Trendy v dopravě ITS kongres v Helsinkách

Kromě shrnutí průběhu kongresu se podrobněji podíváme i na oceněné nejlepší aplikace či finský experiment TrafficLab.

city:one 28.2.2017 17:02 David Bárta Mobilita Data

Více než 2000 účastníků navštívilo letošní již 10. evropský kongres inteligentních dopravních systémů. Každý ročník kongresu přináší vždy jasný náhled na nejnovější trendy v oblasti mobility, a to jak z hlediska politické podpory a plánování, tak i technologických řešení. Ústředním mottem byla otevřená data, ve kterých jsou Helsinky bravurní. Dalším důvodem, proč se kongres konal v Helsinkách, je jejich poloha. Petrohrad je blízko a ruský trh láká technologické firmy. Moskva totiž nedávno koupila pro pilotní odzkoušení více než 11 tisíc senzorů systému chytrého parkování.

Kongres se soustředil na těchto 6 témat: nové uživatelské aplikace pro mobilitu, chytré platby, multimodální dopravní síť, logistiku a veřejnou dopravu, směřování k nulovým emisím a automaticky řízená vozidla.

Ve své úvodní řeči finská ministryně dopravy a místní samosprávy vystihla základní celoevropský trend: „Lidé chtějí informace o aktuálních možnostech a dostupných druzích dopravy v reálném čase. Proto věříme, že doprava se v budoucnosti stane službou; mobilita jako služba“. (výraz mobilita vystihuje změnu v přístupu k dopravnímu plánování, od tradičního pohybu vozidel (doprava) k novému pojetí pohybu lidí (mobilita), heslo „mobilita jako služba“ je vysvětleno níže). Ministryně následně představila svou iniciativu – experiment TrafficLab, sloužící pro vybudování trhu s dopravními službami. Jedná se o způsob, jak zjistit, jak úřady a soukromý sektor mohou poskytovat své služby na komerčních platformách.

Kongres byl celý zaměřen na změnu dosavadního způsobu dopravy pomocí dostupných informací a nabídky nových či inovativních způsobů dopravy skrze podporu kreativity a vývojářských aktivit v oblasti uživatelských aplikací. Přechodu z tradičního způsobu organizace dopravy, tj. poskytování infrastruktury a dopravních spojení, ke zcela novému způsobu uvažování pomůžou právě technologie, pomocí kterých se do sektoru dopravy zapojí sami lidé. Hovoří se o tzv. 4P modelu (tj. Public-Private-People-Partnerships). „Nyní je čas k mobilitě přidat inteligenci, přejít od budování dopravních kapacit ke konektivitě, a propojení uživatelé pak sami zlepší efektivitu, bezpečnost a dopady na životní prostředí. Jedná se o přechod od infrastrukturního přístupu k dopravě k řešení potřeb mobility lidí ve formě služeb. To si vyžádá jak změnu evropské dopravní politiky, tak i obchodních modelů,“ říká oficiální tisková zpráva.

Některé kousky budoucí skládačky, výše pracovně nazvané „mobilita jako služba“, již dnes existují: bezdrátové sítě, crowdsourcing, informace o dopravě vytvořené uživateli, sdílení vozidel, cestovní informace a integrované platební systémy v dopravě. Existují pouze někde a v malých měřítcích; jejich propojení je nyní evropskou prioritou.

Nejlepší aplikace

Hned v úvodu byly v prvním ročníku nové soutěže oceněny nejlepší aplikace v oblasti mobility. Celkem se jich přihlásilo 47. V kategorii Udržitelné městské mobility, ve které se oceňovaly například prvky gamifikace, vyhrála britská aplikace PleaseCycle (Stravel). V kategorii Výrazná podpora cestování multimodální veřejnou dopravou vyhrála holandská aplikace Calendar42, která vyhrála i speciální cenu za otevřená data, a v kategorii Snadno aplikovatelná inovace, v níž se kladl důraz na plošné zavedení, vyhrála finská Ajelo, která podporuje sdílenou dopravu a životní styl bez auta. Aplikace Ajelo také vyhrála cenu Finského fondu na financování inovacíTekes (obdoba TAČR).

www.pleasecycle.com

Tato aplikace Vás určitě podpoří ve Vašem rozhodnutí pro zdravější způsob života. Kromě odborných rad nabízí sledování vlastních statistik, soutěže s přáteli, výhry cen, získání slev či odměn a plánování bezpečné jízdy městem.

