komunikace, má na něj blahodárný vliv.

City:One

Efekt dopravních informací

Jan Vlčinský, expert na dopravní informace

18.2.2017 09:33

Významná města již dávno pochopila důležitost sběru různých dat souvisejících s dopravou, investovala nemalé prostředky do instalace příslušných zařízení a informačních systémů a v mnoha případech tato data úspěšně využívají pro interní potřeby některých subjektů působících…

City:One

O smyslu města

Jan Urban, historik a vysokoškolský pedagog

18.2.2017 09:31

Město je fascinující nesmysl. Ve svých nejlepších obdobích popírá matematické zákony velkých čísel i všechny poučky ze sociologie konfliktů. Akceleruje společenské pohyby v dobrém i ve zlém a přímo provokuje tvůrčí vzepětí vzdělání, kultury i techniky. Má …

City:One

Göteborg 2021

18.2.2017 09:21

Jak začít realizovat plán k vytvoření koncepčního města? Švédský Göteborg dává možný příklad. Ve spolupráci s architektonickým studiem Kaminsky staví veřejné budovy promyšleným způsobem, kde hlavním parametrem jsou provozní náklady a energetická účinnost.

City:One

Pravý smysl veřejných půjčoven kol

ASOCIACE CYKLOMĚST

18.2.2017 09:17

„Nejvýznamnější racionální důvod proč podporovat cyklistickou dopravu ve městě, je, že jde o nejlevnější a nejefektivnější způsob dopravy. Cyklistika je pouze malý element velké strategie, bez které nepřinese její samostatné plánování požadovaný účinek“. Tak stručně vyhodnotil důvody…

City:One

Proč nikdo nejezdí do Neapole

Beppe Severgnini, 11. 4. 2014

18.2.2017 09:16

Jak se dá vytvořit špatný brand? Proč evropské dotace podporují lenost? Proč je snazší kritizovat a hádat se, než pracovat? Jak tyto faktory ovlivňují ekonomiku a rozvoj?

City:One

DATEX II a praxe vedoucího odboru dopravy

Jan Vlčinský, TamTam Research

18.2.2017 09:16

Jak učinit z DATEX II esa v ruce vedoucího odboru dopravy

City:One

Seattle vyřešil parkování za malé peníze

Eric Jaffe, říjen 2013

18.2.2017 09:15

Chybějící investiční prostředky nejsou překážkou pro řešení parkování. Existuje ale rozdíl mezi nákladnějším řešením pomocí chytré technologie a levnějším bez ní, kdy ji město kompenzuje intenzivnější prací městského dohledu s vědomím, že to nebude dokonalé, ale funkční.

City:One

Městské dopravní plánování – termín zůstává, ale jeho význam se mění.

Zbyněk Sperat, Centrum dopravního výzkumu

18.2.2017 09:13

City:One

Vzdělávací program Cyklistická akademie

Jaroslav Martínek, CDV a národní cyklokoordinátor

18.2.2017 09:05

City:One

Parkovací politiky v městech ČR

Zbyněk Sperat, Centrum dopravního výzkumu

18.2.2017 09:04

Jaké řešení parkovacích potřeb je vhodné? Pojďme se poučit z dobré praxe vyspělých evropských měst před tím, než se začne investovat do výstavby parkovacích ploch.

City:One

Otevřená data uspoří miliardy

Převzato od Mohana Ravindranatha, vydáno: 30. října 2013 na www.washingtonpost.com

18.2.2017 09:03

Tento článek se skládá ze dvou částí ilustrujících americký a britský přístup. Úmyslně představuji oba, aby více vynikl rozdíl mezi nimi. Americký tvoří chaotické mondénní výkřiky, které obsahují neurčité informace, zkratkovitá sdělení a slouží k oslnění; něco podobného se …

City:One

Pohled britského konzultanta

Mark Cartwright

18.2.2017 09:03

City:One

Desatero chytrého města – rozhovor s místostarostkou města Vídně Marií Vassilakou

