Obyčejná zastávka, neobyčejné možnosti

SPOLU S DOPRAVNÍM PODNIKEM OSTRAVA JSME DALI DOHROMADY PRVNÍ NÁVRH NA BUDOUCÍ STANDARD VYBAVENÍ A FUNKCÍ NAŠICH ZASTÁVEK VEŘEJNÉ DOPRAVY. JE UKÁZKOU, JAK CHCEME PRACOVAT: NAVRHNOUT KONCEPT, NECHAT JEJ NEJEN OD VÁS PŘIPOMÍNKOVAT NA ICITYPOINT.EU, PAK TENTO NOVÝ STANDARD POUŽÍT JAKO ZADÁNÍ SOUTĚŽE A ZAKONČIT DEMONSTRAČNÍ REALIZACÍ. DPO NA URBIS VYHLÁSÍ NÁVAZNOU SOUTĚŽ A SVŮJ ZÁVAZEK, ŽE VÍTĚZNÝ NÁVRH ZREALIZUJE.

city:one 28.1.2020 18:33 David Bárta, Michal Bočvarov (DPO) Veřejná doprava Strategie

Koncept chytrého města (Smart City) staví na holistickém (celostním) pohledu překonávající největší překážku, rezortismus (nepropojení izolovaných agend odborů měst/krajů a jejich organizací). Stávající praxe navíc dělá z projektů Smart City další „rezort“; máme projekty na mobilitu, energetiku, …, a smart city. Důsledkem takového přístupu je, že významná část veřejných investic neopustila rezortní myšlení a není chytrá, což nepřináší potřebnou změnu/přidanou hodnotu. Neinvestujeme chytře. Druhým důsledkem je, že projekty Smart City nejsou vnímány jako pokročilý strategický přístup k řešení problémů města 21. století, ale jako něco nadstavbového, jako nepotřebná „třešnička na dortu“, či marketingová bublina.

Aby se město mohlo stát chytrým, musí upravit své stávající investice, aby odpovídaly aktuálním trendům, hrozbám a dlouhodobé vizi města. Veřejné investice se stávají chytrými tehdy, když zohledňují potřeby i jiných profesí, než je profese investora. Ten tak přirozeně pořizuje a provozuje prvky, které slouží vyšším strategickým záměrům města. Obecně tak lze hovořit o tzv. „chytrých místech“, tj. místech, na kterých město poskytuje Inovativní veřejné služby. V holistickém pojetí se vždy jedná o „síť míst/služeb“, které město poskytuje (jedna “chytrá ulice” ničemu nepomůže).

Zastávka MHD

Jedním z cílů Bílé knihy o dopravě je do roku 2020 zprovoznit panevropské multimodální cestovní služby (plánování, rezervace míst a platby). Pro tento cíl je nutné na národních úrovních členských států zavést systémy sběru a distribuce dat veřejné dopravy v reálném čase a vybavit klíčové infrastrukturní body, zastávky, příslušnou funkcionalitou k poskytování informací cestujícím. Plnění požadavků EU je tak dalším motivem, proč do chytrých zastávek investovat.

Dosavadní standardní pohled investora i EU je pohledem dopravního podniku/organizátora dopravy, který logicky řeší jen „své“ potřeby. Chytrá zastávka tak byla mylně interpretována jako zastávka poskytující informace o odjezdu spojů v reálném čase formou informačního panelu. Inovační firmy pak v pilotních projektech poskytly službu nabíjení mobilního telefonu či měření různých veličin, jako teplota, vlhkost či znečištění ovzduší.

Všechny podobné prvky mají smysl jen tehdy, pokud jsou poskytovány jako služba, tj. jako síťový prvek, jako standard vybavení všech zastávek dané kategorie. Občan jako konzument služby je tak veden k návyku, že jistý standard služeb může konzumovat na jistých místech, čímž se do celé věci vnáší potřebný řád. Ten má velmi pozitivní dopady jak na chování a orientaci občanů, tak i správu města a chytrost jeho investic.

Investovat chytře tak ve finále znamená mít strategii budování sítě chytrých míst. Takovou novou strategii lze vytvořit jen participativním přístupem různých odborníků a profesí a standardní podmínky mají smysl jen na větším trhu, např. střední Evropy.

Projekt TEIPT (2013) 

Koncept chytré zastávky byl poprvé popsán ve studii v rámci projektu TAČR Telematika ve veřejné dopravě v roce 2013. Ta obsahovala na 40 příkladů řešení zastávek z celého světa a je dostupná na iCityPoint.eu v českém jazyce.

Chytrá města je koncept vybavení měst detekčními, komunikačními a sdělovacími technologiemi tak, aby běžný občan získal potřebné informace a aktivně se zapojoval do tvorby svého města, a aby městská samospráva mohla efektivněji a úsporněji plnit agendy města. Pro instalaci těchto systémů se volí vhodná, nejlépe trvale existující, místa, která se nachází na pozemních komunikacích a na nichž občané tráví určitý čas. Ideálními infrastrukturními body chytrých měst jsou zastávky veřejné dopravy, které nyní představují síť pravidelně navštěvovaných míst cestujícími, v budoucnu by se mohly proměnit v informační body poskytující občanům i návštěvníkům města cenné informace a služby.

