Progresivní Karlovy Vary a systém chytrého parkování

Studie proveditelnosti je první krok k posouzení správnosti investice. Systém chytrého parkování je rychlým, účinným a osvědčeným řešením parkovacích problémů.

city:one 28.2.2017 15:39 David Bárta Parkování

Město Karlovy Vary hodlá v budoucnu řešit svou parkovací politiku moderním systémem. Díky inovačnímu voucheru Karlovarského kraje se podařilo navázat přínosnou spolupráci mezi Dopravním podnikem Karlovy Vary, a. s. a Centrem dopravního výzkumu, v.v.i. Předmětem spolupráce byla studie proveditelnosti systému chytrého parkování pro parkovací plochy spravované dopravním podnikem.

Počáteční nedůvěra v nový systém byla rychle překonána. Prezentované přínosy systému pro budoucí rozvoj města byly následně podloženy i ekonomickými výhodami a původní návrh Centra na odzkoušení technologie v několika ulicích pilotně byl rozšířen na osazení celé centrální části města. 

„Chceme nabídnout občanům i návštěvníkům města nové služby, které moderní technologie dnes nabízí. Díky odbornému výkladu zpracovatelů studie jsme se podrobně seznámili s možnostmi i úskalími systému chytrého parkování a rozhodli postoupit investiční záměr k vyjádření do zastupitelstva,“ řekl náměstek primátora města RNDr. Jaroslav Růžička.

Centrum dopravního výzkumu, v.v.i. dlouhodobě promuje systémy informačních a komunikačních technologií (ICT) v oblasti dopravy, které zažívají významný rozkvět v pokročilejších zemích, jakými jsou Spojené státy, Spojené Království či Nizozemí. Na základě studia i vlastních testů byl jako nejperspektivnější systém vybrán systém chytrého parkování, který dokáže řešit problémy s pouličním parkováním, a tudíž se stává účinným nástrojem pro řešení regulace parkování především v centrech měst, snižuje výskyty dopravních kongescí a poskytuje cenná data pro dlouhodobé strategické plánování města.

Systém chytrého parkování je základním systémem chytrých měst. Jedná se o jednoduchý a zároveň velmi účinný systém, který je plošně nasazován v předních evropských velkoměstech (Amsterdam, Barcelona, Londýn atd.), a je tudíž v současnosti v zahraničí běžnou technologií.

Cílem studie proveditelnosti bylo připravit potenciálního investora, statutární město Karlovy Vary, na pilotní realizaci systému chytrého parkování. Ta by měla poskytnout přesvědčivé důkazy pro aplikaci systému na vnitřní město a systém by se následně stal základním nástrojem pro budoucí regulaci parkování a navazující aktivity v oblasti dopravní politiky a dopravního plánování. Vlastní zadání studie bylo dohodnuto na úvodním jednání řešitelů a zadavatelů, které se uskutečnilo 23. 5. 2013 na magistrátu města Karlovy Vary. Zde byl podrobně představen celý systém a jeho kontext a následně byla studie vymezena na oblast vnitřního města, tj. náměstí Milady Horákové a přilehlých ulic, vizte obrázek 1. 

Řešitelé následně obdrželi data úhrad parkovného za roky 2010 až 2013 ve správě Dopravního podniku a pasporty příslušných platebních automatů. Další data, především o přilehlých parkovacích domech, která by sloužila pro návrh tarifní regulace s cílem přesunout vozidla z ulic do vyhrazených prostor, nebyla poskytnuta z důvodu smluvních ujednání se soukromými provozovateli. Řešitelé se tak museli opřít pouze o dostupná data a samotná studie se zaměřila pouze na oblast pouličního parkování v centru Karlových Varů.