Marie Vassilakou

18.2.2017 09:02

V rubrice Vize Vám přinášíme názory významných osobností, které podporují či realizují koncept chytrých měst. V tomto čísle jsme se obrátili na zástupkyni chytrého města roku 2013, Vídně, paní Marii Vassilakou, která od 25. listopadu 2010 zastává post místostarostky se zaměřením na veřejný prostor,…

City:One

Audit aktivní dopravy

18.2.2017 09:02

Audit byl pro Skanderborg proveden pro účely posouzení přístupů a opatření pro cyklistickou dopravu a pěší. Skupina zpracovatelů sestávala ze 6 lidí, 5 z nich z veřejné správy (odborů životního prostředí a plánování, školství, územní plánování, zdravotnictví a dopravy) a obchodníka s jízdními koly.

City:One

Doporučené postupy Haag

18.2.2017 09:01

Zapojení občanů do rozvoje města Haagu

City:One

Jak vytvořit ekonomiku sdílení: Benita Matofska

Benita Matofska

18.2.2017 09:01

Benita Matofska založila v roce 2011 organizaci „Lidé, kteří sdílejí“ s cílem koordinovat hnutí globálního sdílení a najít jeho místo v hlavním proudu (mainstream). Tento rozhovor předkládá fakta, jak obrovský dopad má prostý akt sdílení jak na místní ekonomiku, tak i na řešení globálních problémů.

City:One

Ekonomika sdílení

18.2.2017 09:00

je novým společenským trendem, kterým obyvatelé a různé organizace reagují na sociální problémy primárně způsobené velkými nadnárodními subjekty a rozpínajícím se materialismem.

City:One

I AMSTERDAM – ukázkový příklad proměny města pramenící z dlouhodobé práce odborných týmů

18.2.2017 08:59

Marketingová strategie města není demokratickým ani centrálně řízeným procesem. Je kombinací mnoha aktivně zapojených lidí různých odborností. V takovém prostředí centrální vedení nemůže fungovat. Zásadní premisou je, že všichni účastníci pracující na brandu Amsterodamu, tvoří na jednom základě a…

City:One

Deset důvodů proč města potřebují nový pohled na územní plánování

Převzato z Urbantimes magazine, 25. 7. 2013

18.2.2017 08:58

City:One

Smart Cities - interview

18.2.2017 08:57

City:One

Jak se stát chytrým městem – poučení z Amsterdamu

Luca Mora, Roberto Bolici, Politecnico di Milano, www.researchgate.net, převzal David Bárta

18.2.2017 08:55

Studie hodnotící 10 let smart city v Amsterdamu dokládá prověřený metodický postup, který staví na politickém závazku včetně strategických cílů, pevné organizační struktuře a pružném projektovém řízení. Je vhodným postupem pro každé město, bez ohledu na velikost. Podobný…

City:One

Kodaň – 3 klíče k úspěchu

Martin Bingen Jorgensen, vedoucí sekce statistického úřadu Dánska, 21.11.2016

16.2.2017 19:01

City:One

Centrum města bez aut: inspirace evropskými městy

Tereza Škoulová, redaktorka City:One

14.2.2017 08:56

City:One

Rekvalifikační kurz Facility manažer RASC

13.2.2017 20:17

Dne 15.2.2017 začíná Rekvalifikační kurz Facility manažer FM Institute

City:One

Města s elektromobilitou

David Bárta, Zdroj: evropský projekt TIDE

12.2.2017 04:20

Všichni mluví o elektromobilitě, ale příklad dobré praxe s koncepčním uchopením tématu na úrovni města v ČR či SR stále chybí. Evropský projekt TIDE nabízí hned 5 příkladů dobré praxe evropských měst s kontaktem na příslušnou osobu. Určitě zde naleznete…

City:One

Chytrá mobilita

David Bárta, Zdroj: Poziční dokument k městské mobilitě a smart cities evropské asociace Polis

12.2.2017 04:19

Vykladačů pojmu chytrého města neustále přibývá a často dochází k jeho zkreslení či zjednodušení. Na úvod je tak nutno říct, že chytrá mobilita nevznikne úsporou energií či elektromobilitou.