Chytrá zastávka spojuje potřeby dopravní obslužnosti, podpory komunit a lokální ekonomiky, digitálního plánování a životního prostředí, které lze naplnit v rámci jednoho investičního záměru; představuje tak výsledek dobré dlouhodobé koncepce i technologického pokroku pro efektivnější komunikaci veřejné správy s občany.

Koncept chytré zastávky je inovativním přístupem spadajícím do konceptu systémů pro chytrá města. Proto má za cíl pomocí různých technologií zlepšit komunikaci města s občany, aktivovat občanskou společnost a nabídnout jí určité služby.

Město může využít tento koncept v podobě:

 • Informačního lokálního centra (infoboxu) pro občany i turisty;

 • Místa veřejné dopravy – zastávky MHD/VD informující o příjezdu vozidel VD v reálném čase, plánování jízdy přímo na místě;

 • Místo na dopravní síti – např. pro instalaci dopravních senzorů;

 • Informace o lokálních bodech zájmu, kulturních a jiných akcích;

 • Bod metropolitní sítě – poskytování internetu;

 • Možnost lokální inzerce, podpora např. místních sdružení;

 • Technologická atrakce – např. videovzkazy, soutěže, rozšířená realita;

 • Zájmy státu – např. vzdělávací sociální programy, videospoty se sociální tématikou, mimořádnosti např. při pátrání po pohřešovaných osobách atp.”

Z popsaného konceptu vyplývá, že nemá smysl realizovat jednu či několik chytrých zastávek, ale je nutné ke konceptu přistoupit jako k budování sítě zastávek se standardními funkcemi a službami. Pokud město cílí na zavedení tohoto konceptu, pak je nutné postupovat strategicky:

 1. Převést všechny zastávky do správy či dokonce majetku jedné organizace, logicky dopravního podniku, ideálně dlouhodobý pronájem jednomu správci za symbolickou cenu

 2. Provést digitální pasport, tj. vytvořit digitální dvojče všech zastávek, pro začátek stačí jednotná evidence/pasport v digitální podobě, s mapou a atributy zastávek

 3. Kategorizovat zastávky dle klíčového parametru, např. počet zastavení vozidel VD dle jízdního řádu či počet cestujících z provedeného průzkumu

 4. Stanovit standard poskytovaných funkcí a služeb na úrovni města pro jednotlivé kategorie

 5. Promítnout požadavky na konektivitu či jiné sítě do právě realizovaných či plánovaných projektů města a městských firem

 6. Sestavit plán investic do zastávek nejvyšší kategorie (největší dopad, hodnota za peníze), tj. vybudování klíčových bodů budoucí sítě v místech dopravních uzlů

 7. Organizace ekosystému poskytovatelů obsahu na úrovni města, vypracování pravidel pro vhodný obsah a personální zajištění obsluhy systému

 

4 moduly chytré zastávky:

 1. Mobiliář a sítě

 2. Nástroje poskytování informací

 3. Typy a zdroje informací

 4. Data pro digitální plánování

 

Prvky dle modulů

Mobiliář

 • lavička

 • odpadkový koš

 • přístřešek do 6m2

 • přístřešek od 6m2 do 10m2

 • přístřešek nad 10m2

 • přístřešek se zelenou střechou

 • Volně stojící infotainment

 • Zabudovaný infotainment

 • Mikromobilita: stojan na kola

 • Mikromobilita: stojan na elektrokola a napájení

 • Mikromobilita: stojan na elektrokoloběžky a napájení

Zdroje energií

 • elektrická síť

 • elektrická síť s bateriovým úložištěm (záloha)

 • fotovoltaické panely s bateriovým úložištěm (off grid / záloha)

 • větrné mikro-turbíny s bateriovým úložištěm (off grid / záloha)

 • kombinace

Konektivita pro infotainment

 • WiFi

 • optická síť

 • IoT síť (LoRa / SigFox / NB IoT ...)

