ICT technologie

TopGis, s.r.o.

Chytrá mapa pro starosty

24.2.2017 15:10

GisOnline je webová mapová aplikace, která umožňuje rychlou práci s nepřeberným množstvím geografických dat, včetně aktuální ortofotomapy ČR 12,5 cm a pravidelně aktualizovanou databází katastru nemovitostí.

CITIQ s.r.o.

Chytrá detekce průjezdu

24.2.2017 15:07

Jednoduchý, a rychle instalovatelný magnetický detektor pro sběr dat o průjezdech vozidel (počet, délka, rychlost)

City:One

Startupový "best of" se sejde ve vídeňském Design Toweru – největším startupovém hubu ve střední Evropě

22.2.2017 00:38

"weExelerate" – jeden z celosvětově největších startupových hubů vzniká ve Vídni Design Tower ve Vídni je novým sídlem jednoho z největších startupových hubů na světě. Na osmi tisících metrech čtverečních spolu budou kooperovat startupy, korporáty, inkubátory a investoři. Vedle nejvýznamnějších…

TopGis, s.r.o.

Pasportizace

20.2.2017 23:56

Pasportizace je jedna z klíčových činností pro správu majetku. V rámci naší specializace poskytujeme služby spjaté se sběrem a zpracováním dat pro prostorové pasporty zobrazené v podobě vrstvy v geoinformačních programech (GIS). Profesionálně zpracovaný pasport Vám pomůže: - Získat dokumentovaný…

TopGis, s.r.o.

Ortofotomapa

20.2.2017 23:42

Ortofotomapy jsou společně s topografickými mapami základním stavebním kamenem veškerých geografických informačních systémů (GIS). S vědomím jejich důležitosti jsme proto v roce 2014 zahájili projekt celoplošného snímkování České republiky v dosud nejvyšším realizovaném rozlišení 12,5 cm/pixel. V…

CITIQ s.r.o.

Chytré parkování

20.2.2017 23:39

Detekce obsazenosti parkovacích míst pomocí magnetické detekce ( vhodné pro uliční parkování).

TamTam Research s.r.o.

Interaktivní vizualizace napajecích plánů pro energodispečink

20.2.2017 23:06

Systém umožňující vystavení napájecích plánů, zobrazení známých veličin a interaktivní správu zamýšleného stavu zařízení dispečery energodispečinku dopravního podniku.

TamTam Research s.r.o.

Dálkové snímání stavu napájení trolejí

20.2.2017 22:52

Systém umožňuje vzdáleně sledovat skutečný stav napájení tramvajových trolejbusových trolejí. Informace lze využít např. v systému energetického dispečinku dopravního podniku.

City:One

Urbanismus skrze aplikace: dejte slovo občanům!

převzala Tereza Škoulová, redaktorka City:One

18.2.2017 13:23

City:One

Představujeme žebříček otevřenosti slovenských měst 2016

Michal Zimmermann, Clevermaps

18.2.2017 11:22

V loňském roce jsme se podívali na to, jak vybraná slovenská města nakládají se svými daty a nakolik je otvírají občanům a firmám. Letos jsme weby těchto měst navštívili znovu, abychom zjistili, jak (a zda vůbec) se situace změnila. A můžeme říct, že výsledky jsou…

City:One

Chytré čištění městských odpadních vod

Petr Dolejš, projektant a doktorand na Ústavu technologie vody a prostředí VŠCHT, Marek Holba, Asio, spol. s r.o.

18.2.2017 11:14

Čtvrtá průmyslová revoluce, jak se IoT také přezdívá, se pozvolna projevuje i v tak konzervativním odvětví, jako je vodní hospodářství. Ačkoli nelze očekávat tak masivní nástup IoT jako například v automobilovém průmyslu, první aplikace již po dekádu ovlivňují provozy čistíren a…

City:One

Dánové testují RFID tagy

Leanna Garfield, městský úřad Aarhus

18.2.2017 11:06

Preference cyklistů na křižovatkách začíná být evropským tématem. Technologicky se dá řešit mnoha způsoby, jedním z nich jsou i RFID tagy připevněné na jízdních kolech.

City:One

Göteborg plánuje pro cyklisty

Lilia Halsen Bidar a Noel Alldritt, odbor dopravy města Göteborg, a Andreas Larsson, Sweco Transport System AB

18.2.2017 11:05

U nás se o udržitelné dopravě ve městech stále jen hovoří. Pokud to myslíte opravdu vážně, zkuste se inspirovat strategií švédského Göteborgu.

City:One

Praktické zkušenosti s měřením kvality ovzduší ve městech

Roman Ličbinský, Centrum dopravního výzkumu

18.2.2017 11:02

Měřit kvalitu ovzduší pomocí technologií IoT (Internet of Things, internet věcí) nemusí být vždy funkční. Nejnovější poznatky jsme shrnuli do tohoto článku.

