Plán udržitelné městské mobility - případ Brno

Město Brno pracuje na Plánu udržitelné městské mobility (PUMM) již třetím rokem. Všechny informace k procesu komunikuje prostřednictvím www.mobilitabrno.cz. Protože původní plán zapojovat širokou i odbornou veřejnost se skupině iniciativ a odborné veřejnosti nezamlouval, zkoordinovala nejdříve neformální iniciativa Dejchej!Brno a posléze i neziskovka NESEHNUTÍ Brno platformu expertů a expertek. Ti si navzájem sdíleli stanoviska k dílčím fázím procesu vzniku tohoto dokumentu, navrhovali radnici nová řešení jak po obsahové, tak procesní stránce.

Ze strany neziskovek i doborné veřejnosti vzešly dvě aplikace k připomínkování dílčích fází zveřejňovaných dokumentů:

Aplikace www.mujplanmobility.cz umožňovala podávání připomínek ke Konceptu návrhové části PUMM. Kromě připomínek navržených odbornou veřejností mohli brněnštínavrhovat svoje vlastní náměty a dobré zkušenosti z jiných měst. Do kampaně Plánu udržitelné městské mobility se zapojilo celkem 520 lidí, z toho 80 jich využilo možnost zaslat vlastní připomínku.

Aktuálně jde PUMM do finální fáze. Radnice poskytla veřejnosti dva měsíce na připomínkování a NESEHNUTÍ Brno ve spolupráci s dalšími připravilo další kampaň s názvem Brno pro lidi. Po obsahové stránce je postavena na třech pilířích - čisté ovzduší, bezpečná cesta pro pěší a lidi na kolech, kvalitní veřejná prostranství. Kampaň www.brnoprolidi.cz aktuálně oslovila asi 200 osob. Kromě možnosti vybrat z navržených připomínek můžete přímo prostřednictvím aplikace zaslat i vlastní náměty.

Propagace aplikace je vedena na sociálních sítích prostřednictvím vlastního i zahraničních videí. Příklady dobré praxe motivují veřejnost k zamyšlení se nad očekáváními a potřebami uživatelů i uživatelek města. Plakáty a letáky uvidí lidé v Brně jak ve vozidlech MHD, tak v kavárnách či ve svých schránkách. Brno je totiž unikátní mimojiné tím, že zde spolupracuje napříč městem více než 20 formálních či neformálních iniciativ.

Časopis city:one

Objednejte si doručování našeho časopisu přímo do Vašich rukou

Objednat

Máte chytrý
projekt?

Realizovali jste nebo se podíleli na projektu pro chytrá města? Podělte se s ostatními.

Vložit projekt

Jste odborník na chytrá města?

Umíte pomoct s budováním chytrých měst? Dejte o sobě vědět!

Vytvořit profil

Máte řešení
pro chytrá města?

Ukažte své produkty a služby pro chytrá města.

Vložit řešení