Pardubice lídrem parkování

UNIVERZITNÍ A STATUTÁRNÍ MĚSTO NA SOUTOKU ŘEK LABE A CHRUDIMKY, PŘIBLIŽNĚ 100 KILOMETRŮ VÝCHODNĚ OD PRAHY A SPOLU S PODOBNĚ VELKÝM KRAJSKÝM MĚSTEM HRADEC KRÁLOVÉ TVOŘÍ ATRAKTIVNÍ SPÁDOVOU OBLAST. PARDUBICE MAJÍ PŘIBLIŽNĚ 90 TISÍC OBYVATEL A JSOU DESÁTÝM NEJVĚTŠÍM MĚSTEM ČESKA. MĚSTO JE PROSLAVENO VÝROBOU PLASTICKÉ VÝBUŠNINY SEMTEX ČI PASIVNÍM RADIOVÝM SYSTÉMEM TAMARA. VE MĚSTĚ VYRÁBĚJÍ SPOLEČNOSTI FOXCONN ČI PANASONIC A POŘÁDAJÍ SE ZDE NEJVĚTŠÍ DOSTIHOVÉ ZÁVODY VELKÁ PARDUBICKÁ. V RÁMCI KONCEPTU SMART CITY JSOU PARDUBICE LÍDREM PRO STRATEGII PARKOVÁNÍ.

city:one 28.1.2020 18:58 Mgr. David Bárta Mobilita Strategie Parkování Internet věcí

Petr Kvaš 21 let řídil městskou policii a stal se nejdéle sloužící šéfem městské policie v republice, následně byl správcem jejího informačního systému. V roce 2018 uspěl ve volbách a stal se náměstkem primátora, pod jehož gesci spadá i agenda Smart City. „V rámci konceptu chytrých měst považuji za nejdůležitější schopnost města konzistentně plánovat a připravovat investice.“

Dopravní strategie

Pardubice jsou průmyslovým městem, do kterého každodenně dojíždí desítky tisíc lidí za prací a nákupy. Díky rovinatému terénu jsou cyklistickým městem, leží na železničním uzlu spojujícím Prahu s Moravou, a atraktivita města pro okolí je vysoká, což má vliv i na řízení dopravy. V roce 2014 město podpořilo zpracování celistvé strategie dopravní telematiky pro Funkční urbánní oblast (FUA) Hradubicko v rámci programu ITI a jejím naplňováním byl pověřen nynější náměstek Petr Kvaš. Studie navrhla architekturu celého inteligentního systému řízení dopravy v území provázaně pro obě krajská města a modulárně specifikovala jednotlivé investice. Ty se týkaly řízení křižovatek, strategických detektorů pro sběr klíčových dat, např. formou kamerového systému, regulace parkování či podpory cyklistiky a celý systém se má řídit z jednoho dopravního informačního centra.

Pokud chcete něco řídit a dlouhodobě konstruktivně plánovat, musíte mít jasnou vizi a dostatečný přehled o tom, co se reálně děje. Jednou z nejdůležitějších oblastí pro sběr dat je doprava. Dva roky jsem strávil přípravou veřejné zakázky na kamerový systém, který je dnes jedním z největších a nejpokročilejších ve střední Evropě“, říká náměstek Petr Kvaš. „Kamerový systém pokrývá celý perimetr na příjezdu do města, tzn. zjednodušeně víme, kolik vozidel do Pardubic denně jezdí, z jakého směru, jak dlouho se v Pardubicích zdrží a kudy vyjíždějí. To nám umožňuje mnohem lépe plánovat dopravní opatření a s tím související investice.“

