Lokální komodity

Tuhle jsem se zakousnul do podomácku vypěstované okurky a zjistil jsem, jak mě nabídka supermarketů již úplně oblbla. Okurka ze supermarketu je vlastně skvěle zabalená voda, kterou sem dovážíme z Polska či Holandska.

city:one 28.2.2017 17:12 David Bárta Lokální ekonomika Aplikace

Málo kvalitní půda, eroze, nedostatek spodní vody, sucho, neschopnost půdy zadržet vodu, chemická hnojiva, to vše jsou aktuální problémy v oblasti domácího zemědělství. Nástroje státu, jako jsou zákon o významné tržní síle či například značka regionální potravina, slouží k ochraně domácích dodavatelů zemědělských a potravinářských produktů a k podpoře prodeje lokálních potravin. Pro významnější dopad je však vhodné použít další podpůrné nástroje ze strany měst. A jaké smart řešení může zavést město k podpoře lokálních producentů i lokální spotřeby?

Obal vládne světu, šaty dělají člověka

Pěkný obal produktu či člověka zvyšuje jeho hodnotu a atraktivitu. Tento fakt platí po staletí, ale v současné době globalizace jsme jej dovedli k dokonalosti, kdy kvalitu produktu zastíní jeho obal. Také nakupujeme podle informací, které se k nám dostanou, ať už skrze reklamu v televizi, na ulici či dle zkušenosti sousedů a známých. Významný vliv na naše volby také činí cena, zejména pokud je vyvedená velkými písmeny, zvýrazněná žlutým podkladem a vyjádřená procentuálně, nikoliv nominálně. Na nakupování nemáme čas, nechceme studovat klíčové informace o původu a kvalitě potraviny uvedené drobným písmem či kódem, kterému nerozumíme. Vybíráme očima, bez hlubší znalosti stavu věcí a se slevou. Chceme nakupovat rychle, jednoduše, pohodlně, na jednom místě…

Produkce

Na naše návyky reagují výrobci a pěstitelé. Do popředí se dostává téma šlechtění, například lze koupit krásné lesklé lilky bez chuti, objevují se nosné rostliny, které nežerou ani škůdci, či rovnou geneticky modifikované potraviny. Výrobci hledí na cenu a s tím se vzdaluje kvalita domácího dvorku a vyrábí se průmyslově a pro masy. Globální výroba tak přináší výrobní efektivitu a vytváří produkty, které bychom nejspíš nejedli, pokud bychom byli patřičně informováni. 

V posledních pěti letech se ale díky osvětě i český člověk začíná zajímat, čím si plní břich, a mnohdy volí kvalitu, nikoli kvantitu. Pídí se po informacích, občas si dokonce dojede na lokální farmu a ti uvolněnější (méně svázaní zvykem nákupu v supermarketu) si domácí produkci objednávají přes známé na facebooku. Potenciál pro chytré řešení tak existuje.

Lokální ekonomika

ohatší. Ekonomický úspěch první republiky se opíral mimo jiné o důraz na lokální spotřebu, nakupování domácích produktů. V dnešním globalizovaném světě je obtížné nakupovat lokální produkty. Každodenní nároky na pracovní výkon nedávají mnoho šancí k návštěvě místní farmy či pochůzce po několika obchůdcích s lokálními potravinami. Nákup potravin z dovozu v klimatizovaném prostředí místního supermarketu je proto častou volbou mnohých z nás a stal se hlavním proudem. 

Změnit tento neblahý trend, mající za následek prodej méně kvalitních, méně čerstvých a dotovaných zahraničních potravin, není věcí jednoduchou a závisí jak na organizaci lokálních producentů, tak i změně návyků lokálních spotřebitelů. 

Služby nakupování potravin online

Přes internet si pomalu zvykáme nakupovat i potraviny. Největším provozovatelem on-line nákupů je iTesco.cz, které kromě Prahy a okolí rozváží nákupy také v Plzni, Liberci, Hradci Králové, Pardubicích a Brně a k červenci 2015 překročili hranici 200 tisíc registrovaných zákazníků. Zaměstnanci se navíc řídí pravidlem, že zákazníkovi nezabalí nic, co by si oni sami nekoupili. Zaručují tak, že například ovoce a zelenina budou v dobrém stavu a právě o tyto produkty je největší zájem. Zde je však nutné upozornit na onen rozdíl v domácí a dovážené okurce, jejichž chutě, a tudíž i složení bývají nesrovnatelné. 

