Plánování mobility

CITIQ s.r.o.

Chytré parkování

20.2.2017 23:39

Detekce obsazenosti parkovacích míst pomocí magnetické detekce ( vhodné pro uliční parkování).

City:One

QUEST – metodický nástroj na zefektivnění dopravní politiky měst

Zbyněk Sperat, Centrum dopravního výzkumu

18.2.2017 09:59

V novém dotačním období budeme investovat značné peníze do dopravy a technologií. Investovat prostředky dobře a včas je snem každého řádného hospodáře. Proto je důležité předem zjistit, zda je město na tyto investice dobře personálně, strategicky a ideově připraveno.

City:One

Metodika SUMP je hotova a čeká na certifikaci

Zbyněk Sperat, Centrum dopravního výzkumu

18.2.2017 09:59

O plánech udržitelné mobility se toho již napsalo dost, a to i v tomto časopisu. Ale zatím žádný článek se nevěnoval výhradně metodice na jejich zpracování, která byla dokončena na konci roku 2015 a čeká na certifikaci Ministerstva dopravy. Výtah z …

City:One

Městské dopravní plánování – termín zůstává, ale jeho význam se mění.

Zbyněk Sperat, Centrum dopravního výzkumu

18.2.2017 09:13

City:One

Parkovací politiky v městech ČR

Zbyněk Sperat, Centrum dopravního výzkumu

18.2.2017 09:04

Jaké řešení parkovacích potřeb je vhodné? Pojďme se poučit z dobré praxe vyspělých evropských měst před tím, než se začne investovat do výstavby parkovacích ploch.

City:One

Centrum města bez aut: inspirace evropskými městy

Tereza Škoulová, redaktorka City:One

14.2.2017 08:56

City:One

Chytrá mobilita

David Bárta, Zdroj: Poziční dokument k městské mobilitě a smart cities evropské asociace Polis

12.2.2017 04:19

Vykladačů pojmu chytrého města neustále přibývá a často dochází k jeho zkreslení či zjednodušení. Na úvod je tak nutno říct, že chytrá mobilita nevznikne úsporou energií či elektromobilitou.

City:One

Doprava pro chytré

David Bárta, MUDr. Tomáš Křivka

12.2.2017 04:19

Základem změny dopravního chování v konceptu chytrých měst je schopnost porovnat jednotlivé možnosti a vybrat si tu nejvhodnější. Tak totiž zjistíme, že cestovat po městě autem je (nejen) ekonomický nerozum. Město hraje v tomto rozhodování klíčovou roli, neboť nás cestující může…

City:One

Vídeň má v Evropě ten nejlepší zvuk

David Bárta

25.2.2017 19:14

Vídeň je blízko, Vídeň je vpředu, Vídeň je inspirace.

City:One

Gamifikace – Nebuď vůl (Nebuď los)

David Bárta

25.2.2017 19:14

Gamifikace je nástrojem, jak změnit naše návyky formou hry. Poskytuje metody, jak nás nenásilně povzbudit, abychom přemýšleli, jak a proč své různé denní činnosti provádíme stereotypně a mnohdy velmi neefektivně. V oblasti dopravy se například jedná o snahu vylákat lidi z …

City:One

Inovace v dopravě

David Bárta

25.2.2017 19:14

Doprava spolu s energetikou představují dva nejperspektivnější obory, ve kterých by se mohlo pomocí inovací a technologií dosáhnout v brzké době největších pokroků. Doprava je odbornou veřejností vnímána jako významně nejperspektivnější odvětví pro investice do inovací a…

City:One

Patří sběrné komunikace do sběru?

David Bárta, šéfredaktor Smart Cities, Zdroj: www.mesto.dobramesta.cz/bremska-deklarace

25.2.2017 19:14

Plánování pro auta zabíjí život i byznys. Pokud jsme ochotni si tuto pravdu vůbec připustit, změníme i náhled na investice do dopravy. Zklidnění dopravy totiž přináší ekonomické i společenské benefity občanům i městu.

Máte chytrý produkt nebo službu?

Máte produkt nebo službu, který pomůže budovat nebo spravovat chytrá města?

Vložit produkt do City:One