Firmy mohou tuto aplikaci využít pro motivaci a odměňování svých zaměstnanců, aplikace tedy nabízí i nástroj korporátní společenské odpovědnosti. Aplikace odměňuje námahu vynaloženou při volbě aktivní cesty do práce a zaznamenává vzniklé přínosy – tvorbu zdravějšího, šťastnějšího a udržitelnějšího pracovního prostředí. Základními znaky aplikace je možnost dát aplikaci podobu firemního brandu a kultury, sledovat ujeté kilometry, spálené kalorie a ušetřené CO2, vytvořit soutěže mezi jednotlivými odděleními či kancelářemi, využít zajímavých dat do svých zpráv o firemní společenské odpovědnosti, odměnit zaměstnance, uspořené finance věnovat na charitativní projekty či na dovybavení kanceláří potřebným zařízením (sprchy, stojany na kola).

Důvody tohoto trendu jsou podle zkušeností tvůrců aplikace tyto (v Británii se vše vyčísluje):

**1. Zdraví** (v průměru žijí pravidelní cyklisté a běžci o dva roky déle než jejich sedící polovičky; jsou ve fyzické kondici, která odpovídá o 10 let nižšímu věku, a navíc cvičení uvolňuje endorfiny, které dávají pocit uvolnění, úlevu od bolesti a snížení stresu, neb se chemicky dosti podobají opiátům, (pozn. Dr. Polácha). **2. Udržitelnost** (kdyby všichni v Anglii cestovali na vzdálenosti do 5 km na kole či pěšky namísto autem, ubylo by týdně tolik CO2, kolik vzniká při vytápění 17 tisíc průměrně aktivních domů. Zvýšení počtu cyklistů o 20 % ušetří ekonomice 207 milionů liber zbytečně pročekaných a propálených v dopravních zácpách a 71 milionů liber na nižším znečištění prostředí). **3. Finance** (Nemoci způsobené stresem stojí 14 milionů liber na pracovní neschopnosti a cestování je hlavním přispěvatelem; odhadovaný nárůst aktivní dopravy o 20 % by ušetřil 87 milionů liber díky nižšímu počtu pracovních absencí, resp. nemocných. Existuje průměrný výnos mezi 1 až 6 librami ročně z každé libry investované do cyklistiky). **4. Produktivita** (výzkum ukázal, že aktivní cestující jsou o 12,5 % výkonnější a mají významně méně dnů pracovní neschopnosti. Zdraví zaměstnanci jsou také o 47 % pozornější a dělají o 27 % méně chyb, než ti neaktivní). **5. Gamifikace** (více než dvě třetiny zaměstnavatelů považují gamifikaci (tj. motivační program ve formě hry) za účinnou strategii pro motivaci svých zaměstnanců ke zlepšení jejich zdraví a více než 30 % zaměstnavatelů zamýšlí v příštím roce zavést gamifikační strategii zaměřenou na zdraví, neboť se daného konceptu zúčastní až 48 % zaměstnanců). **6. Reputace** (93 % ředitelů 1000 největších světových firem věří, že aspekty udržitelnosti budou pro budoucí úspěch jejich byznysu kritické; 88 % z generace Y (narození mezi 1980 – 2000) si volí zaměstnavatele s hodnotami založenými na silné korporátní odpovědnosti).  **7.** Doposud uživatelé této nové aplikace „ušetřili“ 593 metrických tun CO2, tj. 42,5 zpátečních letů z Londýna do Tokia.

www.calendar42.com

Calendar42 je technologická společnost, která navrhuje a vytváří chytré aplikace pro společenské plánování jak pro firmy, tak i koncové uživatele. Byla založena v roce 2011 jako spin-off technologické univerzity v Delft. 

Oceněná aplikace stejného názvu řeší propojování uživatelů s dopravními možnostmi. Skrze aplikaci je možné sdílet osobní kalendáře Vašich pracovních či osobních schůzek, a tak společně plánovat dopravu. Synchronizace je ústředním mottem.