City:One

Doprava pro chytré

David Bárta, MUDr. Tomáš Křivka

12.2.2017 04:19

Základem změny dopravního chování v konceptu chytrých měst je schopnost porovnat jednotlivé možnosti a vybrat si tu nejvhodnější. Tak totiž zjistíme, že cestovat po městě autem je (nejen) ekonomický nerozum. Město hraje v tomto rozhodování klíčovou roli, neboť nás cestující může…

City:One

Žebříček otevřených dat slovenských měst

Michal Zimmerman – Clevermaps, David Bárta

12.2.2017 04:18

V letošním druhém čísle Smart Cities jsme vyhodnotili česká statutární města z hlediska otevřenosti jejich dat coby indikátoru potenciálu inovací. Cílem je označit startovní čáru pro hodnocení pokroku města. Nyní jsme se díky spolupráci se společností Clevermaps podívali i na …

City:One

Chytré pouliční parkování

David Bárta

25.2.2017 19:12

Předchozí články doložily, že dopravu v klidu ve městech je nutno řešit jako komplexní systém v několika po sobě jdoucích krocích, neboť jen tak lze z nově instalovaných či stávajících systémů získat maximální užitek. Koncept chytrých měst zakládá svou existenci na soustavách detekčních systémů,…

City:One

Regulace pouličního parkování versus požadavky na parkovací místa rezidenčních budov

David Bárta

25.2.2017 19:12

Časopis ACCESS, jaro 2013, profesor Donald Shoup, editor ACCESS a význačný profesor urbanismu v Luskin UCLA School of Public Affairs (shoup@ucla.edu).

City:One

Detroit – jak příliš mnoho parkovacích ploch udusilo automobilové město

David Bárta, převzato od Emily Badger

25.2.2017 19:12

City:One

Parkování pro handicapované zdarma?

David Bárta, převzato od Emily Badger

25.2.2017 19:12

City:One

Akční plán města Skanderborg

David Bárta

25.2.2017 19:12

Představený plán byl vytvořen na základě účasti dánského města Skanderborg v evropském programu URBACT a byl vyhodnocen jako nejlepší. Program URBACT je evropským programem podporujícím výměnu zkušeností a nápadů pro zlepšení udržitelné městské dopravy.

City:One
City:One

Britové zbrojí na smart cities

David Bárta

25.2.2017 19:12

City:One

OPEN DATA ve Vídni

David Bárta

25.2.2017 19:12

Město Vídeň je chytrým městem roku 2012 i 2013 a agendy otevřeného vládnutí (open government) a otevřených dat (open data) jsou základními stavebními kameny vídeňského úspěchu. Proto jsem vyrazil do Vídně a o celém konceptu si povídal s diplomovaným inženýrem…

City:One

HELSINKI – etalon přístupu k otevřeným datům

David Bárta a Sami Majaniemi

25.2.2017 19:12

Článek o městské iniciativě Open Helsinky – Hack at Home a národní soutěži Apps4Finland představuje možnosti, kterými může stát či město zefektivnit svůj rozvoj tím, že programově podpoří sbírání dobrých nápadů využívajících dostupná data oceněním těch nejlepších.

City:One

Informační dopravní systém versus otevřená data

David Bárta

25.2.2017 19:12

Plánovač IDOS je naší chloubou v EU, nicméně jeho mimořádná služba nemusí být do budoucna zajištěna. Necitlivé či násilné otevření dat totiž může nadělat více škody než užitku.

City:One

Big data – co to je?

David Bárta

25.2.2017 19:12

Vyhodnocení správné funkce složitých systémů zasahujících více oborů, jakým je např. doprava, lze možné jen strojovým zpracováním velkého množství údajů z různých zdrojů. Využití těchto podkladů je perspektivní způsob budoucího správného i politického rozhodování.

City:One

Progresivní Karlovy Vary a systém chytrého parkování

David Bárta

25.2.2017 19:12

Studie proveditelnosti je první krok k posouzení správnosti investice. Systém chytrého parkování je rychlým, účinným a osvědčeným řešením parkovacích problémů.

