Pohled britského konzultanta

city:one 28.2.2017 15:34 Mark Cartwright Strategie Otevřená data

Je ve Spojeném království otevření veřejných dat povinností? Jak jste zavedli směrnici PSI a jaký je přístup britských měst? 

Zatím to povinnost není. Nejnovější politický dokument (z října 2013) říká, že „implementace směrnice ve Spojeném království (směrnice o informacích veřejného sektoru PSI) poskytne informace z veřejného sektoru k dispozici pro opětovné použití a to jak pro komerční, tak i nekomerční účely, ve strojově čitelných formátech a v rámci hnutí Otevřeného vládnutí (open government). Veřejné konzultace právního předpisu se budou konat v roce 2014.“ V praxi centrální vláda silně podporuje otevřená data, a existuje mnoho příkladů publikování dat na národní i místní úrovni. Nicméně jedná se o lokální aktivity, které staví na lokálním zájmu a také na míře jednoduchosti, s jakou lze data získat a publikovat bezpečně a spolehlivě.

Jaká data jsou ve Spojeném království otevřená? 

Hlavní portál britské vlády (data.gov.uk) v současné době (prosinec 2013) poskytuje 17 453 sad veřejných dat. Nejpopulárnější z nich jsou finanční (vede seznam nenárokovaného majetku), geografické informace (v rámci iniciativy INSPIRE), sociální a demografické informace (např. indexy deprivace), a živé dopravní informace (pro dálniční síť).

Velká města mají něco podobného. Londýnské úložiště (data.london.gov.uk) obsahuje asi 1000 datových souborů pro Londýn. Jsou široce zastoupeny sociální demografie, vzdělávání a doprava.

Existují tři hlavní typy těchto datových sad: administrativní a politická odpovědnost (např. politické dokumenty, jména klíčových osob veřejné správy, nebo záznamy o výdajích); dále statistické, údaje z průzkumů (např. počet dětí v každé škole a profily výsledků zkoušek) a v reálném čase (např. aktuální práce na silniční síti). 

Existuje veřejně známé a komerčně úspěšné použití otevřených dat ve Spojeném království? Používáte osobně konkrétní aplikaci, která je na otevřených datech založená? 

Nejznámější produkty otevřených dat jsou ty, které řeší aktuální hlavní politické téma, či z nějakého jiného důvodu přitahuje pozornost médií. Například jsou nyní publikovány údaje ze sčítání lidu (až do roku 1911!), která vyvolávají velký zájem mezi amatérskými genealogy. Také údaje o nejnovějších zločinech jsou zveřejňovány na vysoké úrovni podrobnosti na www.police.uk. Rovněž jsou publikovány informace o úrovni jednotlivých vzdělávacích zařízení a zprávy z inspekcí.

Mnoho z těchto populárních údajů je ve skutečnosti poskytováno prostřednictvím veřejných datových služeb (zdarma) přímo občanům. Některé jsou poskytovány soukromými společnostmi s přidanou hodnotou – například údaje o sčítání lidu od ancestry.com. Některé firmy, včetně mediálních společností, používají otevřená data zcela běžně, prezentují data například v podobě cenových map nemovitostí nebo osobních daňových kalkulaček. A také existují někteří významní poskytovatelé z dobrovolnického nebo charitativního sektoru.

Mapové údaje jsou často základním prvkem datových sad chytrých měst. Některé – ale ne všechny – mapové údaje Spojeného království jsou dostupné v podobě otevřených dat a jsou široce používány pro služby zdarma i za poplatek. Služby však nejsou ve skutečnosti mapové – mapy se používají jako podklad pro další informace. 

Myslím, že je potřeba otevřeně říci, že ještě žádné opravdu významné komerční využití veřejných otevřených dat nemáme – tedy žádné významné nové obchodní služby, které by vydělávaly peníze založené především na otevřených datech.

Používají města velká data pro své průzkumy, přehledy, plány, např. dopravní obslužnosti? 