Sdělte Vaše plány

Aplikace umožňuje importovat Vaše Google kontakty, plně synchronizovat s Google kalendářem a integrovat emailové klienty MS Outlook, Apple iCal a MozillaThunderbird. Téměř každý z nás má dnes více emailových klientů, proto tato aplikace nabízí jejich propojení a zároveň umožňuje optimalizaci našeho plánování. Aplikace nabízí například možnost tvorby poznámek během jednání či publikaci nápadů skrze zasílání zpráv, například o době příjezdu do destinace. Vše je přehledně organizováno na jednom místě jednou aplikací, tedy v reálném čase. Plánování jízdy v reálném čase umožní včas přestoupit, informovat o zpoždění spoje své blízké či spolupracovníky. Aplikace umožňuje plánovat práci a schůzky pracovního týmu a informovat o změnách ty, kterých se to týká. Kontakty přátel, rodiny a kolegů tak mohou být organizovány na jedné obrazovce. Můžete posílat různě graficky zpracované pozvánky a sdílet své akce s lidmi, kteří používají pro kalendáře jiné aplikace.

www.ajelo.com

Technologie pro revoluci v dopravě.

Ajelo Ltd. je soukromou společností, založenou v roce 2010 jako spin-off univerzity Aalto. V tom samém roce byl koncept Ajelo oceněn jako vítěz soutěže Inteligentní společnost a inovace organizované finským centrem dopravního výzkumu VTT a univerzitou v Aalto.

Aplikace Ajelo Ride mění způsob, jakým dnes cestujeme dopravními prostředky. Nabízí kvalitu a pohodlí cestujícím a menší emise a dopravní zácpy městům. A také více byznysu provozovatelům dopravy.

Jedná se o první plně automatické řešení, které uveřejňuje sdílené jízdy v reálném čase. Dynamicky slučuje cesty různých lidí jedoucích do stejného cíle do jednoho vozidla, což znamená efektivní a ekologické řešení poptávky po dopravě v reálném čase.

Lidé rádi cestují levně, rychle, bezpečně a podle aktuálních potřeb. Spolujízda má významný pozitivní dopad na životní prostředí a snižuje poptávku po parkování i investice do nových silnic. Platforma AjeloRide je kompletní řešení pro poskytovatele dopravy. Je vhodná jak pro taxi nebo minibusy s různými obchodními modely a službami. AjeloRide nabízí efektivní doplněk k tradiční velkokapacitní veřejné dopravě. S přibývajícím počtem cestujících se zvyšuje efektivita aplikace. Poskytovatel aplikaci hostuje na svých serverech, proto je k jejímu zavedení potřeba jen malých investic do IT infrastruktury. Aplikace pro řidiče je vyvinuta pro Android, a používá se nejkomfortněji prostřednictvím tabletů a phabletů.

Regionální dopravce Helsinki Region Transport v říjnu 2012 začal provozovat službu Kutsuplus.fi na platformě AjeloRide. Aktuálně je v rámci služby provozováno 15 minibusů pokrývající střed města a dopravní podnik plánuje její rozšiřování v nadcházejících letech. 

Co je to TrafficLab?

TrafficLab (dopravní laboratoř) je experimentální projekt, zahájený finským ministerstvem dopravy a spojů na podporu trhu inteligentních dopravních služeb. Oficiální název tohoto projektu, který se bude uzavírat na konci roku 2015, je Elektronické dopravní služby. Na projektu spolupracují finské ředitelství silnic a dálnic, finská agentura pro bezpečnost dopravy Trafi, finská agentura pro financování inovací Tekes a město Helsinky, které dále budou spolupracovat s dalšími ministerstvy, firmami a organizacemi v odvětví dopravy.

Spolupráce veřejného a soukromého sektoru

Projekt bude realizován skupinou firem z odvětví dopravy spolu s orgány veřejné správy. Firmy mohou žádat o financování z fondu TEKES na podporu vývoje svých produktů, neboť vláda je nebude financovat ani částečně.

Otevřená rozhraní

Projekt bude založen na otevřených rozhraních a bude technologicky neutrální. V TrafficLab mohou být vyvinuty a využívány všechny typy balíčků zařízení a služeb.

