Dubrovník Smart City s lokálními start-upy

Nikša Vlahušić : pracuje v Agentuře pro rozvoj města Dubrovník (DURA) jako odborník a koordinátor agendy Smart City. Je držitelem magisterského titulu v oboru počítačového inženýrství (univerzita Split) a má významné zkušenosti s programováním v oblasti mobilních platforem a systémové architektury, získané z více než pětileté práce v soukromém sektoru. Nikša má velké znalosti o otevřených hardwarových systémech, jako jsou Arduino a Raspberry PI, a v současné době rozšiřuje své znalosti dobrovolnictvím jako vedoucí oddělení v rámci Centra robotiky v neziskové informatické asociaci Futura. Aktivně podporuje i neziskové odvětví; je viceprezidentem Výboru pro občanskou společnost. Jeho profesními zájmy jsou genetické a evoluční algoritmy, umělá inteligence, strojové učení a inteligentní plánování města.

city:one 23.11.2017 14:59 Nikša Vlahušić : odborník a koordinátor agendy Smart City Projekt

: Smart City Dubrovnik

Dubrovník je nejjižnější město v Chorvatsku a je správním centrem okresu Dubrovník-Neretva. Město se rozkládá na ploše 144,32 km² a má 42 641 obyvatel. Dubrovník je jedním z nejvýznamnějších chorvatských i světových turistických destinací s řadou kulturních a přírodních atrakcí, z nichž nejpopulárnější jsou městské hradby Dubrovnik, Stradun, Lokrum, Elafi tské ostrovy a Rektorův palác. V roce 1979 se město Dubrovník připojilo k seznamu světového dědictví UNESCO a jeho Staré město
je památkou nejvyšší kategorie. Dubrovník dnes představuje jednu z nejznámějších atrakcí Středozemního moře, která každoročně přitahuje velké množství návštěvníků (přes milion v roce 2015), stálých hostů (více než 3 miliony nocí v roce 2015), stejně jako cestovatele (téměř milion na rok). Dubrovník je defi nován jako historické centrum luxusního cestovního ruchu v jihovýchodní Evropě s jeho přirozenou rozmanitostí a bohatou krajinou, stejně jako výjimečným architektonickým dědictvím.

Projekt Smart City je v současné době tvořen městskou Agenturou pro rozvoj Dubrovníku – DURA, která je veřejnou společností založenou a vlastněnou městem. DURA pracuje na mnoha projektech EU pro město Dubrovník, což je skvělý způsob, jak získat fi nancování pilotních projektů, zejména Horizon 2020, který má spoustu výzev, jež pokrývají ICT, inteligentní města a podobná témata. Vždy hledáme dobrá a odpovědná partnerská města i pro jiné typy projektů. To neplatí pouze proprojekty, ale pro jakýkoli typ spolupráce; je to nejlepší způsob, jak sdílet nápady a rozšířit naše obzory, propojit start-upy a udělat skvělé věci!

: Vize a strategické cíle

Celý projekt Smart City Dubrovník začal o něco víc než před dvěma lety, takže je stále poměrně mladý, nicméně se za tak krátký čas hodně udělalo. Jedná se o velký projekt sestávající z několika menších projektů, které se zabývají různými problémy ve městě, a proto bylo před vytyčením strategie zapotřebí hodně plánování. Začali jsme Strategií Smart City Dubrovník – v podstatě dokumentem, který obsahuje zjištěné problémy ve městě a návrhy, jak je řešit, konkrétněji, jaká řešení jsou k dispozici z perspektivy ICT. Nejdůležitější částí strategie jsou vstupní data, protože umožňují správné stanovení priorit. Vyžadoval se klasický statistický přístup, kdy se různé zúčastněné strany podílely na seminářích, které měly za cíl definovat problémy a jejich řešení právě z jejich pohledu. Po této práci byla strategie přijata městskou radou a nyní ji používáme jako vodítko pro současné i budoucí projekty Smart City. Další výzvou je integrace, na tom se shodují všichni odborníci. Pokud provádíte spoustu projektů v oblasti informačních a komunikačních technologií, nemusíte nutně dosáhnout Smart City. Jednotlivé projekty musí být spolu provázány skrze nové komponenty či objekty, které se spojují s databázemi a umožňují nové analytické možnosti ve sloučených datových sadách. Díky této síle můžete postavit plně funkční Řídicí centrum pro Smart City, které je největším výsledkem těchto snah. Na
základě těchto nových a složitých dat má městská vláda dostatečnou podporu pro rozhodování v reálném čase. Jednoduše řečeno, cílem snah je zřídit virtuálního městského poradce, který monitoruje město 24/7 a navrhuje, jak reagovat na nové
situace a dokonce předvídat ty, které by mohly nastat.

: Klíčové projekty Smart City

Polovina realizovaných projektů jsou vlastně pilotní projekty různých druhů, ale všechny jsou napojeny na strategii Smart City Dubrovník. Většina z nich je v různých fázích testování, některé jsou v uzavřené beta verzi, některé jsou otevřené a několik projektů je zcela dokončeno a výsledky používají občané a turisté každý den.

