To nejlepší z internetu věcí

Udělejte si představu, co je možné dnes či v blízké budoucnosti technologicky realizovat v rámci IoT – internetu věcí

city:one 28.2.2017 17:23 David Bárta Internet věcí

V tomto i následujících článcích jsou představeny nejlepší projekty, které vzešly z několika různých žebříčků a domén. Jedná se o ocenění nejlepších řešení IoT Awards či program Evropské unie EU Acceleration pro podporu startupů. Mezi dlouhou řadou vybraných řešení dominují oblasti dopravy, životního prostředí, informovanosti obyvatel a provozních úspor měst. ##IoTawards## Stěžejním celosvětovým žebříčkem je IoT Awards, který oceňuje počiny uplynulých dvou let v několika kategoriích: **pořádný zásah** (Broad Stroke), **rozvoj technologií** (Technical Enabler), **vertikální aplikace** (Vertical Applications) a **komerční inovátoři** (Business Innovators). Tento článek se věnuje prvním třem kategoriím. **Pořádný zásah** zahrnuje nejlepší řešení DYI (Do It Yourself neboli kutilství), open source, best design fiction a projekty největšího společenského dopadu. Kategorie **rozvoje technologií** sestává z nejlepších hardwarových řešení, softwarových nástrojů, konektivity, cloudových platforem a technických inovací. Kategorie **vertikální aplikace** představuje jednotlivá připojená (connected) řešení – těla, dítěte, domu, vozidla, energetické sítě, aplikací **smart city** a továren. ##Kategorie Aplikace Everimpact: Monitorování emisí „CO2“## Komplexní řešení pro města, která mohou získat mapy emisí v reálném čase, založená na kombinaci dat ze satelitů a pozemních senzorických sítí. Lze uvažovat příklad francouzského města s 500 000 obyvateli, která získává emisní povolenky monitorováním snižování emisí. Údaj je odborným odhadem, který se zakládá na průměrné produkci CO2 na hlavu (ve Francii je to 5,6 tuny CO2), ceny za tunu CO2 (8–15 dolarů) a politickém cíli snížit emise o 10 % za 5 let, o 20 % za 10 let a o 30 % za 15 let. Takto vzniká novodobý městský index CO2. ##Další nominované aplikace smart city IoT Array of Things## Americký projekt internetu věcí má za cíl sbírat a vyhodnocovat data z různých senzorů a informovat občany o jevech ve městě. Sloup veřejného osvětlení by mohl upozorňovat kolemjdoucí na náledí na chodníku, mobilní aplikace by mohla doporučit bezpečnou trasu pro chůzi večerním městem na základě počtu chodců, publikovat informace o kvalitě ovzduší či hluku v rámci jedné čtvrti namísto celého města. Chicago takto bude sbírat z různých senzorických sítí data o životním prostředí, infrastruktuře a aktivitách lidí pro lepší plánování, výzkum i jako zpětnou vazbu pro širokou veřejnost. Chicago instaluje senzory monitorující kvalitu ovzduší, hluk a vibrace; spolu s měřením teploty lze navrhovat „nejzdravější“ trasy pro chůzi včetně stráveného času nebo studie vztahu mezi chorobami a kvalitou městského prostředí. Budou detekovat hladiny vod a včas informovat o případných povodních a jimi ohrožených infrastrukturách města. Budou měřit mikroklima v různých oblastech města tak, aby rezidenti mohli vidět aktuální a dostatečně podrobné údaje o počasí a kvalitě ovzduší. Budou sledovat oblasti s vysokým výskytem chodců v různých částech dne a navrhovat opatření pro jejich vyšší bezpečnost.**Veškerá data budou publikována jako otevřená, zdarma a dostupná široké veřejnosti.** Surová data budou publikována na městském portálu otevřených dat a kdokoliv k nim bude moci přistoupit skrze již existující webový portál www.plenar.io. Veškerý hardware, software a technické dokumentace budou publikovány jako open source (např. na GitHub), aby se podpořila participace developerských komunit i veřejnosti. ##AirMob – CrowdAir## Chilská inovace cílí na vytvoření monitorovací sítě kvality ovzduší v rámci města. Skrze síť nízkonákladových měřicích stanic sbírá informace o tom, co dýcháme, upozorňuje na výskyt nebezpečných látek a dává doporučení ke změně trasy a podává celkové informace o dopadu na globální oteplování. Senzory zaručují 90% přesnost, jsou samokalibrované oproti hodnotám klasických monitorovacích stranic a nízkonákladové. Cílí na instituce (školy, nemocnice, sportovní centra), domácnosti, ekologická vozidla a průmyslové podniky. Smyslem je kontrolovat, zda znečištění nepřesahuje zákonem regulované hodnoty, a podat průkazné hodnoty pro jednání s největšími znečišťovateli. Pozn. redakce: pro důvěryhodnost celého systému je nutné zvážit kvalitu daných senzorů, viz článek Praktické zkušenosti s měřením kvality ovzduší uvedený dále v tomto čísle.##RemoteLock## Chytrý zámek dveří je americkým produktem, který cílí na management přístupu zaměstnanců/návštěvníků v rámci kancelářských a pronajímaných budov a bytů. Elektronický zámek funguje na WiFi a umožňuje uživatelům vzdáleně monitorovat použití zámku, což má využití nejen k řízení přístupu v rámci budov. ##TZOA## Kanadský enviro-tracker je aplikací nad senzory kvality ovzduší, teploty, vlhkosti, atmosférického tlaku, světla a UV záření v jednom „náramku“. Připojením náramku k chytrému telefonu jsou všechna tato data k dispozici. Produkt cílí na širokou uživatelskou síť, která by mohla získat data o kvalitě ovzduší k plánování svých odpočinkových aktivit – jít si zaběhat či na piknik do prostředí, které je „čisté“. Senzory umí i rozlišit mezi částicemi PM10 a PM2,5. Pokud je senzorika produktu dostatečně spolehlivá, v blízké budoucnosti by turistům kromě informací o ubytování mohla být poskytována i data o kvalitě ovzduší na daném místě. Pro domácí prostředí mají Kanaďané i různá doporučení či pokyny, například k větrání při detekci vysoké koncentrace CO2 v místnosti, k volbě méně znečištěných ulic při pohybu po městě, k nedostatečnému slunění v zimě či nebezpečnému opálení v létě.##WasteOS## Americký IoT startup je součástí trendu národního managementu odpadového hospodářství, kde se klade větší důraz na senzoriku naplněnosti stávajících nádob před samostatnými kontejnery s lisem, kterých se instalují malé počty výhradně v centrech měst. Jejich aplikace se nachází v Bostonu, New Yorku a Pasadeně. Kontejnery na odpad jsou rozměrově větší než ty naše, proto se senzorika naplněnosti kontejneru vyplatí. V našem prostředí by bylo vhodné senzory instalovat do kontejnerů na tříděný odpad a do budoucna i zvážit nákup objemově větších nádob například na recyklovaný papír.

Časopis city:one

Objednejte si doručování našeho časopisu přímo do Vašich rukou

Objednat

Máte chytrý
projekt?

Realizovali jste nebo se podíleli na projektu pro chytrá města? Podělte se s ostatními.

Vložit projekt

Jste odborník na chytrá města?

Umíte pomoct s budováním chytrých měst? Dejte o sobě vědět!

Vytvořit profil

Máte řešení
pro chytrá města?

Ukažte své produkty a služby pro chytrá města.

Vložit řešení