Trocha punku v rekreačním Brighton a Hove

city:one 28.2.2017 15:43 David Bárta Vize Brighton

Brighton a Hove je dvojměstí s jednou radnicí v hrabství East Sussex v jihovýchodní Anglii. V Anglii se jedná o nejvíce zalidněné přímořské letovisko s populací 273 400 obyvatel (podle sčítání lidu v 2011).

Po sjednocení rad městských částí vytvořila v roce 1997 města Brighton a Hove jednotnou správu. V roce 2000 získala tato dvě města, s přidruženým Portslade a dalšími přilehlými vesnicemi v oblasti statut města od královny Alžběty II. jako součást oslav milénia, a od té doby tvoří jedno město Brighton a Hove.

Brighton a Hove se zúčastnil soutěže Future cities a tento článek vychází z popisu jeho studie proveditelnosti transformace města na chytré. Koncept jejich vidění chytrého města se významně liší od jiných měst, například v tomto čísle popisovaném Birminghamu. I když se také orientuje na sběr a využití městských dat, namísto ekonomického a obchodního rozvoje se zaměřuje především na oblast sociální, a proto jsem ho zařadil jako příklad do rubriky CITY PUNK.

Brighton a Hove je výrazné město. Je domovem mimořádného počtu kreativních lidí a digitálních podnikatelů, což přináší velký potenciál k inovaci a změně. Spolu s jeho záviděníhodnou polohou, klimaticky výjimečnou v rámci Spojeného Království, se Brighton a Hove stal jedním z evropských inovačních uzlů. Návrh na vytvoření Chytrého města s podtitulem „všichni jsme na jedné planetě (ONE PLANET SMART CITY) je dalším přirozeným krokem ve vývoji města. Je místem, které touží vyzkoušet nové nápady a systémy pro města budoucnosti.

Studie proveditelnosti vedla k závažnému závěru, že Brighton a Hove by mělo usilovat o integraci svých městských systémů tím, že postaví komplexní městské datové úložiště pro následné využití dat ve prospěch občanů, podniků, organizací třetího sektoru a místních agentur. Úložiště se stane základem otevřené platformy pro Brighton a Hove – bude obsahovat nejen data ze stávajících systémů města, ale bude také vytvářet, zachycovat a porovnávat nově vznikající údaje, které by byly potencionální zdroj inovativních aplikací a služeb k uspokojení místních potřeb.

Pro ilustraci síly a potenciálu otevřených dat pro transformaci způsobu, jakým městské systémy pracují, byly prozkoumány potenciální demonstrační projekty, jež by přinesly řešení kritických výzev pro Brighton a Hove. Cílem bylo nalézt řešení, které by mohlo být testováno v reprezentativním měřítku. 

Výsledkem práce na studii proveditelnosti byla definice tří demonstračních projektů:

  • Otevřená jízdenka – řešení problémů s dopravními zácpami a znečištění ovzduší ve městě zlepšením účinnosti dopravních systémů a podpoře posunu preferencí cestujících od individuální k veřejné dopravě;
  • Otevřené obchodování – snižování dopadů fyzické přítomnosti 8 milionů návštěvníků ročně na životní prostředí tím, že se zlepší procesy, kterými místní systémy pracují s potravinovými odpady;
  • Otevřené dveře – zlepšení dodávek systémů zdravotní a sociální péče starším lidem pomocí technologií zvyšujících efektivitu.

„Pokud chceme zajistit, aby dosažené výsledky přinášely trvalou hodnotu, je důležité, abychom se soustředili na podporu investic do vzdělávání, výzkumu a spolupráce, doplněnou opatřeními stimulujícími růst podnikání a inovací,“ nastínili obecný rámec studie proveditelnosti její zpracovatelé.

Cílem všech těchto myšlenek shromážděných ve studii je rozvíjet Brighton a Hove, aby se stal chytrým městem, které je uvědomělé ke svým občanům i návštěvníkům, tj. udržitelné, propojené a spolupracující, respektující princip „žijeme na jedné planetě (One Planet Living)“ a sloužící jako plodné místo pro vytváření ekonomické hodnoty.

Brighton a Hove je ideální jako testovací místo pro nové koncepty a technologie. Jeho předpoklady k tomu jsou:

  • silný sektor kreativního a digitálního průmyslu;
  • vynikající dopravní dostupnost – 20 minut od letiště Gatwick a hodinu z centra Londýna;
  • ideální rozsah a rozložení – kompaktní město, které umožňuje testování všech hlavních městských systémů v nastavitelném měřítku;
  • rychlý rozvoj nových obchodních modelů, jako je například kolaborativní spotřeba;
  • jeden z nejsilnějších dobrovolných a komunitních sektorů ve Spojeném království;
  • závazek představitelů města vytvořit chytré město.

„Aby byl celý koncept realizačně úspěšný, potřebuje podporu v silné komunitě vývojářů, designérů a odborníků na aplikovatelnost konceptů, která je partnerem rady města Brighton a Hove, stejně tak, jako členové občanských společností a místních podniků a organizací. Návrh míří jak na vytváření ekonomických hodnot pro občany i byznys.

Časopis city:one

Objednejte si doručování našeho časopisu přímo do Vašich rukou

Objednat

Máte chytrý
projekt?

Realizovali jste nebo se podíleli na projektu pro chytrá města? Podělte se s ostatními.

Vložit projekt

Jste odborník na chytrá města?

Umíte pomoct s budováním chytrých měst? Dejte o sobě vědět!

Vytvořit profil

Máte řešení
pro chytrá města?

Ukažte své produkty a služby pro chytrá města.

Vložit řešení