Brand a marketing

City:One

Chcete chytré město? 8 tipů světových odborníků

převzala Tereza Škoulová, redaktorka City:One

18.2.2017 12:55

City:One

Komplexní a sdílená řešení jsou nejchytřejší: příklad z USA

převzala Tereza Škoulová, redaktorka City:One

18.2.2017 12:52

City:One

MHD nerozváží maso

Petr Sameš pracuje jako marketingový manažer v médiích

18.2.2017 10:19

Cestující stále není vnímán jako zákazník, ale jako zboží, které je nutné převážet sem a tam. Tento logistický způsob myšlení se bohužel promítá i do prezentace služby cestujícím složitou inženýrskou mluvou plnou tabulek a zón. Strastiplná cesta brněnskou veřejnou dopravou…

City:One

Proč nikdo nejezdí do Neapole

Beppe Severgnini, 11. 4. 2014

18.2.2017 09:16

Jak se dá vytvořit špatný brand? Proč evropské dotace podporují lenost? Proč je snazší kritizovat a hádat se, než pracovat? Jak tyto faktory ovlivňují ekonomiku a rozvoj?

City:One

I AMSTERDAM – ukázkový příklad proměny města pramenící z dlouhodobé práce odborných týmů

18.2.2017 08:59

Marketingová strategie města není demokratickým ani centrálně řízeným procesem. Je kombinací mnoha aktivně zapojených lidí různých odborností. V takovém prostředí centrální vedení nemůže fungovat. Zásadní premisou je, že všichni účastníci pracující na brandu Amsterodamu, tvoří na jednom základě a…

City:One

Jak měřit brand města

David Bárta

25.2.2017 19:12

City:One

Gamifikace – Nebuď vůl (Nebuď los)

David Bárta

25.2.2017 19:12

Gamifikace je nástrojem, jak změnit naše návyky formou hry. Poskytuje metody, jak nás nenásilně povzbudit, abychom přemýšleli, jak a proč své různé denní činnosti provádíme stereotypně a mnohdy velmi neefektivně. V oblasti dopravy se například jedná o snahu vylákat lidi z …

City:One

Chytrá zastávka

David Bárta

25.2.2017 19:12

Chytré město je nadresortním myšlenkovým konceptem, kdy se na město díváme holisticky a jeho jednotlivé součásti od sebe neoddělujeme. Koncept chytré zastávky je vhodným příkladem, který demonstruje tento nový přístup v myšlení – a priori zkoumat širší potenciál daného…

Máte chytrý produkt nebo službu?

Máte produkt nebo službu, který pomůže budovat nebo spravovat chytrá města?

Vložit produkt do City:One