Města sbírají data, aby informovala o svých plánech dopravní obslužnosti, to je základ. Tradičně se tak děje prostřednictvím průzkumů a údaje z průzkumů pak slouží k tvorbě řady dopravních modelů.

Nedávno tak bylo možné do dopravních modelů integrovat systémy řízení dopravy. Tato možnost přináší znalosti, jež se s úspěchem používají pro strategické plánování a řízení, například při konání významných kulturních a sportovních akcí. Detekční smyčky, kamery, sběr dat z mobilních telefonů a bluetooth detektory, taková data byla všechna použita k získání podrobného pohledu na dopravní dynamiku.

Velká data z externích zdrojů se v současnosti nachází ještě v rané fázi nasazení. Občas se využije některý veřejný zdroj (například z Ředitelství silnic a dálnic nebo sousední samosprávy). Pro řízení vozového parku (autobusů, nákladních vozidel apod.) lze s podporou provozovatele získat lepší informace pro cestující.

Poměrně významně se diskutuje nad využitím dat ze sledování pohybu elektronických zařízení (například chytrých telefonů), aby se předešlo jak problémům s nepřesností průzkumů, tak nadměrné práci při tvorbě papírových zpráv. Tento způsob již byl vyzkoušen, ale nevěřím, že je plné nasazení takového nástroje aktuálně plánováno. Údaje ze sociálních médií nejsou, pokud je mi známo, používány pro statistické účely nebo modelování.

Nejenže jsou údaje v reálném čase z veřejné dopravy velmi komplikované a různorodé, ale mnohdy se nejedná o veřejná data!

Jak sdílíte data v reálném čase, například aktuální data z veřejné dopravy?

Jedním z hlavních problémů ve Spojeném království v oblasti veřejné dopravy je, že existuje velký počet dopravců: téměř 150 místních dopravních úřadů a několik stovek provozovatelů dopravy, převážně ze soukromého sektoru. 

Tato situace vyžadovala řešení v podobě kombinace tří věcí.

První: Politické rozhodnutí z úrovně centrální vlády, a to zejména prostřednictvím odboru Transport Direct britského ministerstva dopravy. K dispozici je i přiměřená finanční odměna provozovatelům ze soukromého sektoru, aby byli motivováni sdílet informace v reálném čase.

Druhá: Poskytnutí koherentního institucionálního rámce. Služba Traveline, původně založená na telefonicky podávaných informacích o jízdních řádech, nyní shromažďuje v reálném čase data z celé země a činí je dostupnými veřejnosti prostřednictvím webu a mobilních služeb – stejně tak je k dispozici aplikační programové rozhraní (API) s otevřenými daty pro nezávislé vývojáře. Kromě národní služby existuje i mnoho místních služeb.

Třetí: Existence efektivních a praktických norem pro jak strukturování dat, tak i kontrolu jejich využívání. To je zajištěno skupinou RTIG, a to prostřednictvím vazeb s průmyslem, jež systémy vyvíjí, a normalizačními orgány.

Stál jste velmi blízko tvorbě evropské normy SIRI na sdílení dat veřejné dopravy v reálném čase a následně také u tvorby české technické normy CISReal, která je logicky (proevropsky) na SIRI postavena. Jak hodnotíte tuto práci a její možný dopad na Českou či potenciálně i Slovenskou republiku? 

Služby cestovních informací je těžké dodávat, protože je nutné se spolehnout na hladkou spolupráci mnoha organizací a systémů. Normy jsou pro takovou spolupráci velmi důležitým nástrojem.

Nicméně existuje i spousta mylných představ o tom, čeho všeho normy mohou dosáhnout. To znamená, že k jejich správnému použití je potřeba jistých dovedností. To platí zejména pro standardy informačních systémů. Norma SIRI je pouze jednou z částí technické odpovědi: stále se totiž spoléhá na to, že existuje vhodný rámec organizace, procesů, hostování, systémů a komunikačních sítí. Ale i technicky existuje v rámci SIRI mnoho volitelných funkcí, které vyžadují dohodu zainteresovaných stran před tím, než bude systém spuštěn.

