city:one 8.3.2017 08:54 Elektromobilita

Nakladatelství FCC PUBLIC zve na konferenci Perspektivy elektromobility

Konference přibližuje posluchačům současný stav vývoje techniky v e-mobilitě a její reálné rozšíření v České republice, v Evropě i ve světě. Dále hodnotí společenskou připravenost a postoj státu k alternativním pohonům v automobilové dopravě a trendy e-mobility z technických a ekonomických hledisek (objem výroby a prodeje, konstrukce, materiály, energetika, řídicí a automatizační technika).

Prezentovaná  témata

  • Akumulace energie pro pohon vozidel
  • Elektrovozidla a infrastruktura pro jejich provoz jako další elementy v energetické soustavě
  • Koncept tzv. Chytrých sítí a chytrých měst
  • E-mobilita a její vliv na městský život i společenské vztahy
  • Směry a trendy vývoje ve veřejné přepravě osob a nákladní dopravě
  • E-mobilita pro volný čas

Konference je součástí doprovodného programu Veletrhu AMPER. Je určena širokému spektru posluchačů a zájemců z řad odborné a zainteresované veřejnosti a zájemcům o alternativní způsoby dopravy k pracovnímu a osobnímu využití. Jsou zváni provozovatelé profesních flotil vozů ve městech, současní a potenciální majitelé a uživatelé vozů s elektrickým pohonem, pracovníci odborů dopravy místních samospráv, společnosti sdružené v hospodářských komorách a návštěvníci i vystavovatelé veletrhu.

Účast na konferenci je po předchozí registraci bezplatná.

Program konference a on-line registraci naleznete zde.

 

Máte chytrý produkt nebo službu?

Máte produkt nebo službu, který pomůže budovat nebo spravovat chytrá města?

Vložit produkt do City:One