IoT a analýza dat poskytují moderní řešení ochrany před hlodavci

Mezinárodní společnost Anticimex, která je specialistou v oblasti ochrany proti hlodavcům, přišla s efektivní inovací jejich platformy pro systém inteligentních pastí ovládaných senzorem. Za pomoci společnosti Sigma, která je partnerem Microsoftu, vytvořil Anticimex zcela novou platformu v rámci Microsoft Azure IoT Hub, díky čemuž se společnost může daleko lépe rozhodovat na základě získaných dat a vytvářet nové obchodní modely.

Automaticky shromážděná data z IoT společně s daty získanými servisními techniky pomáhají prodejcům a technikům lépe spolupracovat při navrhování systémů pro hubení myší krys a potkanů. Anticimex tak dokáže lépe uspokojit potřeby svých zákazníků.

Hlavní město Praha:one 29.1.2020 08:10 Vedran Tvrtković Zelené technologie Facility management Voda Internet věcí Bydlení a development Služby pro občany

Poskytování moderní ochrany před škůdci

Mezinárodní společnost pro hubení škůdců Anticimex se sídlem ve Švédsku se potýkala s potížemi kvůli zastaralé platformě pro svoji „chytrou past“ (smart trap), tj. systém inteligentních pastí ovládaných čidly. S pomocí společnosti Sigma, která je partnerem Microsoftu, proto vytvořila zcela novou platformu v cloudovém prostředí Microsoft Azure IoT Hub, což jí umožnilo navrhovat nové obchodní modely a přijímat rozhodnutí na základě získaných údajů. 

Motto společnosti Anticimex zní „moderní společnost zabývající se likvidací škůdců“. Vedení firmy, která celosvětově zaměstnává 6 tisíc lidí v 18 zemích, sídlí ve Švédsku. Anticimex poskytuje širokou škálu řešení pro hubení škůdců jak podnikům v mnoha průmyslových odvětvích, tak individuálním zákazníkům. S cílem stát se globálním lídrem v oblasti preventivní ochrany před škůdci a poskytovat co nejlepší zákaznické služby začala společnost Anticimex využívat možnosti internetu věcí (IoT) a platformu Microsoft Azure. To jí umožňuje zlepšit svou činnost, zajistit prediktivní údržbu a optimalizovat práci terénních servisních techniků. 

V rámci úsilí o digitalizaci celé společnosti od vlastní infrastruktury a procesů až po poskytování služeb v terénu získala společnost Anticimex v roce 2017 výrobce potřebného hardwaru pro hubení škůdců se záměrem vybudovat základnu k uplatnění strategie digitalizace založené na internetu věcí. 

Získaný hardware byl připojen prostřednictvím vestavěných modemů, ovšem šlo spíše o standardní řešení vyvinuté za účelem prodeje různým zákazníkům, nikoli o typ nástroje kompatibilního s IoT, jaký společnost Anticimex potřebovala. Protože si však vybrala jako hlavního poskytovatele pro svou globální infrastrukturu společnost Microsoft prostřednictvím nadace Azure Foundation, měla dobré předpoklady k tomu, aby začala tento hardware integrovat s vlastními systémy.

„Azure se stala naší globální platformou,“ říká Ulf Eripe, technický ředitel skupiny Anticimex Group. „Namísto práce s izolovanými údaji chceme integrovat veškerá naše data, aby z nich každá země měla co největší prospěch.“ 

Prediktivní ochrana proti škůdcům pomocí 100 tisíc připojených pastí 

V nově postavené budově Azure společnost Anticimex vyhradila prostor pro své „chytré“ portfolio, tj. jádro digitálních služeb k ničení škůdců. K této platformě je již připojeno více než 100 tisíc zařízení IoT a tento počet každý měsíc roste. 

Připojená zařízení monitorují a hubí škůdce, včetně hlodavců, švábů a jiného hmyzu, ve všech prostorách – v restauracích, hotelech, na sportovních stadionech nebo v kanalizačních sítích. Veškeré shromážděné údaje, od počtu chycených škůdců ke spouštěčům pohybu, jsou nepřetržitě vysílány do prostředí Azure IoT Hub a ukládány v datovém skladu hostitelské platformy Azure. Analýzou těchto dat mohou zaměstnanci společnosti Anticimex získat jedinečné informace a činit lepší rozhodnutí. 

„Všechna shromážděná data zpracováváme,“ pokračuje ředitel Eripe. „Umožňuje nám to poskytovat lepší služby našim zákazníkům a získávat informace o vývoji situace ohledně škůdců na každém sledovaném místě.“ 

Sledováním počtu škůdců chycených do jednotlivých pastí a informací ze senzorů získává společnost Anticimex lepší přehled o pohybu krys a dalších škůdců a dokáže sestavit tepelnou mapu jejich výskytu. Společnost rovněž může v rámci platformy IoT Hub ukládat údaje o životnosti baterie, síle signálu, motorech a mechanických závadách, což poskytuje ještě jasnější obrázek stavu daného zařízení.

