Gdaňsk se dělí o své cyklistické know-how

Piotr Grzelak / 35 let : zastává od roku 2014 funkci Náměstka primátora pro oblast bytové politiky a veřejných služeb. Má na starosti bytovou politiku, dopravu, nakládání s odpady a další služby městské správy. 

city:one 22.11.2017 18:03 Piotr Grzelak : náměstek primátora pro oblast bytové politiky a veřejných služeb Projekt

: Gdaňsk

Gdaňsk se rozprostírá na jižním pobřeží Baltského moře, pyšní se více než tisíciletou historií a je největším městem Pomořanska, regionu na severu Polska. Je významným ekonomickým, vědeckým a kulturním centrem a zároveň oblíbeným cílem turistů. V Gdaňsku najdeme třetí největší letiště v Polsku (přes 4 miliony cestujících ročně) a největší terminál kontejnerové dopravy v Baltském moři (s objemem přepravy více než 1,2 milionu TEU v roce 2016 a kapacitou 3 miliony TEU). S více než 460 000 obyvateli patří k několika málo polským městům s relativně dobrým demografi ckým profi lem. V posledních letech zde roste porodnost i počet příchozích. http://www.gdansk.pl/en

: Inovativní nástroje

Gdaňsk má pověst jednoho z nejinovativnějších a nejotevřenějších polských měst a je také hlavním městem cyklistiky v Polsku. Tyto superlativy jsou pro nás závazkem, pokud jde o udržitelnou dopravu i inovativní nástroje. Všechno to začalo v devadesátých letech. V roce 1994 Gdaňsk pořídil první nízkopodlažní autobusy v Polsku. Dnes je to zcela běžné, ale po letech izolace a ekonomické stagnace za železnou oponou to byla opravdová revoluce a obrat v přístupu k veřejné dopravě. Řekli jsme si: „Nemělo by nám jít pouze o to, aby to fungovalo, ale také aby byla veřejná doprava dostupná a výhodná pokud možno pro každého.“

Dnes máme všechny autobusy a téměř 90 % tramvají s bezbariérovým přístupem a pracujeme na zlepšení integrace.
Přebudováváme dopravní uzly, které se nachází na různých
místech ve městě, ve snaze propojit nejen tramvaje a autobusy, ale také vlaky, kola a auta. Pracujeme také na integraci jízdních dokladů a jízdného. První fáze, kterou chceme spustit příští rok, spočívá v integraci jízdenek a účtování v rámci metropolitní oblasti (Metropolitní elektronická jízdenka), což je proces vyžadující úzkou spolupráci více než 50 dopravních institucí a společností. Na podrobnou debatu o fungování tohoto systému je příliš brzy, ale chceme, aby šlo o nejintegrovanější, nejvýhodnější a nejmodernější řešení dostupné na trhu. Nepůjde proto čistě o elektronickou jízdenku, ale o nosič, který by zároveň sloužil jako studentská karta, čtenářský průkaz a debetní nebo kreditní karta. Z technického hlediska neexistují pro integraci se stávajícími čipovými kartami žádné hranice. Je ale třeba počítat s tím, že funkci debetních karet dnes často přebírají chytré telefony, které tak často nahrazují plastové karty. Usilujeme tedy o to, abychom přišli s řešením, které bude chytrou náhradou za dnešní běžně používané aplikace.

: Metropolitní elektronická jízdenka

Metropolitní elektronická jízdenka by měla být integrována také se zavedením Metropolitního systému sdílení jízdních kol v roce 2018. Všichni známe veřejné stanicové systémy sdílení kol vyžadující registraci a způsoby platby, které nejsou vždy výhodné. Náš systém bude jedním z největších v Polsku a jedním z nejpokrokovějších v rámci Evropy. Půjde o systém 4. generace, který bude celý postavený na GPS aplikaci. V tomto systému kolo nepotřebuje stanici a lze jej vrátit pomocí chytrého telefonu do jakéhokoli stojanu na kolo ve městě. Abychom zabránili nekontrolovanému zamykání kol všude po městě, máme vplánu instalovat 4 300 nových stojanů na kola. Tyto stojany budou mít v rámci systému přednost, což znamená, že jejich použití bude pro uživatele levnější. Systém by měl být dostatečně fl exibilní, aby dokázal přizpůsobit ceny aktuální dopravní situaci a také umístění kol. Například by v systému mohli být zvýhodněni uživatelé využívající méně oblíbené trasy, řekněme ty, které vedou do kopce (rozdíly v nadmořské výšce dosahují v Gdaňsku až 200 metrů), anebo cestující, kteří ve slunečný den jedou směrem z pláže do centra.

