Zelené technologie

City:One

ČOV jako zelená elektrárna

Petr Dolejš, projektant a doktorand na Ústavu technologie vody a prostředí VŠCHT

18.2.2017 10:59

Čištění městských odpadních vod již neznamená pouze sanitaci urbanizovaných území, likvidaci splašků, a tedy cosi trpěného někde na okraji města nejlépe z dohledu všech občanů. V posledních několika dekádách si naštěstí už i iniciativy schopné rozhodnutí napříč obory…

Máte chytrý produkt nebo službu?

Máte produkt nebo službu, který pomůže budovat nebo spravovat chytrá města?

Vložit produkt do City:One