„Shromažďování těchto údajů nám umožňuje být k dispozici zákazníkům 24 hodin denně sedm dní v týdnu. Dokážeme zjistit problémy dříve, než dojde k velkému zamoření, protože jsme prediktivní a proaktivní,“ vysvětluje Ulf Eripe. „Můžeme vidět, že se něco děje, už ve velmi rané fázi, např. když zaznamenáme chycení prvního škůdce nebo první pohyb.“

Společnost Anticimex také aplikuje pokročilou analytiku k dalšímu využití získaných dat. Použitím algoritmů strojového učení k analýze a modelování dat ze všech svých pastí umístěných v Evropě dokázala stanovit výchozí ukazatele výkonnosti pro každé zařízení a každé místo, a tak určit standardní úroveň výkonnosti a aktivity za normálních okolností. Na základě těchto informací může Anticimex svým zákazníkům nabídnout výhodnější smlouvy o úrovni poskytovaných služeb (SLA) a porovnávat výkonnost nově instalovaných zařízení se základními výkonnostními požadavky, což přispívá k rychlejšímu zjištění a nápravě případných problémů

„Jestliže se v daném místě vyskytne anomálie svědčící o větší aktivitě, než je obvyklé, znamená to, že pravděpodobně došlo k zamoření,“ říká Ulf Eripe. „V takovém případě je třeba zasáhnout co nejdříve, protože pro zákazníka to znamená včasnou záchranu. Právě tento typ špičkové kvality zákaznických služeb je pro nás nejdůležitější.“ 

Transformace tradičních služeb v terénu

Účinnější shromažďování a analýza dat umožňuje společnosti Anticimex být aktivnější při uspokojování potřeb svých zákazníků. Z toho těží i firemní terénní technici, protože mohou integrovat své nástroje a systémy s poznatky získanými pomocí platformy Azure. 

„Chtěli jsme najít integrované řešení,“ vysvětluje ředitel Eripe. „Kromě dat ze senzorů v Azure zavádíme i další nástroje, jako je plánování tras a servis v terénu. Tato data kombinujeme, abychom zvýšili provozní účinnost a posílili interakci se zákazníky.“

Společnost Anticimex nejen využívá získané poznatky co nejlépe, ale také může sdílet informace s jinými systémy s cílem zlepšit provozní efektivitu a poskytnout klid duše svým zákazníkům. Firma tak dokáže dříve upozornit techniky na problémy a lépe je informovat pomocí zpráv generovaných z analytických procesů a zaslaných přímo do systému zpracování zakázek. 

Vynikajícím příkladem fungování tohoto systému v praxi je digitální past na hubení škůdců nazvaná Smart Box. Toto zařízení poháněné baterií může být umístěno v oblastech, kde není elektřina, a pracuje zhruba 12 měsíců, než je třeba baterii vyměnit. Nabití baterie a další výkonnostní ukazatele všech zařízení typu Smart Box jsou nepřetržitě monitorovány prostřednictvím Azure, což společnosti umožňuje aplikovat pokročilou analytiku k odhadu životnosti baterie.

Díky modelování vycházejícímu z teploty, síly signálu, počtu chycených škůdců a dalších faktorů dokáže společnost přesně určit životnost baterie zařízení Smart Box a vyslat servisního technika, aby baterii vyměnil dříve, než přestane fungovat. Tyto informace lze poté kombinovat s plánováním trasy a dalšími pracovními úkony v rámci zakázky pro dotyčného zákazníka nebo zákazníků v blízkém okolí, aby se pracovní doba technického pracovníka využila co nejefektivněji.

Ulf Eripe k tomu říká: „Dříve se spustil poplach, že baterie v zařízení je vybitá a musí se vyměnit, ale nyní může být technik vyslán na místo dříve, než se baterie vybije, a může spojit výměnu s dalšími zakázkami v okolí. To nám pomáhá zvyšovat provozní efektivitu, a tím optimalizovat služby zákazníkům a zvyšovat udržitelnost.” 

Platforma budoucnosti

Vzhledem k získávání obrovského množství dat nyní společnost Anticimex zkoumá možnosti, jak pokračovat v inovacích ve spolupráci s Microsoft Azure. Ulf Eripe a jeho tým pomáhají všem zúčastněným stranám určit, které poznatky budou pro společnost a její zákazníky vytvářet největší hodnotu.

„Pro převážnou většinu našich zákazníků má účinná ochrana proti škůdcům zásadní význam,“ uzavírá ředitel Eripe. „Prostřednictvím rozhraní pro programování aplikací Azure API jim umožňujeme integrovat data o škůdcích s dalšími klíčovými údaji ve společnosti. Mnoho našich zákazníků považuje ověřené údaje o úspěšné ochraně před škůdci a další výkonnostní ukazatele za nejdůležitější faktor tvorby hodnoty.“

Příslib příležitostí do budoucna potvrzuje správnou volbu společnosti Anticimex začít využívat cloudové služby společnosti Microsoft. Ulf Eripe věří, že neustále se rozvíjející prostředí Azure bude pro fi rmu nadále přínosem. 

„Azure se neustále vyvíjí, aniž bych musel cokoli dělat,“ říká. „Pravidelně přidává nové nápady, aplikace a služby, které se nám hodí. Už se tak několikrát stalo: platforma Azure začala poskytovat novou službu a my jsme si říkali: To je skvělý nápad – ten využijeme.“

„Prostřednictvím rozhraní pro programování aplikací Azure API jim umožňujeme integrovat data o škůdcích s dalšími klíčovými údaji ve společnosti. Mnoho našich zákazníků považuje ověřené údaje o úspěšné ochraně před škůdci a další výkonnostní ukazatele za nejdůležitější faktor tvorby hodnoty.“

Originální text si můžete přečíst zde:
https://customers.microsoft.com/en-au/story/anticimex-professional-services-azure-iot-sweden.

Časopis city:one

Objednejte si doručování našeho časopisu přímo do Vašich rukou

Objednat

Máte chytrý
projekt?

Realizovali jste nebo se podíleli na projektu pro chytrá města? Podělte se s ostatními.

Vložit projekt

Jste odborník na chytrá města?

Umíte pomoct s budováním chytrých měst? Dejte o sobě vědět!

Vytvořit profil

Máte řešení
pro chytrá města?

Ukažte své produkty a služby pro chytrá města.

Vložit řešení