Existuje ale ještě jedna výhoda využívání Metropolitní  elektronické jízdenky nebo Metropolitního systému sdílení jízdních kol. Moderní IT systém nám umožní získat cenná data. Získáme informace o tom, jak a kam lidé cestují, které trasy absolvují na kole, v kterých lokalitách jsou stojany na kola nejvíce využívány nebo kterými směry lidé cestují nejčastěji. Tato data pak můžeme využít při plánování investic do infrastruktury nebo údržby. To stejné platí také v oblasti jízdenek a veřejné dopravy: které autobusové nebo tramvajové linky by bylo třeba posílit více spoji a které by bylo dobré změnit nebo zrušit.

: Cyklistické kampaně

Infrastruktura ale není odpovědí na všechno. Je velmi důležité vést lidi k tomu, aby používali jiné dopravní prostředky než auta. V květnu pořádáme každoročně dvě kampaně na podporu aktivní mobility. První z nich, která je součástí kampaně Evropská cyklovýzva, má název „Rowerem do pracy“ (Do práce na kole) a cílovou skupinou jsou zaměstnanci. Tato evropská cyklovýzva je soutěž organizovaná v italské Boloni, do níž je zapojen velký počet evropských měst. Každý účastník v každém ze zapojených měst sleduje svoji cestu do práce, domů, na nákupy nebo každodenní cestování na kole pomocí GPS aplikace. Čím více ušetřených kilometrů, tím lépe. Po měsíci jsou výsledky vyhodnoceny a vyhrává město s nejvíce ušetřenými kilometry. Napadlo nás, že by to mohla být dobrá příležitost, jak přimět místní zaměstnavatele, aby své zaměstnance motivovali k soutěžnímu klání v rámci své společnosti a také mezi společnostmi navzájem. Zahájili jsme s nimi spolupráci a začali budovat cyklopartnerství. Po třech letech můžeme říct, že to funguje skvěle. Zaprvé lidé opravdu začali dojíždět do práce na kole. Co je ale také důležité, zaměstnavatelé začali chápat potřeby lidí, kteří do práce jezdí na kole, a začali instalovat stojany na kola, skříňky a další zařízení a také se nás ptají, jak by takové zázemí mělo vypadat. Lidé se vzájemně více propojují, vytvořili také facebookové skupiny, kde sdílejí své zkušenosti a rady a také organizují výlety ve volném čase. Díky tomu je Gdaňsk každý rok vítězem Evropské cyklovýzvy.

Další kampaň s názvem „Rowerowymaj“ (Cyklokvěten) se
zaměřuje na školáky a děti v mateřských školách. Scénář
kampaně vytvořili pracovníci Odboru aktivní mobility gdaňského magistrátu a inovativní přístup spočívá ve spojení
faktoru zábavy, každodenní stimulace a motivace a prvků
soutěživosti. Pravidla kampaně jsou jednoduchá: školáci
a zaměstnanci jsou povzbuzováni, aby si po celý květen pro
své dojíždění ve všední dny vybírali kolo. Za každou cestu
dostanou dvě nálepky, jednu do cyklopasu, který má každé
dítě, a další na nástěnku ve třídě. Děti sbírají body s cílem
získat lákavou pobídku pro jednotlivce a zároveň celé třídy
soupeří o titul nejlepší cyklistické třídy a školy pak o titul
nejlepší cyklistické školy. Školy dostanou veškeré tiskoviny
a instrukce a na konci kampaně také pobídky. Místní soukromé subjekty se podílejí na odměnách pro nejlepší
cyklistické třídy (skupinové vstupenky) a předávání cen se
účastní místní politici. Díky vzdělávací části programu obsažené v tištěných materiálech se děti seznámí s cyklistickou infrastrukturou a zásadami cyklojízdy. Kampaň ovlivňuje vnímání kola jako výhodného prostředku pro každodenní místní dopravu jak u dětí, tak u rodičů. 

Letos se do kampaně s využitím téhož scénáře a materiálů
zapojilo dalších 20 polských měst. Gdaňsk nabízí grafické
materiály, scénář a know-how. Město by rádo připravilo
anglickou verzi pravidel a brožury kampaně, aby usnadnilo
jejich přenositelnost a také povzbudilo další evropská města
v zavádění kampaně Cyklokvěten.

Věříme, že Gdaňsk coby Smart City není městem se spoustou různých aplikací nebo jiných IT řešení. Zastáváme názor, že Smart City je přátelské, bezpečné město, jehož služby je snadné využívat. Nové technologie jsou jedním z nástrojů, jak tohoto cíle dosáhnout. Jak se můžete přesvědčit, také nálepky dělají divy.

 

Časopis city:one

Objednejte si doručování našeho časopisu přímo do Vašich rukou

Objednat

Máte chytrý
projekt?

Realizovali jste nebo se podíleli na projektu pro chytrá města? Podělte se s ostatními.

Vložit projekt

Jste odborník na chytrá města?

Umíte pomoct s budováním chytrých měst? Dejte o sobě vědět!

Vytvořit profil

Máte řešení
pro chytrá města?

Ukažte své produkty a služby pro chytrá města.

Vložit řešení