Göteborg 2021

Jak začít realizovat plán k vytvoření koncepčního města? Švédský Göteborg dává možný příklad. Ve spolupráci s architektonickým studiem Kaminsky staví veřejné budovy promyšleným způsobem, kde hlavním parametrem jsou provozní náklady a energetická účinnost.

city:one 18.2.2017 09:21 Vize Strategie Göteborg

Od roku 2012 připravuje město Göteborg oslavu výročí 400 let od svého založení. Významné jubileum vychází na rok 2021. Do té doby město upřesňuje svoji představu, jakým by chtělo být. Ke spolupráci vyzvalo dobrovolné organizace i odbornou veřejnost, aby v rámci pracovních skupin vytvořili konkrétní návrhy směřování města. 

Výsledkem práce skupin je návrh sedmi možných rozvojových priorit: město kultury, město znalostí, město pro mladé, zelené město, rostoucí město, otevřené město a „zažijte město“. Mimo to bylo ovšem jejich cílem také sbírání dat a zpracování názorů a nápadů široké veřejnosti. Nyní rozpracované koncepty budou souhrně publikovány v knize Göteborg 2021 a vydány jako oficiální strategický dokument města.

Vize zeleného města

V rámci rozvojové priority „zeleného města“ byly následovně identifikovány tyto osy aktivit:

 • ekologická akupunktura 
 • veřejná přístupnost krajiny ve městě
 • každý den jeden strom 
 • městský park na břehu řeky 
 • zelená infrastruktura 
 • milion aplikací pro zelený magistrát 
 • ohleduplná doprava
 • Göteborg bez fosilních paliv 
 • Göteborg – cíl našich cest 
 • klimatický plán 
 • zelené principy a návody 
 • příběhy zeleného Göteborgu 
 • vytváření partnerství a mezinárodní srovnání

Člen skupiny švédské asociace pro ochranu přírody, Gustav Sjöblom formuloval v intencích vize zeleného města heslo: Göteborg = dubový háj, kde žije a pracuje jeden milion lidí. Tento slogan byl podkladem pro práci architektonického studia Kaminsky, které připravilo návrh. Projekt zohledňuje v dnešní době snižující se rozlohu lesa, který dříve pokrýval většinu městské plochy. Nosnou ideou se stal možný budoucí scénář, kdy by se město mohlo vylidnit a znovu zarůst lesem. 

Hned v úvodu uvažování se tak rozvinula diskuze, zda může město v novém pojetí fungovat jako les. „Představili jsme si, že tento cíl by mohl být dosažen postupně. Lze jej nastartovat skrze projekty, které by mohly být vytvořeny municipalitou, developery i jednotlivci. Tuto metodu jsme nazvali ekologická akupunktura“, vysvětluje Joakim Kaminsky.

Ekologická akupunktura

Jednotlivé „akupunkturní projekty“ vedoucí k naplnění vize zeleného města by měly fungovat ve svém okolí jako katalyzátory. Jednotlivé „akupunkturní projekty“ vedoucí k naplnění vize zeleného města by měly fungovat ve svém okolí jako katalyzátory. Nápady na zelené město byly v rámci pracovní skupiny takto roztříděny:

**Jeden strom denně** Každý den až do data výročí (2021) je zasazen jeden strom, v delším plánovacím cyklu by mohl být vytyčen i cíl sadby stromu za každého občana.

**Fasády jako zelený dům** Lehké struktury domu na jižních fasádách mohou být využity pro městské farmaření. 

Pastviny pro zvířata Sekačky na trávu jsou nahrazeny zvířaty. Tak je podporována biodiverzita a zdravá produkce jídla.

Organická střecha Střechy městských domů se využijí jako zdroj solární či větrné energie nebo pro městskou farmu.

Zelené koridory Síť přírody propojuje stávající zelené oblasti města tak, že lidé a zvířata se mohou volně pohybovat skrz město bez nutnosti projít obydlenou oblastí.

Městská farma Nevyužitá místa ve městě lze použít pro pěstování plodin, ovoce a zeleniny. 

Mikroparky Lehké a přenosné konstrukce pro pěstování plodin mohou dočasně vytvářet mikroparky a příležitosti pro obyvatele města ke sklizni ovoce a zeleniny na vybraných místech. 

Voda Aplikace inteligentních systémů pro sběr dešťové vody a její použití pro zavlažování, splachování toalet apod.

Včelí farmy Včelí úly jsou umístěny uprostřed zeleně města, kde produkují göteborský med.

Mokřady Nové mokřady vytváří přístupové oblasti k řece, snižují nebezpečí záplav a jsou místem koexistence divoké flory a fauny, pěstování plodin a rekreace.

Farmy na vodě Platformy umístěné na kanálech řeky budou místem malých rybářských farem, divoké přírody a rekreačním územím.

Více informací a podrobný popis dalších rozvojových priorit města Göteborg www.goteborg2021.com

Časopis city:one

Objednejte si doručování našeho časopisu přímo do Vašich rukou

Objednat

Máte chytrý
projekt?

Realizovali jste nebo se podíleli na projektu pro chytrá města? Podělte se s ostatními.

Vložit projekt

Jste odborník na chytrá města?

Umíte pomoct s budováním chytrých měst? Dejte o sobě vědět!

Vytvořit profil

Máte řešení
pro chytrá města?

Ukažte své produkty a služby pro chytrá města.

Vložit řešení