Operátor má k dispozici celkem 220 kamer, které provozují různí vlastníci. Právě využít již existujících nástrojů ke společnému účelu považuje náměstek za „to chytré“. „Podařilo se nám dohodnout, že jeden operátor využívá kamerové systémy třetích stran, ať už jsou to kamery Městského rozvojového fondu, městské policie, státní organizace Správy železniční dopravní cesty, plaveckého areálu či kamery z BikeTower soukromého poskytovatele. Umožňují nám lépe monitorovat dopravní zátěž, ale i dohlížet a chránit soukromý majetek, například krádeže jízdních kol, či jiné delikty, a využít výstupy kamer k dopravně inženýrským úlohám. Můžeme i sledovat příjezd fanoušků na hokejové zápasy od železničních nástupišť až na stadion a v případě potřeby adekvátně zasáhnout.“ Systém je připojen na policejní prezidium a umožňuje tak policii řešit i celostátní delikty (například odcizená vozidla). Systém je nastaven tak, aby umožnil další rozvoj a využití pokročilých nástrojů, jakými jsou dispečerské a datové řízení, využití big dat a pokročilé analytiky, ale i pořizování dalších technologických modulů skrze standardizovaná rozhraní, která si Pardubice definovaly. Dlouhodobý plán umožňuje technologickou i energetickou synergii budovaných systémů.

Hledáme datovou platformu

Již za svého působení u městské policie zavedl Petr Kvaš velmi pokročilý systém monitoringu práce svých strážníků. Ti kromě své funkce dohlížet na pořádek ve městě byli podníceni aktivně sledovat svůj rajón. Strážníci se skrze mobilní telefony stali pohybujícími se senzory, sbírajícími data o svém okolí do jedné sdílené databáze. Kromě nachozených kilometrů tak mohl vedoucí hodnotit i množství sesbíraných podnětů a dle reálných výkonů jednotlivé strážníky odměňovat. Funkce policistů tak začala připomínat britský vzor známý pod heslem „pomáhat a chránit“, kdy je aktivní pohyb strážníků v ulicích doplněn dalšími funkcemi. Tím lze získávat cenná data o životě ve městě i stavu technické infrastruktury a umožnit tak přechod k datově vedené správě města. „Data jsou klíčovým nástrojem každého chytrého města a je vždy na zvážení, jakým způsobem si data opatřím, zda je lze pořizovat kontinuálně a ve standardní kvalitě a kolik mě to bude stát.“ Město již nyní má dobré datové zdroje a vzhledem k dalším investicím hledá vhodné analytické nástroje pro jejich správu, zpracování scénářů a jejich vizualizaci. „Zabýváme se jak edge computing přímo v kamerách, tak i dispečerskými systémy, tj. jak zpříjemnit práci operátorů a propojit například mapové podklady s kamerovými záznamy. Právě uživatelská přívětivost je důležitou součástí efektivní práce operátorů a s přibývající datovými zdroji silně uvažujeme o datové platformě, zcela konkrétní představu ještě nemáme. Proto využijeme veletrhu URBIS, abychom na jednom místě, společně a napřímo oslovili firmy, které něco takového nabízí, a vyhnuli se tak jednotlivým návštěvám. Chceme řádně prodiskutovat potenciál dostupných řešení a jejich vhodnost pro naše potřeby před tím, než vypíšeme výběrové řízení. Také využijeme možnosti sdílet první zkušenosti s jinými městy, například Kladnem, kde již pilotně jednu platformu testují.“

Odvaha k parkování

Parkování je velké téma všech měst. Regulace parkování vyžaduje odvahu a dlouhodobý dobře zpracovaný strategický plán, jinak se snaha o regulaci projeví ve volebním neúspěchu. Nový náměstek tak se svým příchodem přivedl i odhodlání parkování, toho dlouhodobě neřešeného kostlivce ve skříni, koncepčně vyřešit. „Za posledních 25 let zde máme 2,5násobný počet vozidel, index nárůstu cen je 4,5x a oproti roku 1994 jsme zdražili jízdné MHD na čtyřnásobek. Ale ceny parkovného se nezměnily. Proto jsem se rozhodl po 25 letech parkovné v Pardubicích zdražit a po mnoha diskuzích jsem našel i koaliční shodu. Je jasné, že rozhodnutí vyvolává u řidičů emoce, ale situaci je nutné řešit“, říká Petr Kvaš. „Neznamená to, že město jen vybere více peněz, naopak chceme nabídnout moderní „chytré“ služby, jakými je navigace na volná parkovací místa, rezidentní parkování či platby kartou v automatech. Progresivní sazby parkovného mají vést k vyšší obrátkovosti, a tedy k vyšší nabídce volných parkovacích míst, ale i ke kultivaci veřejného prostoru. Nechci, aby pardubické náměstí bylo parkovištěm. Potřebujeme ho oživit!“ Kromě oživení veřejného prostoru k řešení vybízí i fakt, že na zhruba 3700 parkovacích míst je vydáno před 4tisíce parkovacích karet. Proto se Pardubice rozhodly řešit parkování plošně a jednotným parkovacím systémem, prozatím největším v České republice.