Vytvoření normy CISReal, která velmi prakticky zužuje možnosti implementace, je velkým krokem k tomuto cíli. Stejně důležité je vytvoření nestranného centrálního řídícího orgánu pro CISReal a služeb, které podporuje. Takže vyhlídky pro Českou a Slovenskou republiku jsou dobré.

Jaký je Váš postoj k hnutí za nezávislost Skotska? Byla by to pro Spojené království ztráta? 

To je velmi složitá otázka! Spojené království má dlouhou historii separatistických národů, zejména proto, že se v 19. století britské impérium vyvinulo do sítě jednotlivých států po celém světě (Austrálie, Indie, Kanada, Jižní Afrika atd.). Náš vztah s naším nejbližším sousedem, Irskem, byl obecně velmi pozitivní poté, co se stal nezávislou zemí na počátku 20. století. I když to není triviální záležitost, je naprosto možné, rozejít se přátelsky.

Pokud však jsou přeháněny problémy, jsou na druhé straně přeháněny i přínosy. Skotsko má již mnoho let ve Velké Británii autonomii. Měli odjakživa svůj vlastní právní systém a samostatný vzdělávací systém. Mají přímo volený skotský parlament s plnou kontrolou domácích služeb, jako je zdravotnictví a doprava, a dokonce i nezávislý daňový úřad.

Navíc, jak jsem pochopil, hnutí za nezávislost stále vidí Skotsko v EU, v NATO, a případně v měnové unii s britskou librou. Takže mnoho témat ekonomiky, obrany a zahraničních věcí bude mít i nadále společných se zbytkem Spojeného království.

Nejdůležitější je to, co Skoti vlastně chtějí. V současné době to vypadá, že významná většina by se cítila lépe, pokud by Skotsko zůstalo součástí Velké Británie, což je skvělé. Ale pokud se po referendu 2014 osamostatní, pak samozřejmě zůstaneme nadále přáteli!

**K tématu otevřených dat Mark vybral následující informaci pocházející z britského otevřeného datového portálu:** www.data.gov.uk###Otevřená data v dopravě

Jedna z nejúspěšnějších a nejplodnějších oblastí, ve které otevřená data nalezla značné využití skrze velké množství dopravních informačních aplikací, které umožňují občanům, aby lépe plánovali své jízdy železniční či podzemní dráhou, autobusy, nalezli volná parkovací místa, nebo se vyhnuli pracím na silnici, nebo které přes službu Googlenow nyní dokonce pomáhají plánování cest (dopravu) předpovídat. Zpráva konzultantské společnosti Deloitte pro nezávislou prověrku informací veřejného sektoru zpracovanou Stephanem Shakespearem, předsedou Technického výboru pro otevřená data, zkoumala dopravu v jedné z hlavních případových studií ve svém hodnocení trhu a identifikovala více než 4 miliony stažení aplikací, jež využívají údaje o dopravě v samotném Londýně. Kromě poskytování přímých služeb veřejnosti, společnosti, jako je Placr rozvíjejí svůj prosperující podnik díky agregaci dopravních dat z různých zdrojů a poskytují je jako službu pro vývojáře aplikací a další organizace včetně provozovatele veřejné dopravy v Londýně.

Časopis city:one

Objednejte si doručování našeho časopisu přímo do Vašich rukou

Objednat

Máte chytrý
projekt?

Realizovali jste nebo se podíleli na projektu pro chytrá města? Podělte se s ostatními.

Vložit projekt

Jste odborník na chytrá města?

Umíte pomoct s budováním chytrých měst? Dejte o sobě vědět!

Vytvořit profil

Máte řešení
pro chytrá města?

Ukažte své produkty a služby pro chytrá města.

Vložit řešení