Krakov Strategie Smart City

Elżbieta Koterba : Náměstkyně primátora města Krakov, odpovědná za rozvoj města. Architektka a urbanistka, autorka mnoha realizovaných projektů týkajících se rozvojových komplexů a plánů územního rozvoje měst a obcí. Zodpovídá také, kromě jiných, za odbor rozvoje města, který koordinuje chytrá řešení. Podporuje zavádění inovativních iniciativ participace obyvatel na řízení rozvoje Krakova a testování inteligentních řešení v oblastech týkajících se kvality života ve městě.

city:one 22.11.2017 16:56 Elżbieta Koterba : Náměstkyně primátora města Krakov, odpovědná za rozvoj města Projekt

: Krakov – Smart City

Jedno z nejdůležitějších a nejznámějších polských měst, bývalé
hlavní město. Z hlediska počtu obyvatel (765 000), oblasti (327 km2) a hustoty obyvatelstva 2 332 obyvatel na km2 je druhé po Varšavě. Město je oblíbeným turistickým cílem – více než 10 milionů návštěvníků ročně. Krakov je známý jako tradiční,  kulturní a akademické centrum. V současné době je také prosperujícím hospodářským a obchodním centrem.

: Vize města

V současné době stojí Krakov před mnoha civilizačními výzvami a současně má obrovský rozvojový potenciál – jsme
předním ekonomickým a vědeckým centrem – což nás dále
motivuje k hledání inovativních řešení a nakonec k vytvoření
takového města, které pomůže naplnit sny a potřeby současných i budoucích obyvatel.

Cílem městského rozvoje je neustále zlepšovat kvalitu života obyvatel, a proto jsou jejich očekávání a potřeby nejdůležitějším zdrojem inspirace při výběru a realizaci městských projektů. V Krakově hraje chytrá správa důležitou roli v rozvoji města, nicméně koncept „chytrého města” nelze považovat za módu ani ideologii, která by pomohla vyřešit všechny problémy. Chytré město současnosti by mělo existovat především ve prospěch obyvatel – splnit jejich potřeby a dokonce předvídat jejich potřeby, a proto zavedení myšlenky „chytrého města“ je nepřetržitým procesem, v němž by město mělo pružně reagovat na nové výzvy, a nespoléhat se jen na nové technologie a technicky pokročilé služby, ale především na šikovné využívání zdrojů - takto optimalizovat řešení a vyvažovat potřeby obyvatel i potenciál města.

„Inteligentní“ nástroje spojené s nejnovějším technologickým
pokrokem se musí vyrovnat s potřebou rychlého a efektivního
toku informací, aby mohly být využívány k inteligentnímu propojení všech oblastí správy města.

: Klíčové projekty

Inteligentní dopravní systémy

Organizace dopravy a efektivní veřejná doprava jsou jedním z klíčových faktorů kvality života ve městě. Pro tento účel Krakov úspěšně implementoval a využil Inteligentní dopravní
systémy (ITS). Prvním je systém řízení tramvajové dopravy
(TTSS), který je odpovědný za sledování provozu veřejné
dopravy, organizuje objížďky v případě potíží a poruch,  informuje cestující na zastávkách o časech příjezdu (bylo instalováno více než 300 informačních tabulí pro cestující). Tabule informují cestující o zbývající době až do příjezdu další tramvaje nebo autobusu, případných potížích s dopravním provozem nebo jiných důležitých otázkách týkajících se cestujících. Systém TTSS také pomáhá řidičům tramvají při plánování, umožňuje sledování a rozsáhlou analýzu historických dat a určuje místa, která vyžadují vylepšení dopravních plánů, grafi konů či průjezdu křižovatkou.

Druhým systémem je systém řízení městské dopravy (UTCS), který především reguluje provoz vozidel a chodců.
Měří a analyzuje počet vozidel a jejich rychlost. V závislosti
na situaci se systém přepne na zelenou, detekuje chodce
a cyklisty, stejně jako tramvaje, které mají přednost. UTCS funguje podél jedné z hlavních sběrných komunikací města,
kde od zavedení dynamické signalizace vzrostla propustnost
o 25 %. Spolu s doplňkovými systémy, jako jsou proměnné
informační panely VMS (pro řidiče) a kamery (více než 300
jednotek), je možné provádět průběžný dohled nad provozem
města, hlásit dopravní situace (nehody, kolony) v reálném
čase a archivovat tato data pro další analýzu. Všechny aktivity jsou koordinovány moderním Centrem řízení dopravy,
které je provozováno 24 hodin denně, 7 dní v týdnu.

Inteligentní osvětlení

Modernizace systému veřejného osvětlení je příkladem optimalizace spotřeby energie, což je jeden z důležitých rysů „inteligentního města“. V roce 2016 byl dokončen projekt, který zahrnoval výměnu pouličního osvětlení s novým energeticky úsporným LED osvětlením (více než 7 000 svítidel) s rozšířením o telemetrickou vrstvu. Původní systém generoval vysoké provozní náklady s negativním dopadem na životní prostředí a modernizace vedla ke snížení spotřeby energie o 63,13 %, což je ekvivalent snížení emisí CO2 o 1809,97 mg/rok. Finanční přínosy zahrnují především úspory na údržbě (přibližně 16 000 EUR ročně) a úspory energie (přibližně 300 000 EUR ročně). Modernizace také umožnila používání a vývoj Inteligentního systému řízení veřejného osvětlení. Díky partnerství s Univerzitou vědy a techniky AGH byl projekt rozšířen o telemetrickou vrstvu a byl vytvořen inovativní software v oblasti ovládání osvětlení. Projekt je jedním z mnoha příkladů spolupráce mezi místní amosprávou a univerzitami v oblasti inteligentních řešení, což je pro obě strany cennou zkušeností.