City:One

Vídeň má v Evropě ten nejlepší zvuk

David Bárta

25.2.2017 19:12

Vídeň je blízko, Vídeň je vpředu, Vídeň je inspirace.

City:One

Pardubice mají poklad

David Bárta

25.2.2017 19:12

City:One

Spacehive pomáhá komunitám při transformaci místních veřejných prostor

David Bárta

25.2.2017 19:12

Crowdsourcing aneb když je městská pokladna prázdná.

City:One

Trocha punku v rekreačním Brighton a Hove

David Bárta

25.2.2017 19:12

City:One

Bostonští lékaři předepisují jízdu na kole

David Bárta

25.2.2017 19:12

Pokud investice jedné koruny do prevence přináší úsporu nákladů na léčbu v desítkách korun, jak zdravé je jezdit na kole?

City:One

Barcelona je iCapital Evropy

David Bárta

25.2.2017 19:12

Evropská komise ocenila Barcelonu cenou „Evropské hlavní město inovací za zavedení nových technologií s cílem přivést občany blíže městu“. Barcelona byla vybrána skupinou nezávislých odborníků nakonec těsně před řešeními francouzského Grenoblu a holandského Groningenu. Odměna ve …

City:One

Odpad není smetí

David Bárta

25.2.2017 19:12

City:One

Hvězdné nakládání s odpady ve Vídni

David Bárta

25.2.2017 19:12

City:One

Systém chytrého svozu odpadů

David Bárta

25.2.2017 19:12

Moderní (chytré) technologie umožňují zefektivnit stávající systémy provozované městy či soukromými subjekty, neumožňují však ovlivnit chování lidí, kteří systémy provozují či je užívají. Jejich nasazení tak podléhá především dlouhodobé koncepci města a nastavení vhodné regulace.

City:One

Jak vyřešit problémy s parkováním

David Bárta

25.2.2017 19:12

Tento článek je převzat od prof. Shoupa z Kalifornské univerzity a je redakcí doplněn o nejnovější informace o velmi úspěšném programu parkovací politiky v San Francisku (SFPark), který je vzorovým řešením, jak z nasazení systému chytrého parkování vytěžit…

City:One

EVROPA připravuje rámec pro poskytování dopravních informací

David Bárta

25.2.2017 19:12

Nechceme Vás unudit k smrti bruselským textem, ale naopak Vás přivést na myšlenky, jak tyto záměry Evropské Komise (EK) využít při přípravě investičních či jiných projektů v oblasti dopravy stavících na evropských dotacích.

City:One

Jak měřit brand města

David Bárta

25.2.2017 19:12

City:One

Ekonomika sdílení posiluje

David Bárta

25.2.2017 19:12

City:One

Cíle Vídně do roku 2030 a 2050

David Bárta

25.2.2017 19:12

City:One

Starosta Kodaně

David Bárta

25.2.2017 19:12

City:One

Elektronicky je smart

David Bárta

25.2.2017 19:12

City:One

Gamifikace – Nebuď vůl (Nebuď los)

David Bárta

25.2.2017 19:12

Gamifikace je nástrojem, jak změnit naše návyky formou hry. Poskytuje metody, jak nás nenásilně povzbudit, abychom přemýšleli, jak a proč své různé denní činnosti provádíme stereotypně a mnohdy velmi neefektivně. V oblasti dopravy se například jedná o snahu vylákat lidi z …

City:One

Trendy v dopravě ITS kongres v Helsinkách

David Bárta

25.2.2017 19:12

Kromě shrnutí průběhu kongresu se podrobněji podíváme i na oceněné nejlepší aplikace či finský experiment TrafficLab.

City:One

Města ve středu zájmu

David Bárta

25.2.2017 19:12

21. století je stoletím měst. Míra a tempo urbanizace jsou vysoké a nemají precedent. Globální městská populace roste v míře 1 milion lidí týdně a v polovině století dosáhne výše 7 miliard městských lidí. Do roku 2030 pokryjí nové městské aglomerace území…

Máte chytrý produkt nebo službu?

Máte produkt nebo službu, který pomůže budovat nebo spravovat chytrá města?

Vložit produkt do City:One