City:One

Žebříček otevřených dat 2016

Jan Sirotek, Šárka Židková, CLEVER°MAPS

18.2.2017 11:02

Otevřená data přinášejí městu potenciál inovací, nových služeb, významných úspor, optimalizaci procesů či lákají šikovné mladé lidi, aby ve městě podnikali. Otevřená data jsou prvním krokem k chytrému městu.

City:One

Umělá inteligence pro cyklodopravu

Michal Jakob, ČVUT FEL

18.2.2017 09:53

Chytré řešení vždy spojuje užitečný nástroj pro občany i pro město. Fakulta elektrotechniky ČVUT v Praze přichází s inteligentní navigací a analýzou dat jako nástroji podpory městské cyklodopravy.

City:One

SMARTNET

Marek Ščerba, Roman Ličbinský, Centrum dopravního výzkumu, v. v. i

18.2.2017 09:39

Představme si, že by město regulovalo individuální dopravu na základě reálných informací o hladině hluku, znečištění ovzduší v oblasti a aktuálních informacích o volných pouličních parkovacích místech či o stavu dopravy. O takový chytrý nástroj nad širokou škálou…

City:One

Otevřená data uspoří miliardy

Převzato od Mohana Ravindranatha, vydáno: 30. října 2013 na www.washingtonpost.com

18.2.2017 09:03

Tento článek se skládá ze dvou částí ilustrujících americký a britský přístup. Úmyslně představuji oba, aby více vynikl rozdíl mezi nimi. Americký tvoří chaotické mondénní výkřiky, které obsahují neurčité informace, zkratkovitá sdělení a slouží k oslnění; něco podobného se …

City:One

Pohled britského konzultanta

Mark Cartwright

18.2.2017 09:03

City:One

Žebříček otevřených dat slovenských měst

Michal Zimmerman – Clevermaps, David Bárta

12.2.2017 04:18

V letošním druhém čísle Smart Cities jsme vyhodnotili česká statutární města z hlediska otevřenosti jejich dat coby indikátoru potenciálu inovací. Cílem je označit startovní čáru pro hodnocení pokroku města. Nyní jsme se díky spolupráci se společností Clevermaps podívali i na …

City:One

OPEN DATA ve Vídni

David Bárta

25.2.2017 19:12

Město Vídeň je chytrým městem roku 2012 i 2013 a agendy otevřeného vládnutí (open government) a otevřených dat (open data) jsou základními stavebními kameny vídeňského úspěchu. Proto jsem vyrazil do Vídně a o celém konceptu si povídal s diplomovaným inženýrem…

City:One

HELSINKI – etalon přístupu k otevřeným datům

David Bárta a Sami Majaniemi

25.2.2017 19:12

Článek o městské iniciativě Open Helsinky – Hack at Home a národní soutěži Apps4Finland představuje možnosti, kterými může stát či město zefektivnit svůj rozvoj tím, že programově podpoří sbírání dobrých nápadů využívajících dostupná data oceněním těch nejlepších.

City:One

Informační dopravní systém versus otevřená data

David Bárta

25.2.2017 19:12

Plánovač IDOS je naší chloubou v EU, nicméně jeho mimořádná služba nemusí být do budoucna zajištěna. Necitlivé či násilné otevření dat totiž může nadělat více škody než užitku.

City:One

Big data – co to je?

David Bárta

25.2.2017 19:12

Vyhodnocení správné funkce složitých systémů zasahujících více oborů, jakým je např. doprava, lze možné jen strojovým zpracováním velkého množství údajů z různých zdrojů. Využití těchto podkladů je perspektivní způsob budoucího správného i politického rozhodování.

City:One

Systém chytrého svozu odpadů

David Bárta

25.2.2017 19:12

Moderní (chytré) technologie umožňují zefektivnit stávající systémy provozované městy či soukromými subjekty, neumožňují však ovlivnit chování lidí, kteří systémy provozují či je užívají. Jejich nasazení tak podléhá především dlouhodobé koncepci města a nastavení vhodné regulace.

City:One

Elektronicky je smart

David Bárta

25.2.2017 19:12

City:One

Trendy v dopravě ITS kongres v Helsinkách

David Bárta

25.2.2017 19:12

Kromě shrnutí průběhu kongresu se podrobněji podíváme i na oceněné nejlepší aplikace či finský experiment TrafficLab.

City:One

Města ve středu zájmu

David Bárta

25.2.2017 19:12

21. století je stoletím měst. Míra a tempo urbanizace jsou vysoké a nemají precedent. Globální městská populace roste v míře 1 milion lidí týdně a v polovině století dosáhne výše 7 miliard městských lidí. Do roku 2030 pokryjí nové městské aglomerace území…

City:One

Inteligentní dopravní systémy

David Bárta

25.2.2017 19:12

Dopravní zácpy, hluk, prach a ovzduší znečišťující plyny, to je každodenní realita našeho současného života ve městech. Centra našich měst se proměnila, jsou plná vozidel, stojících či jedoucích, člověk se při chůzi musí pořád hlídat, aby v příštím okamžiku neskončil pod koly…

City:One

Městská laboratoř v Madridu

David Bárta

25.2.2017 19:12

Městská laboratoř je jedním z hnacích motorů inovací a spouštěcím mechanismem tvorby konceptu smart city. Uvedený španělský příklad poskytuje cennou orientaci pro nastavení podmínek takového městského programu.

