Veřejný prostor

City:One

Stromy v chytrém městě – proč je stále týráme?!

Jakub Finger, Atelier Partero

18.2.2017 15:09

O problémech, které brání tomu, aby naše města byla zelenější a veřejný prostor přívětivější, byly popsány stohy papíru. Máme-li mít chytrá zelená města, je třeba bezpodmínečně konat na všech úrovních, a to jak malými krůčky v denním provozu, tak snahou o velké kroky.

City:One

Urbanismus skrze aplikace: dejte slovo občanům!

převzala Tereza Škoulová, redaktorka City:One

18.2.2017 13:23

City:One

Opětovné využití vody v ČR. Včetně odpadní

Petr Dolejš, projektant a doktorand na Ústavu technologie vody a prostředí VŠCHT, Marek Holba, Asio, spol. s r.o.

18.2.2017 11:23

„Voda je základ života a plýtvání jí je hřích.“ Snad každý tuto frázi slyšel. Ale až nyní, kdy se objevují i v našem středoevropském regionu lokální problémy s nedostatkem pitné vody, se začíná objevovat hmatatelná vize, jak tuto svatou pravdu respektovat.

City:One

Vesnice ReGen

Dana Varinsky a šéfredaktor, 29. září 2016, bussinessinsider.com

18.2.2017 11:22

Průkopník ekovesnic vyvíjí energeticky soběstačné vesnice, které si pěstují své vlastní jídlo a generují vlastní elektřinu

City:One

Praktické zkušenosti s měřením kvality ovzduší ve městech

Roman Ličbinský, Centrum dopravního výzkumu

18.2.2017 11:02

Měřit kvalitu ovzduší pomocí technologií IoT (Internet of Things, internet věcí) nemusí být vždy funkční. Nejnovější poznatky jsme shrnuli do tohoto článku.

City:One

Zamyšlení nad vztahem dopravy a urbanismu v našem městském prostředí

Tomáš Cach, dopravní urbanista

18.2.2017 09:59

Cílem veškerých zásahů do organismu města je utváření prostředí pro příjemnější život. Doprava je pouze jednou z mnoha obslužných funkcí pro fungování města, prostředkem pro dosažení cíle, a proto jí nelze podřizovat veřejný prostor.

City:One

Méně depresí s pouliční alejí

Eric Jaffe, 15. 1. 2015 a další zdroje

18.2.2017 09:35

Výsledky průzkumu mentálního zdraví Londýňanů ukázaly, že bydlení v ulici, kde jsou vysázeny stromy podél místní komunikace, má na něj blahodárný vliv.

City:One

Deset důvodů proč města potřebují nový pohled na územní plánování

Převzato z Urbantimes magazine, 25. 7. 2013

18.2.2017 08:58

City:One

Kodaň – 3 klíče k úspěchu

Martin Bingen Jorgensen, vedoucí sekce statistického úřadu Dánska, 21.11.2016

16.2.2017 19:01

City:One

Centrum města bez aut: inspirace evropskými městy

Tereza Škoulová, redaktorka City:One

14.2.2017 08:56

City:One

Pardubice mají poklad

David Bárta

25.2.2017 19:14

City:One

Spacehive pomáhá komunitám při transformaci místních veřejných prostor

David Bárta

25.2.2017 19:14

Crowdsourcing aneb když je městská pokladna prázdná.

City:One

Databáze volných míst k podnikání Leerstandsmelder.de

David Bárta

25.2.2017 19:14

K rozhýbání místní ekonomiky může přispět samotné město tím, že zmapuje a zveřejní všechny volné prostory k podnikání především pro drobné podnikatele za symbolickou nájemní cenu. V Německu takto jedna městská čtvrť podpořila občanskou iniciativu, která vytvořila…

Máte chytrý produkt nebo službu?

Máte produkt nebo službu, který pomůže budovat nebo spravovat chytrá města?

Vložit produkt do City:One