 • lokální rádiová komunikace (LoRa, IQRF, TETRA …)

 • LTE / 5G

 • V2X

Nástroje pro poskytování informací cestujícím

 • informační panely jednostranné

 • informační panely oboustranné

 • informační panely průhledné

 • informační panely dotykové

 • informační panely nedotykové

 • informační panely e-paper

 • reproduktory

 • push up notifikace skrze mobilní telefon (email / sms) na základě geolokace

 • push up notifikace skrze mobilní telefon (email / sms) na základě spárování se s WiFi

 • push up notifikace skrze mobilní telefon (email / sms) na základě přenosu zvukem (Data-over-voice)

 • captive portál wifi

 • tiskové materiály bannery

 • tiskové materiály polepy

 • LED patník / chodník (případně LED projektor promítající na chodník) pro koukající do mobilu (Smartphone zombies/Facebook neck), propojeno s V2X (přijíždějící autobus = červená)

Konektivita pro cestující

 • elektrická zásuvka

 • usb

 • bezdrátové nabíjení

 • WiFi

 • bluetooth

 • data-over-voice

Prodej jízdenek

 • automat na jízdné

 • automat na kreditní jízdenky

 

Typy a zdroje informací

Dopravní podnik (správce řešení a obsahu)

  • CMS celého řešení (content management system)

  • jízdní řády

  • aktuální zpoždění

  • pohyb vozů

  • výluky

  • vyhledávání spojení

  • informace o provozu

  • gamifikace

  • přímé napojení s aplikací (webové řešení / android)

  • krizová linka - spojení s operátorem

  • vzdálená správa jízdenkového automatu

Město

  • kulturní a sportovní akce

  • promo koncepce a kampaně města (např. školáci, cestujte MHD)

  • vizualizace plánů města

  • sociální a komunitní kampaně

  • mimořádné události (smogová situace, havárie…)

Městská část

  • zprávy z městské části

  • akce v okolí

  • zdroj dat pro POI (Point of interest - body zájmu v mapě)

  • napojení přes RSS/XML/API do systému správce

3. strany

  • předpověď počasí (ČHMÚ)

  • stav individuální dopravy

  • stav parkovišť

  • příjezdy a odjezdy vlaků

  • dostupnost mikromobility (kola, koloběžky atd.)

  • akce v okolí

  • reklamní partneři (preference podpory lokálních obchodníků)

  • napojení přes RSS/XML/API do systému správce

Státní zájem

  • eGovernment zprávy (informační kampaně o např. ukončení platnosti dokumentů, daňová přiznání)

  • hlášení Policie ČR (pátrání po pohřešovaných osobách/dětech)

  • Celostátní akce (Týden mobility, Do práce na kole, Ukliďme Česko apod.)

 

Data pro digitální plánování – statická

Statická data – pasportizace

 • ID sloupku

 • obec

 • název zastávky

 • směr jízdy

 • správce

 • foto

 • povrch (litý asfalt, asfaltový beton, beton, dlažba, zámková dlažba)

 • bezbariérovost (ano/ne)

 • mikromobilita (stojan na kola/elektrokola/elektrokoloběžky – ano/ne, počet míst)

 • dostupnost WiFi

 • přípojka elektřiny

 • dostupnost optiky

 • typ přístřešku

 • typ automatu

 • kamerový dohled

 • počet zastavení vozidla VD

 • a další data dle nového konceptu

Data pro digitální plánování – dynamická

Dynamická data

 • z automatu na jízdné

  • počet prodaných jízdenek dle typu (pro tarifní strategii)

 • z WiFi

  • počet připojení

  • objem přenesených dat

 • optická síť

  • objem přenesených dat do systému

 • LTE / 5G

  • objem přenesených dat do systému

 • IoT sítě

  • objem přenesených dat systémem

  • data z hlukoměru

  • data min. o teplotě a vlhkosti (meteo stanice)

  • data o prašnosti

  • data o průjezdu vozidel daným místem/ v okolí

  • data o vibracích/otřesu

 • kamerový systém

  • Kamera jen jako optický senzor (bez video výstupu) pro počítání osob

  • kamerový záznam (pro použití policie)

  • video-recognition pro počítání osob

  • video-recognition pro měření nálady osob

  • video-recognition pro počítání vozidel

  • video-recognition pro sledování čistoty (naplněnost odpadkových košů)

  • video-recognition pro vyhodnocení a evidence tísňových událostí

 • Bluetooth

  • počítání kolem projíždějících vozidel

  • doplňková data pro počítání cestujících

 • mikrofon

  • zvukový záznam (pro použití policie)

  • voice-recognition pro vyhodnocení a evidence tísňových událostí

  • voice-recognition pro komunikaci s mobilními telefony (možné odbavení)

 • reproduktor

  • objem přenesených dat

  • komunikace s mobilními telefony (možné odbavení)

 • V2X RSU (road side unit)

  • komunikace s vozidly MHD (dle use case)

  • komunikace s ostatními vozidly

 • infosystém dopravního podniku

  • vyhledávaná spojení

  • použití systému

Časopis city:one

Objednejte si doručování našeho časopisu přímo do Vašich rukou

Objednat

Máte chytrý
projekt?

Realizovali jste nebo se podíleli na projektu pro chytrá města? Podělte se s ostatními.

Vložit projekt

Jste odborník na chytrá města?

Umíte pomoct s budováním chytrých měst? Dejte o sobě vědět!

Vytvořit profil

Máte řešení
pro chytrá města?

Ukažte své produkty a služby pro chytrá města.

Vložit řešení