Kolín klíčem je klíčenka

Mgr. Michael Kašpar / 34 let : 1. místostarosta města od roku 2014, do té doby (a aktuálně stále 2 hodiny týdně) středoškolský učitel na kolínském gymnáziu. Dlouholetý aktivní sportovec. V Kolíně má na starosti školství, kulturu, sport, životní prostředí, dotační politiku, veřejné zakázky, fi nance a koncepci Smart city. Propagátor otevřeného úřadu a transparentního fungování veřejné správy.

city:one 22.11.2017 16:40 Mgr. MICHAEL KAŠPAR : 1. místostarosta města Kolín Projekt

: Město Kolín

Kolín je kulturní, historické okresní město ležící v blízkosti
Prahy – na východě Středočeského kraje na řece Labi, založeno již v roce 1261. Má přes 30 000 obyvatel, průměrná nadmořská výška je 220 metrů. Je důležitou železniční křižovatkou. Je zde výrazně zastoupen průmysl chemický (Paramo, Draslovka, Lučební závody), automobilový (TPCA – Toyota- Peugeot-Citroën), a polygrafi cký. Od roku 2005 funguje na severním okraji města moderní průmyslová zóna, ve které je zaměstnáno přes 5000 lidí.

: Vize města

V zavádění opatření pro chytrá města preferuji funkční a účelná řešení. My se pro Kolín snažíme vybírat ty, o kterých jsme přesvědčeni, že budou přínosnými pro naše obyvatele, pro úředníky, v nejlepším případě pak pro obě skupiny zároveň. Strategie a vize jsou jistě potřebné, často však končí cesta jen u nich. Pokud jsme po identifi kaci problémů schopni operativně reagovat a realizovat opatření, která zjednodušují život, je to nejlepší cesta, kterou se můžeme vydat – nebýt SMART proto, že je IN být SMART, ale proto, že samotná řešení mají vysokou přidanou hodnotu.

: Strategické cíle

E-úřad

Cílem je maximální možná propojenost úřadu s lidmi, chceme
zavést Portál občana a úplné elektronické podání − rozhraní
pro elektronický styk občana s městem, portál pro řešení životních situací a komunikaci s úřadem občanů (podnikatelů)
v prostředí internetu prostřednictvím „inteligentních“ on-line
formulářů. Výrazně rozšíříme informační systém umožňující
efektivní řešení odbavování klientů na vybraných odborech
MěÚ Kolín – objednání schůzky přes internetovou aplikaci na
určitý čas. Vytvoříme možnost zaplatit poplatky přes platební
bránu bez nutnosti návštěvy úřadu.

Doprava a parkování

Rozšíření možnosti navádění na volná parkoviště po celém
městě je již v realizaci. Chytré autobusové zastávky s Wi-fi , elektronickými jízdními řády ukazujícími přesnou polohu konkrétného autobusu a reálnou dobu odjezdu, na tom již pracujeme.

V aplikaci Kolín v mobilu chceme integrovat vše, co je pro obyvatele možné, a všechny systémy Smart City sjednotit. Zásadní nejsou roztříštěná dílčí řešení, zásadní jsou komplexní propojené systémy s jednoduchým ovládáním a vysokou přidanou hodnotou.

V rámci energetického managementu chceme zavádět komplexní elektronický monitoring odběrů a optimalizaci
spotřeb v městských budovách, školách, školkách. Dalším
cílem je podpora elektromobility – nabíjení aut, elektrokol atp.

: Klíčové smart projekty

Kolín v mobilu

Aplikace je určená nejen pro turisty, ale zejména pro naše občany. Dozví se vše o městě, mohou vyhledat jakékoli  kontakty a rovnou volat či psát odpovědným úředníkům či vedení města. Mohou též vyfotit závadu ve veřejném prostoru (díru v chodníku, zničenou lavičku apod.) a fotografi i odeslat úřadu, kde jsou podněty automaticky rozdělovány na  říslušný odbor kompetentním pracovníkům k vyřešení. Součástí je i zmíněné parkování. Aplikace má mnoho dalších funkcionalit. Stále ji rozšiřujeme a má velký úspěch. Naším cílem je do jedné aplikace implementovat všechny dílčí systémy. To vše, aby lidé nemuseli vážit cestu na úřad a mohli vše vyřídit z klidu svého domova třeba ve večerních hodinách. Chceme tedy vytvořit možnost jednoduché platby například poplatků za odpady, poplatků za psa a podobně. Aplikace má již přes 5 000 stažení. http://www.eternal.cz/kolin