Existují i konkurenční schémata, což dokládá zvýšený zájem mezi spotřebiteli o tento typ nakupování. Jedná se například o z-market.cz, kosik.cz, rohlik.cz, potravinydomu.cz, dobraoslava.cz

atd. Pro doložení poměru globálních a lokálních produktů lze uvést statistiku rohlik.cz, kdy 55 % nákupů obsahuje alespoň jeden farmářský produkt. Cílem těchto nových řetězců je tedy nabídnout stejné zboží jako supermarket a primárně neslouží k podpoře prodeje lokálních potravin. Přesto jejich úspěšné etablování se na českém trhu ukazuje, že spotřebitel je připraven nakupovat klikáním.

Kondice lokální produkce potravin

Podle nejmenovaného místního farmáře ze střední Moravy je rostlinná výroba pro domácího farmáře rentabilní jen u brambor a cibule, ostatní plodiny pro koncové zákazníky nejsou schopny v mezinárodní konkurenci generovat výraznější zisk. Příčin je hned několik – dotované zahraniční zboží, tvrdé podmínky obchodních řetězců, nedostatečné množství alternativních odběratelů potažmo spotřebitelů. Zavést konkurenceschopný model upřednostňující nákup lokálních potravin tak není jednoduché a jeho případný úspěch bude hodně záviset na počáteční veřejné podpoře, např. ze strany měst a krajů, a mediální propagaci.

Zmapování a evidence

Prvním předpokladem pro možnou změnu jsou dostupné informace. Díky komunikačním technologiím 21. století je poskytování informací mnohem snazší a rychlejší. Například chytrý mobilní telefon již umí „přečíst“ čárový kód produktu. Tuto funkci lze využít například u léků (aktuálně řešená kauza léků zhoršující schopnosti řidiče), kdy by bylo možné hrozící vedlejší účinky medikace sdělit při načtení kódu jednoduchou mobilní aplikací. Taktéž složení potravin a jejich původ by bylo možné sledovat skrze značení produktů. Lze tak konstatovat, že potenciál pro získávání a šíření informací o různém zboží již existuje, úkolem je dostupné informace zmapovat, a tím poukázat na ty dosud nezmapované.

Model chytrého řešení

Město skrze grantové schéma pro neziskový sektor získá celkový přehled o lokálních producentech potravin. Jedná se o databázi farmářů obsahující jejich lokalizaci, aktuální nabídku zboží, informace o sezonní produkci, o sezónních přebytcích, o možných potenciálech a aspiracích pěstování jiných druhů potravin. Řešení se však neomezuje jen na databázi, ale nabízí i webové rozhraní pro vkládání nabídky o aktuálních produktech od jednotlivých farmářů. Druhý rozměr grantové pobídky spočívá v návrhu vhodných lokalit v majetku města, kde lze pořádat pravidelné trhy a kde by bylo možné prodávat nejen produkty místních farem, ale i drobných lokálních pěstitelů, a to nejlépe bez poplatku, s pouhou registrací v systému. Tuto aktivitu lze připodobnit k jakémusi městskému supermarketu. Třetím rozměrem je pak zmapování lokálních prodejců lokálních potravin, a to vzhledem k lokalitě jejich podnikání, aktuálnímu odbytu jednotlivých druhů potravin, konkurenceschopnosti vůči řetězcům, ochotě zapojit se do lokálního řetězce jako výdejní místo, prodejna či restaurace. Také je potřeba zjistit ochotu zapojení se do možné lokální (regionální) značky a možné požadavky a představy o jejím fungování. Čtvrtou a poslední fází je pak příprava mediální kampaně, která by oslovila hned tři skupiny uživatelů – potenciální vývojáře mobilních a webových aplikací nad databází farmářů (pro inspiraci uvádíme 23 nejúspěšnějších amerických aplikací), dále potenciální zprostředkovatele, tj. lokální distributory potravin (dovážka domů, prodej a výdej na anoncovaném místě či městském tržišti) a následně i koncové spotřebitele. 

Koncoví spotřebitelé by pak pomocí několika na sobě nezávisle koexistujících aplikací a dovážkových služeb mohli z pohodlí domova zjistit aktuální nabídku čerstvých lokálních potravin, jejich cenu, nejbližší odběrné místo a mohli by si potraviny objednat. Také by mohli vyslovit přání, jaké potraviny a s jakou pravidelností by rádi v budoucnu odebírali, čímž by vznikla potřebná data pro farmáře k pěstování doposud nerentabilních komodit. Zda se tento koncept podaří v prostředí České a Slovenské republiky zavést tak bude významně záviset především na vedení měst a krajů.

