Starosta Kodaně

city:one 28.2.2017 16:58 David Bárta Vize Strategie Kodaň

Frank Jensen je modelovým příkladem starosty pro vytvoření chytrého města. Předložil svou vizi Kodaně coby prvního města, které nevytváří emise CO2, a plán uskutečnit ji do roku 2025. S politikou začal rovnou na národní úrovni, stal se ministrem, ale poté odešel do soukromého sektoru. Jeho návrat do veřejného sektoru na pozici starosty byl výzvou, neboť Kodaň je velkým a velmi různorodým městem, a i když byla práce v privátním sektoru velmi zajímavá, nezaváhal. Jeho velkým motorem je osobní touha být užitečný a pomáhat prosadit programy, které mají pozitivní dopady na životy lidí ve městě.

Proč jste zvolil pro své město takový „ekologický“ plán?

Hlavní výzvou měst v 21. století je udržet ekonomický růst a zároveň snížit emise CO2. Formulací této vize jsme podnítili investice jak ze strany občanů, tak i privátního sektoru. Město je v roli organizátora a tvůrce partnerství. Vizi realizujeme masivními investicemi do zateplování či rekonstrukce domů, reorganizace dodávek energie, instalováním dalších větrných elektráren a změnou dopravních návyků. Součástí plánu je snížit emise o 1,1 milionu tun.

Je vůbec možné zlepšit ekonomický růst, snížit emise a ještě učinit komerční sféru i lidi spokojenějšími? Jak zapojujete byznys a občany do procesu?

V Kodani navrhujeme město, v němž si lidé užívají svůj život, protože je čisté a zdravé a protože nabízí atraktivní prostředí jak pro rodiny, tak pro mladé i starší občany. Zároveň stimulujeme ekonomický růst například v oblasti čistých technologií. Mezi lety 2005 – 2011 jsme dosáhli 20% ekonomického růstu a zároveň jsme snížili produkci CO2 o 20 %. Proto věřím, že jsou naše cíle realistické. Náš klimatický plán jsme vytvořili v úzké spolupráci s občany, nevládními organizacemi a odbornými instituty. Plán vyžaduje investice města ve výši 2,7 miliardy dánských korun (tj. 9,5 miliardy korun), průmysl dále investuje 20 až 25 miliardy dánských korun (tj. 70 miliard korun), což lze v přepočtu vyjádřit 35 000 lety práce jednoho člověka. Z těchto investic bude profitovat jak životní prostředí, tak i ekonomika a obyvatelé Kodaně se mohou těšit na úspory ve svých rodinných rozpočtech na energii a vytápění. Je to výhra pro všechny.

Je cyklodoprava v drsných zimních podmínkách Kodaně opravdu dosažitelná?

Jsem rád, že mohu říct, že více než polovina obyvatel Kodaně používá svá kola denně při cestách do práce či škol. 80 % z nich je používá i v zimě. Ekonomický dopad je opravdu úžasný – s každým na kole ujetým kilometrem ušetříme 0,16 eura.

Když jste byl prezidentem asociace EUROCITIES, bylo Vaší prioritou zapojení měst a krajů do tvorby a dodání strategických priorit, jako je Evropa 2020, kohezní politika a budoucí rozpočet EU. Jaké jste měl úspěchy?

Kodaň je členem Klimatické sítě C40 a asociace EUROCITIES. Jako prezident jsem cílil na vytvoření mezinárodní sítě měst, neboť právě města jsou entitami, které dokáží odpovídat na globální výzvy, jakou je například snížení emisí CO2. A já pevně věřím, že právě síť propojující města pomůže vytvořit platformy pro vývoj nových řešení. Proto Kodaň intenzivně spolupracuje s jinými městy na partnerských projektech. 

Spojil jste se v roce 2012 s C40, abyste vedl síť zeleného růstu měst, zejména s cílem přitáhnout zájem komerční sféry a investice. Jakého typu podpory jste u komerční sféry dosáhl?

Považuji tyto sítě za klíčové hned ze dvou důvodů: za prvé se města mohou od sebe navzájem učit. Sdílíme mnoho výzev a výměna zkušeností může přinést propracovanější řešení. Také se od sebe můžeme učit, jak přilákat investory a vytvářet silný zelený sektor. Osobně věřím, že partnerství mezi městem a průmyslem je budoucností zelených investic a nejlepším způsobem, jak získat nové nápady a vyvinout nové technologie. V Kodani s průmyslem úzce spolupracujeme, protože víme, že z této spolupráce budou profitovat obě strany. Naštěstí má Kodaň co nabídnout. Naše dlouhodobé investice do udržitelných řešení vygenerovaly velmi silné zázemí v oblasti zelených technologií. Od roku 2000 do roku 2012 narostl tento segment trhu o 330 %. Organizace OECD použila Kodaň jako modelové město ve své studii o zeleném růstu a byli jsme oceněni Světovým forem (WWF) jako nejlepší místo na světě pro startupové firmy v oblasti čistých technologií.

Časopis city:one

Objednejte si doručování našeho časopisu přímo do Vašich rukou

Objednat

Máte chytrý
projekt?

Realizovali jste nebo se podíleli na projektu pro chytrá města? Podělte se s ostatními.

Vložit projekt

Jste odborník na chytrá města?

Umíte pomoct s budováním chytrých měst? Dejte o sobě vědět!

Vytvořit profil

Máte řešení
pro chytrá města?

Ukažte své produkty a služby pro chytrá města.

Vložit řešení