Díky jednotnému parkovacímu systému budeme mít k dispozici informace o tom, jak jsou daná parkovací místa využívána a následně budeme moci s těmito informacemi také pracovat a lépe systém kontrolovat. Jakou technologii dodavatel v rámci plnění této veřejné zakázky zvolí, přitom bude záležet na něm,“ uvedl v místním tisku primátor Martin Charvát s tím, že v případě této zakázky město navíc využilo možnost vypsat takzvané jednací řízení s uveřejněním, takže je možné podmínky zadávacího řízení doplňovat a upravovat v jeho průběhu po jednání s dodavateli.

Zakázka je chytře rozdělena do třech modulů, které se soutěží samostatně a dodavatelé tak mohou nabídnout jeden, dva či všechny tři. Jedná se o systém monitorování obsazenosti 4 150 parkovacích stání v reálném čase, platební automaty a integrační nadstavbu, tj. navigaci, platební aplikaci a vydávání parkovacích karet atp. Město nepředepisuje žádnou technologii. Obrovský úspěch dobře připraveného záměru a otevřenosti soutěže dokládá zájem hned 14 dodavatelů, dokonce s účastí i novozélandského dodavatele, který uspěl na britském trhu. „Klíčem k úspěchu je schopnost připravovat a následně poptávat jednotlivé moduly dopravního systému navrženého v jednotné strategii. Definovali jsme rozhraní i pro budoucí SC moduly, čímž umožňujeme dodavatelům přijít s inovativními řešeními. Město tak vypsáním zakázky neomezuje inovace a předchází vendor lock-in, což je pro udržitelnost budovaného systému zásadní,“ komentuje Petr Kvaš.

Se zavedením jednotného systému inteligentního parkování tak z města zmizí všechny stávající parkovací automaty. „Spolu s dodavatelem monitoringu město hledá také dodavatele nových parkovacích automatů, které umožní identifikaci vozidel na základě registračních značek a on-line přenos informací do centrálního systému. Výhodou nových automatů bude možnost platit parkovné prostřednictvím běžné platební karty. I v tomto případě bude zvolený způsob technologie pro identifikaci záležet na vybraném dodavateli,“ uvedl primátor. Další bodem zadávacího řízení, kromě zajištění monitoringu a parkovacích automatů, je zavedení nového systému výdeje rezidentních a abonentních karet včetně webového portálu pro zákazníka, který by měl celý proces od předregistrace a vložení dokumentů přes editaci dat až po platbu parkovného na vybrané období uživatelům výrazně zjednodušit a ušetřit jim opakované každoroční návštěvy zákaznického centra.

Úspěch parkovací strategie vyžaduje dobrou přípravu a dostatečný čas, proto jsem neváhal a po volebním úspěchu jsem hned začal konat. Nelze jen zvýšit parkovné či regulovat vjezd, musíme lidem nabídnout i potřebné služby, jakými je navádění na volná parkovací místa. Tím lépe využijeme stávající parkovací místa, protože postavit nová vyžaduje dlouhé stavební řízení a velké množství peněz. Vybrané parkovné bude sloužit jak pro financování výstavby parkovacích domů, tak i pro podporu alternativní dopravy a oživení veřejného prostoru,“ uzavírá chytrou strategii Pardubic Petr Kvaš.

Časopis city:one

Objednejte si doručování našeho časopisu přímo do Vašich rukou

Objednat

Máte chytrý
projekt?

Realizovali jste nebo se podíleli na projektu pro chytrá města? Podělte se s ostatními.

Vložit projekt

Jste odborník na chytrá města?

Umíte pomoct s budováním chytrých měst? Dejte o sobě vědět!

Vytvořit profil

Máte řešení
pro chytrá města?

Ukažte své produkty a služby pro chytrá města.

Vložit řešení