Plzeň Proč je Smart City?

Martin Zrzavecký : Primátorem města Plzně je od roku 2014, předtím vykonával čtyři roky funkci ekonomického náměstka plzeňského primátora. Než začal pracovat pro město, působil v oblasti informačních systémů, k používání moderních technologií i konceptu Smart City Plzeň má proto velmi blízko. Sám sebe označuje za člověka technického ražení, smart neboli chytrá řešení jsou podle něj pro rozvoj obcí velmi důležitá. Osobně považuje za klíčová ta, jež se zaměřují na oblast dopravy a životního prostředí. Ve volných chvílích rád fotografuje, tráví čas v přírodě, věnuje se myslivosti, chalupě a kutilství. Plzeňský koncept Smart City vede a zaštiťuje.

city:one 22.11.2017 16:17 Martin Zrzavecký : Primátor města Plzně Projekt

: Smart City Plzeň

Plzeň je čtvrtým největším městem České republiky a v její
západní části zaujímá dominantní pozici, žije v ní bezmála 170 tisíc obyvatel. Jde o moderní, dynamické a rychle se rozvíjející centrum průmyslu, obchodu, vědy, informačních technologií, výzkumu i inovací, Plzeň je také nositelem titulu Evropské hlavní město kultury 2015. Ve svých strategických záměrech město cílí na zvýšení přínosů výzkumu pro společnost a rozvoj oborů s vysokou přidanou hodnotou, na zajištění kvalitních služeb podpůrné infrastruktury, na eliminaci rizik a bariér v dopravě i na zajištění služeb fungujících jako prevence prostorového vyloučení.

: Vize a strategické cíle

Plzeň se snaží neustále zlepšovat život svých občanů. Pracuje na chytrých projektech, hledá moderní řešení a využívá technologie, které k tomu přispívají. Některé „vychytávky“ již fungují, další město nyní zavádí do praxe nebo připravuje. Plzeň chce být na špičce v rámci České republiky, chce se pyšnit tím, že bude městem výzkumu, vývoje a inovací. Velké ambice má například v oblasti bezpilotního letectví, usiluje o to být jedničkou v rámci České republiky při vývoji a využívání dronů. Jako první město v republice má Plzeň povolení na provádění leteckých prací, má nové zázemí pro své Centrum Dronet, iniciovala vznik certifi kátového programu Technologie bezpilotního létání na Západočeské univerzitě v Plzni, pořádá unikátní festival bezpilotního létání DronFest, který byl zařazen mezi největší akce svého druhu ve světě, a další.

: Klíčové smart projekty

Kamery ve vozech MHD

Plzeňské městské dopravní podniky instalují do svých autobusů, trolejbusů a tramvají kamery sledující dění uvnitř vozů.Cílem je zvýšit bezpečnost cestujících i zaměstnanců dopravního podniku a působit preventivně. Ve vozech bude vždy rozmístěno 5 až 8 kamer dle velikosti vozidla. Záznamy se dostanou na pult městské policie většinou s nejdéle půlhodinovým zpožděním. Do budoucna se počítá s on-line přenosem, kdyby bylo zajištěno přímé spojení s policií. Záznamy bude zpracovávat výhradně policie.

Smart Edu Plzeň

Plzeň má vlastní projekt, který podporuje zkvalitnění technického vzdělávání. Město zajišťuje vybavení svých základních a mateřských škol, a to novou výukovou interaktivní technikou. Nabízí aktivity svého Centra Robotiky na poli vzdělávání pedagogů, volnočasového technického vzdělávání dětí, zavádí výuku robotiky na základních školách, propojuje technické střední školy v Plzni se základními školami, a technické fakulty Západočeské univerzity v Plzni pak s technickými středními školami. Více informací o projektu je na http://smartedu.plzen.eu/

Síť internetu věcí

Plzeň jako první město v České republice vybudovala vlastní senzorickou síť LoRa. Slouží pro datově a energeticky nenáročnou síťovou komunikaci „věcí“. Tato inovativní přístupová technologie dokáže přenést data z míst, kde nejsou jiné možnosti připojení. Díky zprovoznění sítě mohou vznikat různé aplikace, a to například k aktuálnímu stavu kvality ovzduší, výšce hladin v plzeňských řekách a podobně. Městské fi rmy mohou síť využít pro monitorování obsazených parkovacích míst, k odečtům vody, tepla atd.
Více informací o projektu je na webu http://iot.plzen.eu

Defi brilátory v ulicích

Plzeň nakupuje externí defi brilátory na záchranu života. Řadu z nich už rozmístila a další ještě rozmístí na nejvytíženější místa ve městě a do vozidel Městské policie Plzeň. Přístroje se nacházejí například v Bazénu Slovany, v budově Magistrátu města Plzně v Koterovské ulici, ve Velkém divadle, v objektu Nového divadla a v přízemí radnice na náměstí Republiky 1. Přehled o umístění přístrojů má spádový dispečink zdravotnické záchranné služby, při tísňovém volání k němu nasměruje zachránce. Použít přístroj
k záchraně života dokáže každý občan. 

