Plánování britských měst s produkty malých podniků

Britský TAČR vyzval komerční sféru, jednotlivce a územně plánovací úřady k tvorbě nápadů, které by pomohly vytvořit digitální systém pro plánování měst postavený na datech.

Program je zaměřen spíše na způsob „jak plánujeme“ než „pro jaký účel plánujeme“

Využití dat a technologií pro rozvoj měst se rychle stává součástí moderního plánování městské infrastruktury. Digitální inovace představují příležitost k mnohem „integrovanějšímu a otevřenějšímu plánovacího systému“

city:one 1.5.2017 15:19 David Bárta Územní plán Aplikace

 

Mix devíti malých a středních podniků (MSP) a místních stavebních úřadů byl vybrán „britským TAČR“ (Future Cities Catapult) a získal grant 200 000 britských liber pro transformaci zastaralých plánovacích systémů.

Otevřená soutěž na dodavatele inovací byla důsledkem studie zveřejněné britským Centrem excelence městských inovací, která identifikovala klíčové výzvy, jimž čelí územně plánovací orgány po celém Spojeném království. Podniky, jednotlivci, podnikatelé a stavební či územně plánovací úřady byly požádány, aby přišli s nápady, jak vytvořit systém pro plánování, který je více řízen daty a je digitální.

Na zlepšení stávajících postupů plánování bylo přijato 90 návrhů. Předložené návrhy zahrnovaly:

  • použití dat pro identifikaci pozemků pro bytovou výstavbu;
  • řízení dopadu nových budov na kapacitu škol a zdravotnických zařízení; a
  • využití rozšířené reality pro umožnění občanům vidět skrze své telefony a tablety budoucí rozvoj/výstavbu.

„Po mnoho let jsme slyšeli, jak plánovací systém neodpovídá požadavkům praxe a jak není schopen poskytnout počty potřebných bytů či kapacity veřejných prostorů,“ řekl Euan Mills, vedoucí oblasti plánování a urbanismu ve Future Cities Catapult.

„Budoucnost územně plánovacího programu se zaměřuje především na to, jak plánujeme, než pro jaký účel plánujeme, a tak vytváří kritický prostor pro experimentování; umožňuje subjektům zapojeným do systému plánování přemýšlet, jak by se to dalo udělat jinak. Jsme rádi, že můžeme spolupracovat s vítězi naší otevřené výzvy, neboť vyvíjejí a testují prototypy rychlejšího, transparentnějšího a spravedlivějšího systému plánování.“

Využívání dat a technologií pro efektivnější rozvoj měst jde velmi rychle dopředu a rychle se stává součástí moderního plánování infrastruktury, tvrdí Mills. Vyhlášení vítězů přichází v čase konzultací nad britskou vládní průmyslovou strategií, jejímiž klíčovými prioritami jsou inovace, zlepšení infrastruktury a růst firem. Vítězové soutěže budou po dobu 12 týdnů vyvíjet prototypy nového nástroje pro plánování měst.

„Big Data a digitální inovace představují příležitost k vytvoření integrovanějšího, pružnějšího a inkluzivního systému plánování,“ dodal Richard Blythe, vedoucí politiky a výzkumu v Královském Institutu pro Urbanismus (RTPI). Institut úzce spolupracuje s Future Cities Catapult jako člen hodnotitelského výboru.

Kompletní seznam vítězů:

HACT / OCSI vyvíjí webový nástroj agregující státní otevřená data a další data pro získání lepšího vhledu pro plánování rozvoje sousedních čtvrtí a nalezení jejich správných hranic.

PlaceChangers usnadňuje místním úřadům kompilaci, aktualizaci a koordinaci místního územního rozvoje s ostatními zúčastněnými stranami.

The Behaviouralist aplikuje strojového učení a rozpoznávání satelitních snímků k identifikaci příležitostí pro nasazení zelené infrastruktury.

A London local authority (Londýnský obecní úřad) pracuje na mapovacím a analytickém nástroji, který sdružuje data o bydlení a sociální infrastruktuře v rámci jedné územně plánovací platformy s cílem reprezentovat a testovat současné a budoucí scénáře rozvoje.

Toolz vytváří na zakázku 3D rozhraní, které by umožnilo urbanistům a úředníkům uzemního plánování posuzovat návrhy rozvoje v živém 3D modelu města.

Wikihouse + Southwark Planning Division buduje online nástroj s cílem zlepšit a automatizovat aspekty plánování pro vlastníky nemovitostí.

Linknode zkoumá využití rozšířené reality pro vizualizaci návrhů na výstavbu pro diskuze s veřejností.

Create Streets pracuje na on-line nástroji umožňující uživatelům měřit kvalitu daného místa, a poskytuje analýzu korelací mezi městským uspořádáním a životní pohodou, zdravím, štěstím a hodnotou.

ODI Leeds pracuje na dvou projektech: PDF pro projektanty zkoumá, jak by se běžně používané plánovací dokumenty mohly aktualizovat v reálném čase z údajů z cloudu; a ‚jasnější plán‘ (a clearer plan) propojuje v jednom nástroji stávající otevřená data pro ty, kteří chtějí podat nějakou žádost související s územním plánem či pochopit celkový obraz místního bydlení.

Časopis city:one

Objednejte si doručování našeho časopisu přímo do Vašich rukou

Objednat

Máte chytrý
projekt?

Realizovali jste nebo se podíleli na projektu pro chytrá města? Podělte se s ostatními.

Vložit projekt

Jste odborník na chytrá města?

Umíte pomoct s budováním chytrých měst? Dejte o sobě vědět!

Vytvořit profil

Máte řešení
pro chytrá města?

Ukažte své produkty a služby pro chytrá města.

Vložit řešení