Inteligentní systém řízení vodních a kanalizačních
sítí (ISZS)

Účelem současného systému správy inteligentních sítí je dosáhnout úspory zdrojů, sledovat úniky a ztráty vody z vodovodních sítí a zabránit pronikání vody do kanalizace a vysledovat i případné úniky do venkovního prostředí, a také jako nástroj pro 25 adaptaci na změnu klimatu. Použití inteligentního hydraulického modelu a hydrodynamické sítě spolu se zařízením pro sledování parametrů průtoku sítí pomůže optimalizovat výkon zařízení. Cílem je také poskytnout alternativní vodovodní trasy, stejně jako simulovat provoz sítě během poruch nebo při znečištění životního prostředí. Modernizace hydraulických modelů a integrace
s GIS systémy umožňuje sledovat provoz sítě v nepřetržitém
režimu, automaticky spouští alarmy při nestandardním
provozu sítě nebo simuluje budoucí provoz sítě (s predikcí až 48 hodin) na základě analýzy dlouhodobých provozních dat.

Navíc bude model kanalizační sítě propojen s prognózou srážek simulováním provozu sítě a výskytem potenciálních
povodní v předstihu, a to na základě údajů z prognóz. Údaje
z on-line modelu lze využít při analýzách prováděných v detailním modelu sítě zásobování vodou a kanalizační sítě.

: Inteligentní parkování

Na několika vybraných ulicích v centru města je provozován
pilotní systém chytrého parkování, který pomáhá spravovat
Placenou Parkovací Zónu. Jedná se o nástroj, který  hromažďuje informace o dostupnosti parkovacích míst v režimu 24/7 a pak je zobrazuje na zobrazovačích na vjezdech do jednotlivých ulic v zóně. Nástroj v reálném čase pomáhá efektivněji spravovat zónu a také přispívá ke zlepšení kvality ovzduší ve městě tím, že eliminuje zbytečnou automobilovou dopravu.

Uvedené řešení je základem otevřené platformy města Krakov, která poskytuje informace o dostupnosti parkovacích
míst nejen v placené parkovací zóně, ale i v jiných lokalitách, jako jsou uliční, podzemní, P + R nebo soukromá parkoviště. V Krakově je již k dispozici bezplatná aplikace InfoParking pro mobilní zařízení, která poskytuje komplexní informace o placených parkovacích zónách a další, jako např. mapu zón, polohu parkovacích automatů, ceny parkovného, dostupné způsoby platby, provozní hodiny placeného stání v parkovací zóně a GPS vyhledávač zaparkovaných vozidel; aplikace bude v konečné podobě prezentovat veškeré informace o parkovacích místech v Krakově.

Datová observatoř

Krakov byl prvním městem v Polsku, které poskytlo interaktivní nástroj – Datovou observatoř – mapový portál,
který na jednom místě integruje celou řadu prostorových dat. Služba umožňuje všem, aby si mohli prohlédnout spoustu informací o Krakově z pohodlí domova nebo kanceláře. Observatoř umožňuje každému uživateli získat kompletní informace o vybraném pozemku, např. evidenční číslo, tvar, rozlohu, typ dle územního plánu včetně kontextu okolí, vlastnictví, urbanistické plány a rozhodnutí vydaná pro sousedství a cenovou mapu bytových jednotek. Nástroj je zvláště vhodný pro architekty, stavební specialisty, pozemní geodety, investor y, urbanisty a lidi, kteří hledají nemovitost pro své plánované investice, jako je výstavba domu nebo bytového domu. Město neustále rozšiřuje portál a poskytuje stále více informací z oficiálních zdrojů, zatímco dostupné údaje se neustále aktualizují.

Portál představuje informace v různých datových sadách, které tvoří mapové kompozice. Ve službách je k dispozici mnoho vrstev: architektonické povolení a územní rozhodnutí,
rozhodnutí o životním prostředí v souvislosti s těžbou a výsadbou stromů, územní plánování, strategické investice,
cenová mapa pozemků a budov, pozemní a místní  komunikace, ochrana přírody, struktura vlastnictví atp.

Jednou z funkcí observatoře je možnost obyvatel vložit připomínku k výsadbě zeleně ve městě; takové interaktivní
průzkumy mohou být použity ve veřejné diskuzi konzultacích), které pokrývají prakticky každé téma. Na webové stránce můžete vidět data popisující nejen aktuální stav městského prostoru, ale i historická data a budoucí změny a směry vývoje. Adresa portálu je:  http://msip.um.krakow.pl/obserwatorium/.

Krakov usiluje o to, aby se stal moderní metropolí, nabízející
vysokou kvalitu života či podmínky vhodné pro inovativní ekonomiku. Krakov bude moderním městem řízeným informačními a komunikačními systémy, ale vždy s ohledem
na hlas obyvatel Krakova a jejich účast ve veřejném životě. Taková vize vývoje se v Krakově úspěšně realizuje. 

 

Časopis city:one

Objednejte si doručování našeho časopisu přímo do Vašich rukou

Objednat

Máte chytrý
projekt?

Realizovali jste nebo se podíleli na projektu pro chytrá města? Podělte se s ostatními.

Vložit projekt

Jste odborník na chytrá města?

Umíte pomoct s budováním chytrých měst? Dejte o sobě vědět!

Vytvořit profil

Máte řešení
pro chytrá města?

Ukažte své produkty a služby pro chytrá města.

Vložit řešení