Mapa intenzity dopravy

Plzeň má svou mapu intenzity dopravy, je unikátní v České
republice i v Evropě. V přehledné aplikaci, která vznikla jako
nadstavba klasického dopravního modelu města, mohou lidé
zjistit v hodinových intervalech zatížení jednotlivých plzeňských komunikací. Promítají se do ní data zohledňující aktuální uzavírky a omezení i další faktory. Mapa je přístupná na webu https://intenzitadopravy.plzen.eu

Plzeňský satelit do vesmíru

PilsenCube II – tak se jmenuje unikátní projekt, jenž vzniká ve spolupráci města Plzně a Západočeské univerzity v Plzni. Univerzita sestrojí spolu se studenty funkční pikosatelit, který bude vyslán do vesmíru. Studenti středních škol navrhnou experimenty, jež instalují do družice, a vytvoří sadu zájmových kroužků pro plzeňské Centrum robotiky. Město projekt podpořilo částkou 1,5 milionu korun. Podrobné informace jsou na http://pilsencube.cz

Trolejbusy s bateriovým pohonem

Plzeň chce časem nahradit všechny trolejbusy s pomocným
dieselagregátem novými trolejbusy s trakční baterií jako nezávislým pohonem. Bateriové trolejbusy testovaly Plzeňské
městské dopravní podniky v ulicích od února 2017, a to u sedmi vozidel. Ty v ostrém provozu prokázaly skvělé jízdní
vlastnosti, zátěžové zkoušky přinesly výborné výsledky. Nový
typ trolejbusů je ještě šetrnější k životnímu prostředí a nabízí
vyšší komfort pro cestující i řidiče.

Chceme být líhní talentů aneb jeden příběh za všechny

Plzeň intenzivně spolupracuje se studenty, podporuje je a poskytuje jim zázemí ve vlastním technologickém centru Dronet. Řada studentů nyní pracuje na úkolech zadaných
městem, například na projektu, který zlepší systém sdílení
kol, na zařízení, jež ohlídá maximální dobu stání na místech
vyhrazených pro zásobování, v městem vypsané soutěži
navrhovali také aplikaci, která nejlépe ovládne dron a další.
Spolupráce s městem pro mladé lidi může být impulsem pro
vlastní podnikání, pro vlastní start-up.

Například šestnáctiletý Jan Czapek tak trávil celé prázdniny
spoluprací s odborníky ze Správy informačních technologií
města Plzně. Studuje na Vyšší odborné škole a Střední  průmyslové škole elektrotechnické v Plzni a informační technologie ho baví. Účastnil se už mnoha soutěží a v současnosti dokončuje aplikaci pro bikesharing neboli sdílení veřejných bicyklů.

: Co si Plzeňané oblíbili?

Wi-Fi zdarma

Pro občany i turisty jsme zajistili pokrytí, a to v relaxačních a turistických lokalitách města i v budovách úřadu. Využili jsme k tomu naši metropolitní optickou síť. Každý se může k Wi-Fi bezplatně připojit, a to bez registrace na dobu jedné hodiny, pak je od sítě odpojen.

Aplikace Plznito

Pomocí této aplikace mohou lidé ze svého mobilního telefonu zaslat městu požadavek na odstranění závady (například závady na veřejném osvětlení, nepořádek kolem odpadových nádob, poničená lavička atd.). Aplikace je dostupná pro Android, iOS, Windows Phone ve storech jednotlivých platforem a má také svoji webovou část na adrese www.plzni.to Lidé se dozvědí o stavu řešení jejich požadavků. Vyřešeno už takto bylo 2 845 hlášení.

Plzeňská karta

Plzeňská karta usnadňuje přístup k mnoha městským službám – je možno na ni nahrát v elektronické formě ředplatné nebo hotovost pro jízdy v MHD a v Integrované dopravě Plzeňska, je možné ji použít pro rezervaci vstupenek na kulturní pořady vybraných institucí, uplatní se také ve školách a podnicích, slouží jako knihovní průkaz či slevová karta v rámci bonusového programu. Více na http://www.plzenskakarta.cz

Časopis city:one

Objednejte si doručování našeho časopisu přímo do Vašich rukou

Objednat

Máte chytrý
projekt?

Realizovali jste nebo se podíleli na projektu pro chytrá města? Podělte se s ostatními.

Vložit projekt

Jste odborník na chytrá města?

Umíte pomoct s budováním chytrých měst? Dejte o sobě vědět!

Vytvořit profil

Máte řešení
pro chytrá města?

Ukažte své produkty a služby pro chytrá města.

Vložit řešení