Ekosystém partnerů

City:One

I AMSTERDAM – ukázkový příklad proměny města pramenící z dlouhodobé práce odborných týmů

18.2.2017 08:59

Marketingová strategie města není demokratickým ani centrálně řízeným procesem. Je kombinací mnoha aktivně zapojených lidí různých odborností. V takovém prostředí centrální vedení nemůže fungovat. Zásadní premisou je, že všichni účastníci pracující na brandu Amsterodamu, tvoří na jednom základě a…

City:One

Městská laboratoř v Madridu

David Bárta

25.2.2017 19:12

Městská laboratoř je jedním z hnacích motorů inovací a spouštěcím mechanismem tvorby konceptu smart city. Uvedený španělský příklad poskytuje cennou orientaci pro nastavení podmínek takového městského programu.

Máte chytrý produkt nebo službu?

Máte produkt nebo službu, který pomůže budovat nebo spravovat chytrá města?

Vložit produkt do City:One