City:One

Žebříček otevřenosti statutárních měst ČR

Šárka Žídková, Jan Sirotek, Lukáš Puchrik, CleverMaps / David Bárta

25.2.2017 19:12

Porovnání výkonnosti našich měst považujeme za nezbytné pro další rozvoj konceptu Smart Cities v ČR. Jedná se o ojedinělý projekt, který bylo možné s laskavým přispěním společnosti CleverMaps vyhotovit podle metodiky Konceptu inteligentních měst (viz předchozí článek).

City:One

Internet věcí

David Bárta

25.2.2017 19:12

Veřejné osvětlení, které detekuje blížící se cyklisty, CCTV kamery, které automaticky identifikují neobvyklé aktivity a autobusové zastávky, které počítají cestující. To jsou příklady možných veřejných služeb blízké budoucnosti.

City:One

Chytrá zastávka

David Bárta

25.2.2017 19:12

Chytré město je nadresortním myšlenkovým konceptem, kdy se na město díváme holisticky a jeho jednotlivé součásti od sebe neoddělujeme. Koncept chytré zastávky je vhodným příkladem, který demonstruje tento nový přístup v myšlení – a priori zkoumat širší potenciál daného…

City:One

Transformace městských služeb pomocí internetu věcí

David Bárta

25.2.2017 19:12

Některé koncepty jsou již vyzkoušeny v zahraničí a našim městům tak kromě silné vůle a ochotě celého politického vedení nic neschází k jejich replikaci. Vybrali jsme ty zásadní.

City:One

Lokální komodity

David Bárta

25.2.2017 19:12

Tuhle jsem se zakousnul do podomácku vypěstované okurky a zjistil jsem, jak mě nabídka supermarketů již úplně oblbla. Okurka ze supermarketu je vlastně skvěle zabalená voda, kterou sem dovážíme z Polska či Holandska.

City:One

Databáze volných míst k podnikání Leerstandsmelder.de

David Bárta

25.2.2017 19:12

K rozhýbání místní ekonomiky může přispět samotné město tím, že zmapuje a zveřejní všechny volné prostory k podnikání především pro drobné podnikatele za symbolickou nájemní cenu. V Německu takto jedna městská čtvrť podpořila občanskou iniciativu, která vytvořila…

City:One

Kvalita služeb v dopravě

David Bárta

25.2.2017 19:12

Nové technologie umožňují vznik nových služeb, které cestujícím nabízí lepší informované volby. Jak ale měřit jejich přínos hodnotou za peníze?

City:One

To nejlepší z internetu věcí

David Bárta

25.2.2017 19:12

Udělejte si představu, co je možné dnes či v blízké budoucnosti technologicky realizovat v rámci IoT – internetu věcí

City:One

IoT platforma Thing+

David Bárta

25.2.2017 19:12

Oceněná platforma internetu věcí s reálnými aplikacemi v domácnosti či na farmě

City:One

Komunitní IoT: The Things Network

David Bárta

25.2.2017 19:12

Internet byl vytvořen tím, že lidé propojili své sítě a umožnili výměnu dat a další provoz prostřednictvím svých serverů zdarma. V důsledku toho vznikla bohatá datová komunikace a exponenciálně rozvíjené inovace. The Things Network dělá totéž pro internet věcí vytvořením…

City:One

Kategorie Pořádný zásah (Broad Stroke)

David Bárta

25.2.2017 19:12

City:One

Rozvoj technologií

David Bárta

25.2.2017 19:12

Tato kategorie přitáhne fandy hardwarových a dalších technologických počinů, kteří přemýšlí, jaký modul či software pro svůj nápad použít.

City:One

Kategorie Technické inovace

David Bárta

25.2.2017 19:12

Tuto kategorii určitě ocení nadšenci a vizionáři. Ukazuje, co všechno nám technologie nabídnou a jak by mohly usnadnit náš život.

City:One

Vertikální aplikace

David Bárta

25.2.2017 19:12

Do této kategorie patří již uvedené aplikace pro Smart City, nicméně většina níže uvedených inovací cílí na budoucí spotřební věci. Naše telefony mohou být doplněny všemožnými nástroji podle našich zájmů a potřeb.

City:One

EU Acceleration

David Bárta

25.2.2017 19:12

Evropská unie organizačně a finančně podporuje vznik inovací, které by byly globálně konkurenceschopné. Zde uvádíme ty nejlepší z programu EU Acceleration.

Máte chytrý produkt nebo službu?

Máte produkt nebo službu, který pomůže budovat nebo spravovat chytrá města?

Vložit produkt do City:One