Cíle Vídně do roku 2030 a 2050

city:one 7.3.2016 11:58 David Bárta Vize Strategie Vídeň

V konceptu chytrých měst stále hovoříme o dlouhodobé vizi, dlouhodobém koncepčním plánování atp. Města si vytyčují cíle, aby podložila svou politiku rozvoje nejen dokumenty a texty, ale také čísly. Dále aby stimulovala také soukromý sektor k investicím, jež jsou v souladu s cíli města a mohla posléze „změřit“, zda se cíle daří naplňovat, či nikoliv.

Chytré město Vídeň svou vyspělost dokládá jak odvahou ve formulovaných cílech, tak i délkou období, na které je dosažení cílů plánováno. Strategie města do roku 2050, publikovaná na přelomu května a června 2014 je plánem vskutku ojedinělým.

Pokud chcete učinit své město chytrým, pak je dlouhodobý plán prvním krokem a příklad z Vídně Vás může inspirovat.

Plány rozvoje inovací, ekonomiky a vzdělání

 • V roce 2050 bude Vídeň jedním z 5 největších měst EU v oblasti výzkumu a inovací.
 • Vídeň chce přilákat další výzkumné týmy mezinárodních společností do roku 2030.
 • V roce 2030 chce Vídeň být magnetem pro zahraniční výzkumné pracovníky a studenty. 
 • Inovační trojúhelník (Vídeň-Brno-Bratislava) je jedním z nejslibnějších přeshraničních regionů pro inovace v Evropě, proto chce Vídeň podporovat jeho rozvoj.
 • Vídeň chce být jedním z deseti nejlepších regionů v EU týkající se kupní síly (HDP/osobu). 
 • Vídeň si chce uchovat roli města upřednostňovaného jako sídlo firem pro střední a jihovýchodní Evropu. 
 • Každý rok si ve Vídni 10.000 lidí založí firmu. 
 • Výše investic uskutečněných uvnitř Vídně a také investované Vídní se zdvojnásobí oproti roku 2013. 
 • Podíl vývozu technologií na celkovém vývozu se zvýší z 60 % na 80 % do roku 2050. 
 • Vídeň investuje do výstavby nových škol nabízejících kvalitní všeobecné vzdělání rozmístěných po celém městě. 
 • Vídeň chce, aby mladí lidé zůstávali ve škole déle, než požaduje zákon, a více jich získalo vysokoškolské vzdělání. 
 • Vídeň chce podporovat večerní kurzy pro dospělé včetně vzdělávání cizinců. 

Plány pro oblasti sociální inkluze, zdraví a životního prostředí

 • Všichni obyvatelé Vídně jsou si rovni (bez rozdílu pohlaví, národnosti či vyznání...). 
 • Vysoce kvalitní a cenově dostupné bydlení v bezpečném prostředí bude k dispozici pro co nejvíce lidí. 
 • Atraktivní pracovní podmínky a odpovídající plat k dobrému živobytí musí být nabídnuty každému.
 • Ženy budou zahrnuty do plánování, rozhodování a realizace procesů stejným dílem, jaký je jejich podíl v populaci.
 • Životní podmínky mají zlepšovat zdraví občanů. 
 • Zajištění lékařských služeb na nejvyšší úrovni v nejvhodnějších místech pro všechny obyvatele. 
 • Lékařská služba (včetně nemocnic) bude trvale v gesci města. 
 • Lékařské ošetření by se mělo přednostně provádět ambulantně a doma (ne v nemocnici) vždy, když je to možné. 
 • Obyvatelé budou spokojeni s možnostmi využití volného času. 
 • Podíl zeleně vzroste do roku 2030 více než 50 %.

Plány pro oblasti energie, mobility, budov a infrastruktury

 • Nakládání s odpady bude účinnější a emise ekvivalentů CO2 se do roku 2020 sníží o 270 000 tun. 
 • Zvýšení efektivity a snížení celkové spotřeby energie o 40 % do roku 2050 oproti hodnotám z roku 2005. 
 • Primární spotřeba energie na osobu se sníží na 2000 Wattů (skutečná hodnota 3000 W). 
 • Podíl energie z obnovitelných zdrojů na konečné spotřebě energie se zvýší na 20 % do roku 2030 a 50 % do roku 2050. 
 • Zvýší se podíl nemotorové dopravy (pěšky, na kole), podíl veřejné dopravy a sníží se podíl motorizované individuální dopravy na 20 % (2025), 15 % (2030) a mnohem méně než 15 % (2050). 
 • Podíl motorizované individuální dopravy poháněné nekonvenčními motory (elektrická vozidla) bude maximalizován do roku 2030 a v roce 2050 bude 100 %. 
 • Většina z úsporné dopravy, která nepřekračuje hranice města, bude CO2 neutrální. 
 • Spotřeba energie v dopravě, která překračuje hranice města, bude do roku 2030 snížena o 10 %. 
 • Nízkoenergetické stavby jsou dlouhodobě nákladově efektivní, proto jsou standardem pro nové stavby a rekonstrukce až do 2018/2020 a systém zásobování teplem bude šetrnější vůči klimatu. 
 • Renovace budov povedou ke snížení spotřeby energie na vytápění, chlazení a ohřev vody o 1 % na osobu a rok. 
 • Vysoká kvalita infrastruktury bude zachována. 
 • Vídeň bude lídrem v oblasti otevřeného vládnutí do roku 2020. 
 • Do 3 let bude vyvinuto dalších 100 mobilních aplikací. 
 • Pilotní projekty se společnostmi v oblasti informačních a komunikačních technologií budou použity i jako výstavní demonstrátory pro město i ekonomiku. 
 • Veřejná WIFI bude k dispozici v mnoha částech Vídně do 3 let.

Časopis city:one

Objednejte si doručování našeho časopisu přímo do Vašich rukou

Objednat

Máte chytrý
projekt?

Realizovali jste nebo se podíleli na projektu pro chytrá města? Podělte se s ostatními.

Vložit projekt

Jste odborník na chytrá města?

Umíte pomoct s budováním chytrých měst? Dejte o sobě vědět!

Vytvořit profil

Máte řešení
pro chytrá města?

Ukažte své produkty a služby pro chytrá města.

Vložit řešení