Logická nadstavba

Příkladem dalších rozvojových služeb, které by takový systém podporující lokální potraviny mohl nastartovat, je regionální řetězec restaurací či „hladových oken“. Jak dokládá příklad pokusu o crowdfundingové řešení regionální značky v italské Apulii, bez systematické veřejné podpory se takový záměr těžko podaří. Pokus o novou značku PANZERÓ, Regionální pouliční občerstvení v Apulii (Panzeró Apulian StrEat Food) z požadovaných 80 tisíc eur nasbíral jen 11 tisíc, a stal se tak neúspěšným projektem. Cílem bylo prosadit tradiční produkty vyráběné ryze z místních ingrediencí. Samotný název stavěl na místní taštičce Panzerotto plněné mozzarellou, rajčaty a oreganem či jinými dobrotami, ve sladké verzi například hořkou čokoládou, sušenými fíky a čerstvou Murgianskou ricottou s kdoulí. Sami autoři by vařili jen z lokálních surovin a opírali se o tvrzení, že většina italských jídel není vyráběna z italských surovin, což určitě platí i pro česká jídla. Na nápad s podnikáním je přivedli jejich holandští přátelé poté, co panzerotti z lokálních italských surovin okusili. 

Změna

Koncept chytrých měst je změnou našeho chování a přístupu k našemu okolí. Tuto změnu lze nastartovat větší nabídkou služeb s jednoduchou dostupností a jednoduchým ovládáním. V oblasti potravin se jedná o posílení schopnosti spotřebovávat lokální produkci a snížit tak potřebu dovážet zahraniční potraviny, které nepředčí ty lokální kvalitou, ale mnohdy jen dotovanou cenou. Zavedením nového „městského potravinové řetězce“ tak vzniká příležitost jak pro lokální producenty, tak i pro nás konzumenty, abychom si mohli vybrat z pestré škály místních potravin, co je nám libé. Je to nový způsob, jak nakupovat u „svého pekaře a řezníka“, jak byly zvyklé naše babičky, a získat tak přímou vazbu mezi tím, kdo vyrábí a tím, kdo spotřebovává. Jen tak lze zcela přirozeně vytvořit zdravý tlak na kvalitu potravin, které dennodenně konzumujeme.