Doprava jako služba

V budoucnu bude doprava službou poskytovanou společnostmi s podporou úřadů. Služby v oblasti dopravy budou poskytovány tak, aby nám pomohly cestovat v našem okolí pohodlně díky moudrým rozhodnutím. Informační a komunikační technologie budou použity k posílení integrace silniční dopravy jako součást inteligentního prostředí v kontextu celého dopravního systému. Řidiči a další účastníci silničního provozu získají přístup k aktuálním informacím o dopravě, počasí, informacím, které zlepší bezpečnost provozu a nabídnou dostupné služby.

Doprava je odvětvím významného budoucího růstu a odrazovým můstkem pro nové produkty a úspěšná řešení! TrafficLab Finsku poslouží jako výborný vstup pro dlouhodobou dopravní politiku.

V čem je TrafficLab tak důležitá?

TrafficLab vytváří spotřebitelské trhy dopravních služeb. Ve výsledném ekosystému může být několik různých služeb poskytováno na jediné platformě. Současně bude vytvořen model, v němž dodavatel může nabídnout služby založené na spolehlivých informačních zdrojích. Mezi nové služby, které díky platformě mohou vzniknout, patří hromadné pojištění, servisní služby využívající dálkové diagnostiky, nebo automatické rezervace parkovacích míst. Veřejné orgány budou mezi prvními zákazníky, kteří údaje pro své vlastní potřeby koupí. TrafficLab znamená významné příležitosti pro společnosti, jež poskytují různé druhy služeb.

Pokud je společnost poskytovatelem služeb pro uživatele:

  • může se zúčastnit zadávání veřejných zakázek jako dodavatel dat, 
  • může ovlivňovat formování ekosystému.

Pokud chce určitá společnost nabízet služby pro uživatele na nově vznikajících platformách, pak může snáze nabídnout nové služby na již standardizovaných platformách.

Pevná uživatelská základna vzniklá díky TrafficLab bude vynikajícím odrazovým můstkem pro zúčastněné společnosti.

Jak se lze do platformy zapojit?

Firmy jsou srdečně zvány, aby se kdykoli zapojily do TrafficLab. Vše, co musí udělat, je zaregistrovat se u koordinátora Eliase Pöyry (elias.pöyry@eera.fi). TrafficLab je především projektem spolupráce pro subjekty působící v tomto odvětví.

Účast na zadávání veřejných zakázek

Veřejný sektor bude prvním zákazníkem, ale ne jediným. Role veřejného sektoru jako jednoho ze zákazníků se liší odběžné veřejné zakázky v tom, že je až na koncovém uživateli, které úspěšné kandidáty si zvolí. Úřady budou nakupovat údaje o jednotlivých vozidlech prostřednictvím služeb, které umožňují určit daně na základě ujetých kilometrů a poskytovat další služby třetích stran. 

Experiment nakupování dat

Projekt TrafficLab bude pilotně zkoušet nové provozní modely a inovativní elektronické služby pro silniční dopravu. Služby ze soukromého i veřejného sektoru budou nabízeny jako součást stejného balíčku. Experiment bude také testovat technická řešení, jejich schopnosti a aplikace pro platby v dopravních systémech, a to ve spolupráci mezi firmami a úřady. Experiment je osvobozen od daní. 

Experiment nákupu údajů z vozidel od komerčních subjektů bude zahájen jako součást projektu. Pokud se společnost nebo konsorcium chtějí stát poskytovateli dat, musí být schopny dodávat data nebo služby, které úřad potřebuje a které jsou v souladu se standardy kvality služeb a úrovní cen stanovených úřadem a které naplňují princip víceúčelové služby (tzv. multi-service).

Podrobnější informace o zahájení procesu zadávání veřejných zakázek a zásady nákupu dat budou zveřejněny v nejbližší době. V plánu je zahájit experiment zakázek do konce června 2014.

Časopis city:one

Objednejte si doručování našeho časopisu přímo do Vašich rukou

Objednat

Máte chytrý
projekt?

Realizovali jste nebo se podíleli na projektu pro chytrá města? Podělte se s ostatními.

Vložit projekt

Jste odborník na chytrá města?

Umíte pomoct s budováním chytrých měst? Dejte o sobě vědět!

Vytvořit profil

Máte řešení
pro chytrá města?

Ukažte své produkty a služby pro chytrá města.

Vložit řešení