Jak správně plánovat město = digitálně

Program zaměřený na budoucnost územního plánování měst prozkoumal, jak digitální nástroje pro navrhování postavené na datech mohou zlepšit britské územní plánování.

https://www.youtube.com/watch?v=uqRXNBTtYMA&feature=youtu.be

city:one 13.6.2017 08:45 David Bárta Územní plán Urbanismus Aplikace

Bristol, Newcastle a Plymouth byly britskou studií Future Cities Catapult vybrány jako lídři v oblasti územního plánování v Británii s ohledem na jejich plánování podpořené technologiemi a daty. Studie analyzovala 33 světových iniciativ v oblasti územního plánování s klíčovým zjištěním, že plánování se odehrává v silech a na různých platformách. Bylo konstatováno, že projekční kanceláře jsou stále pozadu ve využívání nástrojů založených na datech.

„Hlavní překážkou je, že plánování se vyskytuje v silech, přičemž práce probíhá na různých platformách s použitím různých technologií, nástrojů a datových standardů, čímž se snižují příležitosti pro spolupráci, koordinaci a možnosti replikace návrhů“, uvádí studie. Dále bylo zjištěno, že neexistuje žádný monopol soukromého sektoru na inovace v plánování. Projekční kanceláře, developeři a v menší míře i architekti jsou stále v zajetí zaběhaných izolovaných nástrojů územního plánování.

Studie vyzývá k většímu využívání dat a digitálních nástrojů v celém plánovacím procesu a identifikuje tyto nezbytné inovace:

• Je zapotřebí agregovat data z různých zdrojů s následnou analýzou a vizualizací pro efektivnější formulaci strategie rozvoje města, než se spoléhat na plány a zprávy, jejichž aktuálnost rychle zastarává.

• Usnadnit komunikaci kolem plánů a jejich dopadů použitím dynamických a vizuálních prostředků pro zapojení veřejnosti a zainteresovaných stran, které pomohou rozhodnout, zda návrh bude pro danou oblast opravdu dobrý

• Použít data zaměřená na výsledné přínosy, než jen na výsledky/výstupy, které pomohou stavebním úřadům a vývojářům zajistit, že plány odpovídají naplnění vytýčených potřeb

• Rychleji a snáze identifikovat hodnotné rozvojové lokality pomocí digitálních nástrojů, kterými lze rychle zkoumat kontext daného místa a jeho dostupnost, historii plánování a překážky kladené historickým dědictvím nebo životním prostředím

• Nabídnout technologická řešení pro navrhování programů tak, aby byly založeny na údajích a důkazech s využitím vizualizace a analýzy scénářů. To pomáhá vyhnout se použití 3D modelů a počítačově generovaných snímků, které zpravidla malují ideální obraz projektu, jenž může být daleko od hotového výsledku.

„Lidé jsou vždy nevrlí ohledně diskuzí nad systémem plánování, a jak je obtížné ho změnit. Díky novým technologickým možnostem, jako jsou Big Data a internet věcí, nadešel čas, aby se plánování díky digitálním řešením konečně proměnilo“, řekl Peter Madden, generální ředitel Future Cities Catapult.

„Chceme prolomit sila, která rozdělují a zpoždˇují procesy, což je důvodem, proč jsme spustili náš program Budoucnost plánování. Díky integraci různých prvků systému plánování doufáme, že tento proces bude jednodušší a levnější, a jeho výstupem budou domy, obce a města, která každý chce.“

Časopis city:one

Objednejte si doručování našeho časopisu přímo do Vašich rukou

Objednat

Máte chytrý
projekt?

Realizovali jste nebo se podíleli na projektu pro chytrá města? Podělte se s ostatními.

Vložit projekt

Jste odborník na chytrá města?

Umíte pomoct s budováním chytrých měst? Dejte o sobě vědět!

Vytvořit profil

Máte řešení
pro chytrá města?

Ukažte své produkty a služby pro chytrá města.

Vložit řešení