Nová vlna: Inovativní veřejné služby

Spolek CZECH.UP zve zástupce samospráv, primárně starosty, tajemníky a vedoucí odborů, na odborný seminář Inovativní veřejné služby aneb jak využívat inovace, digitální nástroje a data pro datově vedenou správu měst a obcí. Připojte se k nové vlně inovací!!!

Dvoudenní seminář je založen na již existujících či plánovaných inovativních projektech/programech (tzv. demonstrátorech), o kterých budou hovořit jejich autoři a příjemci. Cílem je praktické seznámení se s postupem, jak inovace na městě založit, plně dle metodiky MMR Koncept inteligentních měst, tj. v úrovni organizační, participační, technologické a hodnotící/marketingové. Na semináři bude prezentována dobrá praxe a zkušenosti měst Kolína, Berouna a Orlové, které se nacházejí v různých fázích práce na inovacích. Smyslem spolku CZECH.UP je umožnit samosprávám konzultovat a sdílet své inovace či replikovat již úspěšné. Proto se lze na semináři i seznámit s podmínkami a přínosy členství ve spolku.

Místo: Humpolec, Hotel Fabrika, ubytování v hotelu Fabrika a v hotelu Kotyza

Datum: 16.-17.1.2020

Kapacita: 80 míst

Prohlídka: demonstrátor Co-working centra v Humpolci

Program 16.1.2020: Datově vedená správa města: cesta k úspoře energií

11:30-12:00 Registrace

12:00 Zahájení semináře

Moderuje: Mgr. David Bárta, místopředseda spolku CZECH.UP a šéfredaktor CITY:ONE

12.00-12:30 ÚVODNÍ SLOVO: Mgr. Michael Kašpar, starosta města Kolín, a PhDr. Ing. Vít Skála, Ph.D, předseda spolku CZECH.UP, smysl existence spolku, sdílení inovací, procesní nastavení, demonstrátory, městské inovační konsorcium…

12:30-13:30 eIDENTITA OBČANA: Řízení městských identit: služby využívající jednoznačnou identifikaci občana – ve škole, pro seniory, v dopravě a další skupiny občanů. Výhody, rizika, ověřená komunikace s občany.
Demonstrátor: Kolínská klíčenka (Mgr Michal Kašpar, starosta Kolína)   
Diskuze

13:30-14:30 STRATEGICKÉ PLÁNOVÁNÍ: Největší omyly, nástrahy a slepé uličky inovativních strategií a projektů – výsledky z diskuze na veletrhu URBIS a poznatky tvůrců strategií z praxe; Na co si dát pozor při zadání strategie, aby se nestala literárním dílem středoškolské úrovně? Co chtít po zpracovateli strategie a jaké jsou opravdové výstupy „chytré strategie města“?

Demonstrátor: Smart City strategie města Orlová (Ing. Martina Szotkowská, vedoucí Odboru rozvoje a investic města Orlová)           
Diskuze

14:30-15:30 ÚZEMNÍ PLÁNOVÁNÍ: Digitální plánování a datově vedená správa aneb co má město chtít po developerech, jak koncipovat výstavbu s ohledem na klimatickou změnu, udržitelnou mobilitu či sociální začlenění? Jak nezhoršit dopravu ve městě, jak podložit svá rozhodnutí daty a dosáhnout konsenzu v zastupitelstvu   
Demonstrátor: Inovativní program Vize Beroun 2040 (Mgr. Dušan Tomčo, místostarosta)

Diskuze

15.30-16:00 Přestávka na kávu

16:00-17:00 DOPRAVNÍ PLÁNOVÁNÍ: Plány udržitelné mobility – neodborné zadání a chybějící data mohou způsobit investiční rozhodnutí do dopravních staveb, které dopravní situaci ve městě zhorší. Jaký je smysl Plánů udržitelné mobility? Jak připravit správné zadávací podmínky, aby město získalo opravdu užitečnou strategii pro udržitelnou mobilitu? Jaké nejčastější chyby zadavatelé dělají a jak pracovat s moderními technologiemi?    
Demonstrátor: Zadávací dokumentace SUMP Zlín (Ing. Zbyněk Sperat, Ph.D, CZECH.UP, autor národní metodiky SUMP a tvůrce zadávací dokumentace SUMP Zlín)        
Diskuze

17:00-18:00 ENERGETICKÉ PLÁNOVÁNÍ A ÚSPORY: Energetika nové generace aneb jak spravovat své distribuční území s ohledem na bezpečnost (black-out, ostrovní provoz), soběstačnost (obnovitelné zdroje) i ekonomickou výtěžnost (městský fond) a Mgr. Milan Čigáš (tajemník Litoměřice) s podporou MPO              (Ing. Vladimír Sochor, ředitel odboru energetické účinnosti a úspor)

Diskuze

18:00-19:00 Přestávka

19:00 Večeře

20:00 Společenský večer s volnou diskuzí nad inovacemi a možností networkingu a nezávazných konzultací a možností wellness

Program 17.1.2020: Co-working = lokální místo inovací

9:00 - 10:00 ... Prohlídka co-workingového centra Humpolec

10:00 - 11:00 ... Coworkingy jako smart huby v území: Když jdou moderní technologie ruku v ruce se sociálními aspekty, vzniká prostor pro líheň inovativních myšlenek a propojování zajímavých osobností. Zkušenosti z půlročního provozu coworkingu v Humpolci, představení informačního systému na správu coworkingových center, možnosti spolupráce.

Demonstrátor: Coworkingové družstvo Spolu (PhDr. Ing. Vít Skála, Ph.D., předseda představenstva)

11:00 - 12:00 ... Neformální diskuzní setkání účastníků nad poznatky ze semináře a způsoby jejich zavedení ve městech, kde působí

Časopis city:one

Objednejte si doručování našeho časopisu přímo do Vašich rukou

Objednat

Máte chytrý
projekt?

Realizovali jste nebo se podíleli na projektu pro chytrá města? Podělte se s ostatními.

Vložit projekt

Jste odborník na chytrá města?

Umíte pomoct s budováním chytrých měst? Dejte o sobě vědět!

Vytvořit profil

Máte řešení
pro chytrá města?

Ukažte své produkty a služby pro chytrá města.

Vložit řešení