Chytré odpadové hospodářství

Systém chytrého odpadového hospodářství zahrnuje monitoring zaplněnosti kontejnerů na tříděný odpad. Lidé se mohou podívat na web, kde se nejbližší kontejnery nachází, jaká je jejich aktuální zaplněnost a kdy je plánován další svoz: https://kolin.smartcity.cz/public Pro odpadovou firmu je to vodítko pro optimalizaci svozů odpadu a počtu kontejnerů na jednotlivých místech a jejich případné doplnění. Pro vnější pohled je nejdůležitějším faktorem, že místa jsou viditelně lépe uklizená. Smyslem projektu je optimalizovat svozové trasy a počty kontejnerů na jednotlivých místech ve městě, nárůst podílu tříděného odpadu a uklizenější místa okolo kontejnerů po optimalizaci svozových tras. Do roku 2024 má podle zákona o odpadovém hospodářství úplně zmizet skládkování ve prospěch recyklace, kompostování nebo spalování odpadu. Města by se už nyní měla začít připravovat a více motivovat své obyvatele k ekologickému chování. Služba funguje na jednoduchém principu. Každý kontejner pro tříděný odpad je opatřen buď ultrazvukovými senzory (aktivní režim), nebo speciální samolepkou s NFC čipem a QR kódem (pasivní režim). Tyto detektory informují o míře zaplnění kontejneru, prostřednictvím datové sítě nebo prostřednictvím odečtů přes mobilní aplikaci.

Chytré parkování

Pomocí čidel v dlažbě mohou lidé přes web, aplikaci v mobilním telefonu, ale i na interaktivních cedulích po městě vidět, kde je kolik volných míst. Zároveň aplikace umožňuje extrémně jednoduchý systém placení parkovného po celém městě, řidiči nemusí hledat parkovací automat, nemusí používat lístek. Aplikace je automaticky upozorní, kdy jim končí parkovné a mohou si ho na dálku prodloužit (třeba z restaurace), aniž by museli dojít k autu. Městská policie má detailní přehled o platbách ve svých mobilních telefonech
a tabletech a může jednoduše a interaktivně kontrolovat, kdo
má opravdu zaplaceno. Doklad za parkování uživateli přijde do e-mailu, aplikace má možnost souhrnného měsíčního daňového dokladu, zobrazí všechna parkoviště v mapě a dokáže také navigovat na vybrané parkoviště.

Kolínská chytrá klíčenka

Kolínská chytrá klíčenka je unikátním projektem nejen v České republice, ale i ve střední Evropě. Kolín je předním českým městem, které cíleně a s úspěchem implementuje
moderní technologie do vlastního městského ekosystému.
Proto jsou to právě žáci 6. Základní školy Kolín, kdo se budou z Chytré klíčenky radovat jako první, a to už od zahájení školního roku.

Projekt Kolínská chytrá klíčenka je určen primárně žákům základních škol. Klíčenka má podobu malé plastové kartičky, již lze připnout třeba ke klíčům. Cílem Klíčenky je nahradit množství čipů, klíčů či peněženek, které děti běžně užívají,
jediným funkčním nástrojem. Jeden takový jednotící nástroj
by měl být schopen uskutečnit všechny identifikační, přístupové či platební aktivity jednotlivých instrumentů. Kolínská klíčenka dnes dokáže díky využití bezkontaktního čipu zastat funkci čtenářské průkazky Městské knihovny Kolín nebo čipu pro objednání a výdej obědů ve školní jídelně. Otevře též školní elektronický zámek nebo může být použita jako časová jízdenka v MHD Kolín.

Klíčenku lze také aktivovat i jako předplacenou kartu, na kterou mohou rodiče svému dítku posílat kapesné. Díky snadnému ovládání, bezpečnému provozu a všestrannému užití je Klíčenka vhodná i pro ty nejmladší žáky. Při placení Klíčenkou v prodejnách partnerů projektu získá žák zajímavé
slevy a výhody. Přečerpání limitu či platbu přesahující zůstatek karta neumožní. Jelikož je Klíčenka opravdu chytrá, blokuje platby v obchodech pro mládež nevhodných. Například tabák ani alkohol s ní školáci nekoupí. Veškeré transakce Klíčenky jsou dostupné on-line, což umožňuje rodičům pravidelný dohled nad aktivitami svých dětí.

Svět se mění stále rychleji, staré principy i technologie mizí, nové se vyvíjí. Mladou generaci je nyní víc než kdy dřív nutné vzdělávat v souladu s aktuálním děním, novými poznatky a v reálném čase. Kolínská klíčenka děti do skutečného života v moderním světě aktivně zapojit umí. Je dobře sloužícím nástrojem i chytrou technologií, která dlouhodobě vzdělává. Kolínská chytrá klíčenka je zdárným příkladem efektivního využití moderních technologií za obecně prospěšným účelem. http://www.chytraklicenka.cz/

 

Časopis city:one

Objednejte si doručování našeho časopisu přímo do Vašich rukou

Objednat

Máte chytrý
projekt?

Realizovali jste nebo se podíleli na projektu pro chytrá města? Podělte se s ostatními.

Vložit projekt

Jste odborník na chytrá města?

Umíte pomoct s budováním chytrých měst? Dejte o sobě vědět!

Vytvořit profil

Máte řešení
pro chytrá města?

Ukažte své produkty a služby pro chytrá města.

Vložit řešení