Města s elektromobilitou

Všichni mluví o elektromobilitě, ale příklad dobré praxe s koncepčním uchopením tématu na úrovni města v ČR či SR stále chybí. Evropský projekt TIDE nabízí hned 5 příkladů dobré praxe evropských měst s kontaktem na příslušnou osobu. Určitě zde naleznete inspirativní opatření, jak může město napomoci elektromobilitě.

city:one 28.2.2017 17:22 David Bárta, Zdroj: evropský projekt TIDE Elektromobilita

Dortmund (Německo) – Přechod na e-mobilitu## Město Dortmund (576 tis. obyv.) je jedním z nejmodernějších v oblasti e-mobility v Evropě. Realizuje širokou škálu opatření v úzké spolupráci s občany s cílem urychlit zavádění elektrických vozidel. V roce 2014 byl uveden do platnosti hlavní energetický plán „Energy Transition“. Více než 150 zúčastněných stran vypracovalo 240 opatření v tématech energie, zdroje, mobilita a klima se zvláštním zaměřením na logistiky udržitelné město. V této souvislosti byly analyzovány příležitosti ke snižování emisí v dopravě a byly identifikovány oblasti pro potenciální úspory CO2. Na základě těchto zjištění učinila městská rada e-mobilitu prioritou. **Dortmund začal tím, že koupil 20 elektrických vozidel a elektrokol pro komunální flotily.** Město navíc zavedlo novou úpravu zadávání veřejných zakázek, podle které je možnost se rozhodnout pro nákup elektrických vozidel posouzena při každém nákupu služebního vozidla. Aby se novinka rychle zavedla, byli zaměstnanci města zapojeni hned na začátku a byla jim dána možnost **využívat elektromobily v jejich volném čase.** Koordinátorem e-mobility se stala speciální skupina vedená samotným starostou města. V úzké spolupráci s občany již Dortmund nainstaloval více než 180 veřejných dobíjecích míst, čímž se stal městem s jednou z nejhustších sítí dobíjecích stanic v Německu. Od roku 2011 se počet elektromobilů v Dortmundu se zvýšil o 300 %, ačkoli nebyly městem zakoupeny žádné větší flotily vozidel. Kromě toho skupina logistických společností začala **realizovat flotilu elektrických kamionů** s bateriovým napájením (o celkové hmotnosti 7,5 až 12 t) na transport zboží v širší aglomeraci města. První výsledky dokazují, že tato vozidla mohou ušetřit až 15 % nákladů ve svém každodenním provozu v porovnání s ekvivalentními kamiony s dieselovým motorem. **Kontakt:** Kurt Pommerenke, projektový manažer e-mobility, email: kurt.pommerenke@stadtdo.de, nebo na www.projekt-elmo.de ##Koprivnica, (Chorvatsko)## Koprivnica (30 854 obyv.) je město v severozápadním Chorvatsku. Aktivní politiky udržitelné městské mobility přinesly vysoké procento cyklistů a chodců v centru města. Největším současným problémem města z pohledu udržitelnosti dopravy je nedostačující veřejná doprava. Ambicí Koprivnice je, aby jedna třetina městského vozového parku byla elektrická a zaměstnanci města sdílená. Klíčovými součástmi opatření jsou nasazení pěti elektrických a dvou hybridních vozidel, pěti dobíjecích stanic, webová platforma, která systém sdílení organizuje, a školení pro zaměstnance. **Dvě stě zaměstnanců města již elektromobily využívá.** Očekává se snížení emisí CO2 o 27 % a provozních nákladů na městský vozový park o 24 %. Kromě zavedení systému sdílení elektrických vozidel pro zaměstnance město integrovalo do systému městských kol (bike sharing) schéma sdílení elektrokol pro uživatele kampusu i pracovníky univerzity. **To jsou jen některá z opatření vyvinutých v rámci prvního plánu udržitelného městské mobility (SUMP)** v Chorvatsku, který byl představen v roce 2015 spolu s Centrem SUMP pro jihovýchodní Evropu, které se nachází právě ve městě Koprivnica. **Kontakt:** Marko Stancec, odbor městské mobility a územního plánování, Koprivnica, marko.stancec@koprivnica.hr ##Rostock (Německo) – systém městských elektrokol## Hanzovní město Rostock (203 tis. obyv.) sestavilo strategii a akční plán pro elektromobilitu 2030 s cílem podpořit elektromobilitu na místní a regionální úrovni. Město si stanovilo za cíl pomocí nových forem elektromobility podporovat intermodální a multimodální dopravu v Rostocké aglomeraci. Rostock Straßenbahn AG, místní dopravní podnik, zřídil flotilu 34 elektrokol k pronájmu, které si lze půjčit ze tří plně automatizovaných stanic umístěných na městských uzlech a dvou stanic v příměstských centrech, elektronicky rezervovat i zaplatit. Nové služby elektrické mobility byly úspěšné již po jejich zavedení v roce 2014. **Veřejná elektrokola doplňují služby poskytované dopravním podnikem a prodlužují jejich dosah.