Centrální část města, která byla předmětem studie

Karlovy Vary se podobně jako mnoho českých a slovenských měst dlouhodobě potýkají s platební kázní řidičů parkujících v centrální části města. Tato nekázeň se promítá do nedostatku volných parkovacích míst, čímž dochází k zahuštění dopravního proudu v okolí centra vozidly hledajícími volná místa. „Proto jsme s podporou statutárního města Karlovy Vary a městské policie zavedli od září 2013 tvrdý dohled, a to pomocí nového dohledového vozidla, které umožní neplatiče potrestat přímo na místě, instalací zádržného systému (tzv. botičky). Efekt ve vyšším výběru parkovného se okamžitě projevil,“ říká ekonomický náměstek DPmKV Ing. Zdeněk Balada. Je zřejmé, že lidské síly těžko mohou postihnout všechny neukázněné parkující řidiče, proto je potřeba svěřit tuto činnost systému, který pracovníka dohledu dokáže upozornit na oblasti s aktuálně největším počtem neplatičů.

„Zaujaly nás především nadstavbové možnosti systému, který lze rozšiřovat postupně, a není tudíž nutné disponovat velkými investičními prostředky, nepotřebujeme tedy podporu z evropských fondů,“ sdělil náměstek Růžička. „Občané budou vědět již při vjezdu do centrální části města, kolik lze nalézt volných míst a v jaké ulici, a pracovníci dohledu budou vědět, kam a kdy mají poslat hlídku. Tím zabráníme zbytečnému kroužení vozidel, ulevíme hustotě provozu a zefektivníme práci dohledu,“ dodal Růžička. 

„V rámci pilotního odzkoušení je vhodné zvolit osazení celé centrální části města, a to proto, že plošnou instalací se získá ucelený nástroj a také dostatečné množství osazených míst, aby bylo možné následně uvažovat i o nadstavbových prvcích, například navigační či platební mobilní aplikaci,“ sdělil Ing. Balada. Navigační aplikace slouží jako lákadlo pro uživatele, tzn. může získat širokou škálu uživatelů. Systém získává na váze, pokud je navigace spojena s platební aplikací.

Platební aplikace může fungovat pouze v prostředí, které je na změnu připraveno. Kromě osazení stovek míst je potřeba vypracovat dlouhodobou strategii regulace parkování, která vezme v úvahu motivaci řidičů parkovat v parkovacích domech, pohyblivou tarifikaci, zvýhodněnou tarifikaci pro elektronické platby (neboť jsou provozně nejlevnější, mohou nabízet věrnostní programy apod.) a také bude sloužit v širším měřítku služeb města – návaznost na veřejnou dopravu či jiné služby města.

Studie proveditelnosti přinesla komplexní vyhodnocení všech lokalit a tabulka 1 uvádí souhrn všech těchto informací. Na základě odvozené reálné obsazenosti byla následně navrženým modelem vypočítána i očekávaná návratnost investice do systému, pramenící ze zisku nad rámec stávajícího výběru. Řešitelé dospěli k závěru, že reálná návratnost systému se pohybuje do 8 měsíců (poznámka redakce, Moskva nakoupila systém s 15 000 detektory na základě studie proveditelnosti, která dospěla ke stejné návratnosti investic). 

Centrum dopravního výzkumu, v.v.i. přislíbilo městu Karlovy Vary odbornou asistenci při sestavování podmínek pro výběrové řízení. Cílem zadání je budování otevřeného systému se standardním formátem výstupních dat, který by umožnil otevřenou soutěž, postupné osazení města systémem, i od různých dodavatelů, a možnost regulovat parkování z jedné centrály.

Tabulka 1 – Celkové vyhodnocení platební kázně za parkování a návrh na pilotní nasazení systému / ke stažení ve formátu pdf.

Časopis city:one

Objednejte si doručování našeho časopisu přímo do Vašich rukou

Objednat

Máte chytrý
projekt?

Realizovali jste nebo se podíleli na projektu pro chytrá města? Podělte se s ostatními.

Vložit projekt

Jste odborník na chytrá města?

Umíte pomoct s budováním chytrých měst? Dejte o sobě vědět!

Vytvořit profil

Máte řešení
pro chytrá města?

Ukažte své produkty a služby pro chytrá města.

Vložit řešení