Inteligentní parkování

124 parkovacích míst pokrytých čidly, uživatelé budou moci ověřit dostupnost těchto míst pomocí aplikací Android, iOS a webových aplikací. Dodatečná integrace byla provedena zahrnutím bariérového parkoviště poblíž Pile Gate.
Aplikace pro Android: http://bit.ly/SmartParking-Android

Aplikace pro iOS: http://bit.ly/SmartParking-iOS

Inteligentní zavlažování

Smart Park je první veřejný park v Dubrovníku, který zahrnuje nejnovější technologii IoT pro inteligentní zavlažování. Systém se skládá ze sítě snímačů, které měří vlhkost půdy na 50 místech a automaticky optimalizují provoz postřikovačů tak, aby dodávaly jen potřebné množství vody pro konkrétní druhy rostlin. Tak systém podporuje stabilní růst listů a současně maximalizuje úspory vody.

Solární lavičky

3 solární lavice postavené z integrovaných solárních panelů s výkonem 200 W a bateriemi, které uchovávají generovanou elektrickou energii pro nabíjení menších elektrických zařízení, jako jsou smartphony a tablety, takže nabíjení funguje i za zatažených dnů. Vedle této hlavní funkce jsou solární lavičky vybaveny několika senzory pro analýzu meteorologických podmínek měření UV indexu, hluku, tlaku vzduchu, teploty a vlhkosti, vyrobené a spotřebované energie.

Karta Dubrovníku

Aplikace Karta Dubrovníku je ve skutečnosti upgrade stávající městské služby, karty pro turisty, díky které získávají jisté výhody a slevy na produkty a služby, jako je volný vstup do muzeí, galerií, jízdné v autobuse, slevy v restauracích atd. To vše spolu s brožurou s podrobnými informacemi nyní přichází ve formě mobilní aplikace pro Android a iOS. Je to mobilní aplikace založená na komunikaci s 80 iBeacony umístěnými na objektech v historickém jádru města, které spouštějí oznámení (notifi kace) na telefonech uživatelů, kteří prochází kolem daného objektu.

Aplikace pro Android: http://bit.ly/DubrovnikCard-Android
Aplikace pro iOS: http://bit.ly/DubrovnikCard-iOS

Oko Dubrovníku

Webové a mobilní aplikace občanům umožňují hlásit problémy¨komunálního charakteru, které pozorují ve svém městě. Všechny zprávy s popisy, umístěním a fotografi emi jsou předány administrátorovi města, který pak zprávu schválí a předá patřičnému městskému oddělení. Všechny fáze tohoto procesu jsou zcela veřejné a on-line, takže uživatel a ostatní občané jsou okamžitě informováni o všech změnách a výsledcích.
Web: http://dubrovacko-oko.hr/

Všechna tato řešení byla vyvinuta a implementována místními start-upy, což byl jeden z našich cílů, tj. umožnit občanům řešit problémy svého města, což jen dokazuje, že neexistuje žádná omluva pro to, že se nějaké město nemůže stát chytrým městem.

Klíčový Smart City projekt

: Dubrovník Návštěvníci

Nejnovější systém z laboratoře Smart City v Dubrovníku se skládá z kamer, které počítají lidi, a webové aplikace. Na všech vchodech do historického jádra města bylo umístěno 6 kamer, které počítají návštěvníky, kteří do města vcházejí, nebo odcházejí. Pomocí těchto údajů můžeme přesně vypočítat celkový počet návštěvníků v oblasti za všech okolností. V blízké budoucnosti bude systém aktualizován tak, aby zobrazoval hustotu lidí v každé ulici. Všechna data jsou k dispozici v reálném čase prostřednictvím webové aplikace pro občany a turisty, aby si mohli naplánovat svou návštěvu starého města. Tento nástroj je opravdu cenný v letních měsících, kdy je město „trochu“ přeplněné. Vedení města využívá informace o návycích návštěvníků, aby lépe řídila dopravu v přilehlých oblastech, koordinovala příjezdové a odjezdové časy turistických autobusů a výletních lodí, a to vše v naději, že poskytne nejlepší možný zážitek v krásném starém městě a jeho kultuře. Ochrana soukromí občanů a návštěvníků je plně chráněna návrhem systému, neboť kamerové záznamy nikdy nejsou na internetu. Video je analyzováno každou kamerou interně a po zpracování je na server odeslán pouze počet vstupů a výstupů návštěvníků, video zůstává dočasně
k dispozici pro bezpečnostní účely a Policii.

Web: http://dubrovnik-visitors.hr/

V současné době se zaměřujeme na zlepšování a integraci všech projektů Smart City, které byly implementovány. Navrhujeme také implementaci celoměstské sítě Wi-Fi, protože se tím vytvoří základní infrastruktura přístupu k internetu, kterou by mohla využívat všechna IoT zařízení, která budou v budoucnu nainstalována.

Časopis city:one

Objednejte si doručování našeho časopisu přímo do Vašich rukou

Objednat

Máte chytrý
projekt?

Realizovali jste nebo se podíleli na projektu pro chytrá města? Podělte se s ostatními.

Vložit projekt

Jste odborník na chytrá města?

Umíte pomoct s budováním chytrých měst? Dejte o sobě vědět!

Vytvořit profil

Máte řešení
pro chytrá města?

Ukažte své produkty a služby pro chytrá města.

Vložit řešení