** Hlavními cílovými skupinami jsou dojíždějící, ale také každodenní či rekreační cyklisté. Automatické půjčovací stanice nabízejí: * efektivitu, neboť jsou administrovány a řízeny on-line, * bezpečnost, protože systém informuje uživatele o stavu baterie, řidičských datech a o případných závadách * pohodlí, a to díky nabídce on-line rezervací nebo vyzvednutí přímo na stanici. Pilotní projekt Elros (elektrická mobilita v Rostocku) byl spuštěn v průběhu řešení projektu EU ELMOS, do kterého bylo město zapojeno. Inovační projekt mobility je považován v celé Evropě za průkopníka veřejné infrastruktury na bázi standardu EnergyBus. **Kontakt:** Janette Heidenreich, projektová manažerka Rostocker Straßenbahn AG, j.heidenreich@rsag-online.de, www.elros-leihen.de ##Rotterdam (Nizozemí) – nabíjecí infrastruktura pro kola## Do konce roku 2014 postavil Rotterdam (610 tis. obyv.) více než 1 200 veřejných a soukromých nabíjecích stanic na strategických místech po celém městě v kombinaci s vyhrazenými parkovacími místy pro soukromé a firemní elektromobily. V nadcházejících letech si Rotterdam klade za cíl rozšířit síť nabíjení o dalších 2 000 veřejných stanic. Realizace bude probíhat ve třech oblastech: na soukromých pozemcích, na veřejných parkovištích a na ulici. **Majitelům soukromých pozemků, kteří investovali do elektronabíječek, byly městem uhrazeny veškeré náklady s tím spojené (až do roku 2014). Město navíc sponzorovalo jeden rok nabíjení.** Pro majitele elektrických vozidel město poskytuje nabíjecí stanice a patřičná parkovací místa na městských parkovištích i na ulicích. **Cílem je poskytnout občanům v krátkodobém horizontu spolehlivou, rozpoznatelnou a jednotnou síť veřejných, poloveřejných a soukromých dobíjecích stanic po celém městě.** Řidiči mohou napájet svá vozidla ve všech cílech svých cest. Platební systém je přístupný všem a je založen na platebních terminálech umístěných na ulicích i v parkovacích domech. Všechny dobíjecí stanice jsou opatřeny naprosto jasnými a srozumitelnými vysvětlujícími symboly, lze je uzamknout a jsou uživatelsky velmi přívětivé. **Kontakt:** Wynanda Babb, Vedoucí projektu udržitelné mobility Rotterdamu, we.babb@Rotterdam.nl ##Sunderland (Velká Británie) – infrastruktura pro mobilitu## Městská rada v Sunderlandu (175tis. obyv.) se snaží poskytovat lidem snadnější přístup k městu a jeho podnikům. Sunderland patří mezi přední britská města ve vytváření komfortních podmínek pro řidiče elektrických vozidel, aby je mohli snadno používat a nabíjet. V současné době existuje více než 50 dobíjecích míst po celém Sunderlandu. Infrastruktura sestává ze sítě dobíjecích míst po celém centru města těm instalovány v místech, jako jsou Herrington Country Park (1 km za městem, pozn. redakce). Aby více řidičů volilo elektromobilitu, město zřídilo aktualizované webové stránky s uživatelsky přívětivými informacemi o elektromotorismu a mapkou stanic v rámci kraje Sutherland, kde si mohou své vozy dobít. Elektromobilisti se také mohou zaregistrovat on-line, aby se stali členem schématu „Nabij své auto (Charge Your Car)“, které poskytuje přístup k této síti nabíjecích stanic po celém Spojeném Království. **Nejnovější vládní investice bude poskytovat finanční pomoc mezi roky 2015 a 2020 městům, která mají v úmyslu pobízet motoristy, aby přešli na elektrická vozidla.** Tyto plány zahrnují celou řadu opatření na podporu nákupu elektrických vozidel a doplnění stávající nabíjecí infrastruktury, jehož cílem je eliminovat jednu z hlavních překážek pro obecné přijetí tohoto nového konceptu městské mobility – strach z nedobití. **Kontakt:** Paul Muir, technický ředitel Jack Crawford House, Sunderland, Paul.Muir@sunderland.gov.uk

Časopis city:one

Objednejte si doručování našeho časopisu přímo do Vašich rukou

Objednat

Máte chytrý
projekt?

Realizovali jste nebo se podíleli na projektu pro chytrá města? Podělte se s ostatními.

Vložit projekt

Jste odborník na chytrá města?

Umíte pomoct s budováním chytrých měst? Dejte o sobě vědět!

Vytvořit profil

Máte řešení
pro chytrá města?

Ukažte své produkty a služby pro chytrá města.

Vložit řešení