Olomouc:One 24.6.2024 17:01

Enhancing governance Capacities of Local authorities using Open Data

1. 5. 2024 — 31. 10. 2026 Financování: European Commission - Interreg Central Europe Programme Web link: https://www.interreg-central.eu/projects/enclod/ Projekt EnCLOD si klade za cíl posílit kapacitu řízení 5 místních veřejných autorit ve střední Evropě prostřednictvím širšího a efektivnějšího využití inovativních konceptů, jako jsou Otevřená data a sítě senzorů Internetu věcí (IoT), udržení víceúrovňového územního řízení a nových forem zapojení občanské společnosti a veřejně-privátní spolupráce, podpora opětovného využití vytvořených Otevřených dat pro nové nápady, které reagují na územní potřeby nebo podporují inovace a přispívají k prosperitě místní ekonomiky (přístup EnCLOD). Projekt je realizován skupinou 10 partnerů, mezi nimiž jsou místní autority, univerzity a technologické malé a střední podniky, z 5 různých středoevropských zemí: Itálie, Slovensko, Slovinsko, Česká republika a Maďarsko. Aktivity projektu umožní jednak významně zvýšit povědomí a znalosti politických aktérů a rozhodovacích orgánů, jak z pilotních území, tak i mimo ně, o potenciálu Otevřených dat a IoT pro územní řízení, prostřednictvím sběru případových studií a cílených vzdělávacích a kapacitačních aktivit. Současně projekt také přinese konkrétní, viditelné a trvalé dopady v 5 pilotních oblastech střední Evropy (tj. Vicenza – IT, Olomouc – CZ, Debrecen – HU, Žilina – SK a Nova Gorica – SI) prostřednictvím vypracování 5 místních Akčních plánů pro efektivní využití příležitostí Otevřených dat a IoT pro územní řízení a plánování města a regionu a prostřednictvím realizace 5 pilotních akcí, které se v každé oblasti budou zabývat konkrétním výzvami souvisejícími s oblastí mobility/dopravy, životního prostředí nebo politiky změny klimatu. Ve všech případech bude kladen zvláštní důraz na posílení aktivního zapojení občanů a ekonomických subjektů prostřednictvím pořádání Hackathonů, veřejných akcí a dostupnosti všech generovaných dat na základě licence Otevřených dat. Tímto způsobem EnCLOD přispěje k digitální ekonomice střední Evropy, stavějící na využití Otevřených dat k podpoře územního řízení na úrovni města a regionu, a ukáže potenciál pro rozšiřování a replikaci tohoto přístupu, aby poskytoval inovativní nástroje pro řešení územní agendy budoucích let.

David Bárta

723355540


Město: Olomouc

Typ: Projekt EU

Doba řešení: 1.5.2024 00:00 - 31.10.2026 00:00

Časopis city:one

Objednejte si doručování našeho časopisu přímo do Vašich rukou

Objednat

Máte chytrý
projekt?

Realizovali jste nebo se podíleli na projektu pro chytrá města? Podělte se s ostatními.

Vložit projekt

Jste odborník na chytrá města?

Umíte pomoct s budováním chytrých měst? Dejte o sobě vědět!

Vytvořit profil

Máte řešení
pro chytrá města?

Ukažte své produkty a služby pro chytrá města.

Vložit řešení