###Úspěšné americké služby Locavore (Hevva Corp.) [zdarma] Locavore pomáhá spotřebitelům zjistit, jaké druhy lokálního jídla jsou v daném ročním období dostupné a lokalizovat nejbližší farmářské trhy, které je prodávají. Aplikace obsahuje mnoho informací o lokálních producentech a poskytuje sezónní recepty s čerstvými lokálními surovinami.  HarvestMark Traceability (YottaMark, Inc.) [zdarma] Aplikace HarvestMark Traceability umožňuje uživatelům vysledovat producenty čerstvých potravin skrze skenování loga této lokální značky a aplikace sbírá i zpětnou vazbu o kvalitě potravin včetně výhrad uživatelů.. Find Fruit (Neighborhood Fruit, LLC) [US$0.99] Aplikace slouží k nalezení aktuálně plodících ovocných stromů ve veřejných prostorách. Hledání lze profilovat dle ročního období, druhu stromu a vzdálenosti.  Farmstand (Mostly Brothers) [zdarma] Aplikace pro nalezení komunitních farmářů ve Spojených Státech, Kanadě, Spojeném Království, Austrálii a Novém Zélandu. Uživatelé se také mohou propojit s jinými návštěvníky. Food Community (Nommunity.com) [zdarma] Díky této aplikaci mohou uživatelé vyhledávat místní restaurace nabízející potraviny veganské, vegetariánské, košer, bez glutamanů, lokálně vypěstované a organické. Aplikace také umožňuje propojit lidi, kteří mají podobné stravovací návyky.  Seasons (What Is It Production Ltd.) [US$1.99] Tato aplikace pomáhá uživatelům sledovat aktuálně čerstvé ovoce a zeleninu v regionu. Obsahuje databázi ovoce a zeleniny, bylin i ořechů včetně podrobného popisu a ilustračních fotografií.  NRDC Eat Local (Smart Tools) [zdarma] Aplikace pomáhá lokalizovat blízké farmářské trhy a poskytuje recepty z aktuálně dostupných surovin. Uživatelé mohou své oblíbené trhy hodnotit se stručným komentářem.  Urban Farming Assistant Starter (iHuerting) [zdarma] Aplikace je určena pro ty, kteří si chtějí sami pěstovat zeleninu. Aplikace upozorňuje, kdy je potřeba zalít, hnojit a pečovat o rostliny. Také nabízí vyhledání organických hnojiv a řešení proti škůdcům a nemocem.  Garden Tracker (Portable Database) [US$1.99] Aplikace pomáhá s přípravou své zahrady skrze její virtuální model. Uživatel tak dostává představu o tom, kdy a kde například zalévat či sklízet. Mother Earth News Library (Ogden Publications, Inc.) [zdarma] Virtuální knihovna shromažďující různé informační zdroje o zahradničení (zalévání, škůdci či pěstování jídla).  Seafood Watch (Monterey Bay Aquarium) [zdarma] Aplikace na vyhledávání mořských plodů. Nabízí doporučení na optimální pěstování či rybaření s cílem připravit sushi či mořské plody.  ShopNoGMO (Jeffrey Smith) [zdarma] Aplikace poskytuje informace o rizicích a vědeckých poznání geneticky modifikovaných organismů (GMO) a jak se jim vyhnout při provozování prodejny zeleniny. Uživatelé si mohou vybrat ze seznamu nemodifikovaných značek ve 23 kategorií potravin a seskládat si vlastní seznam dodavatelů.  True Food (True Food Network) [zdarma] Aplikace podává informace o složení potravin, které nakupují v supermarketech. Také poskytuje informace o geneticky upravených potravinách a o značkách, které tyto potraviny nepoužívají. GoPure (Puur Buy, Inc.) [zdarma] Vyhledávač lokálních restaurací s informacemi o kvalitě jídla a spokojenosti uživatelů.  Clean Plates – Healthy Restaurants (Clean Plates) [zdarma] Aplikace umožňuje nalézt restaurace nabízející veganské, vegetariánské, organické jídlo a jídlo bez glutamanu. Obsahuje i profesionální hodnocení a návrhy různých gastronomických zážitků.  Wild Edibles (WinterRoot LLC) [US$7.99] Aplikace pomáhá identifikovat a poskytnout informace o divoce rostoucích jedlých rostlinách. Nabízí metody sběru, pokyny pro přípravu jídla i recepty a zdravotní informace doplněné botanickým glosářem. What’s On My Food? (Pesticide Action Network) [zdarma] Aplikace identifikuje chemikálie obsažené v běžně prodávaných potravinách. Obsahuje databázi standardně používaných pesticidů doplněnou rychlokurzem.  Non-GMO Project Shopping Guide (The Non-GMO Project) [zdarma] Aplikace obsahuje seznam značek a produktů, které prošly speciálním Hodnotícím programem geneticky upravených plodin. Aplikace nabízí tipy, jak se vyhnout geneticky upraveným plodinám a seznam těchto plodin a oblastech jejích pěstování.  Green Egg Shopper (Wise Banyan Tree Ltd) [$3.99] Aplikace slouží pro snížení množství vyhazovaných potravin skrze sledování nákupních seznamů. Vytvořte si seznam a zadejte jejich expiraci a aplikace Vám připomene, kdy uplyne záruční doba daných potravin.  Leloca (Leloca LLC) [zdarma] Aplikace nabízí info o obsazenosti a slevách místních restaurací, jež se zbavují navařených přebytků skrze slevové akce. What’s Fresh? (Mobile Simplicity) [US$0.99] Aplikace sleduje ovoce a zeleninu, které jsou pěstovány regionálně. Nabízí kalendář čerstvých potravin na mapě USA.  In Season (Light Year Software, LLC) [US$1.99] Aplikace pomáhá zákazníkům nalézt čerstvou produkci, která je aktuálně v nabídce a doporučuje vhodné skladovací podmínky. 222 Million Tons (Pydexo) [zdarma] Aplikace pomáhá zákazníkům plánovat nákup potravin dle týdenních menu s cílem snížit objem vyhazovaných potravin.

Časopis city:one

Objednejte si doručování našeho časopisu přímo do Vašich rukou

Objednat

Máte chytrý
projekt?

Realizovali jste nebo se podíleli na projektu pro chytrá města? Podělte se s ostatními.

Vložit projekt

Jste odborník na chytrá města?

Umíte pomoct s budováním chytrých měst? Dejte o sobě vědět!

Vytvořit profil

Máte řešení
pro chytrá města?

Ukažte své produkty a služby pro chytrá města.

Vložit řešení