Vídeň má městský plán rozvoje STEP 2025

Pokud uvažujete o strategickém plánování rozvoje města v konceptu smart city, pak se lze inspirovat postupy, které zavádí Vídeň ve svém novém rozvojovém plánu STEP 2025. K tomuto plánu navíc Vídeň nabízí možnost osobního seznámení se s novými inovativními koncepty na přidružené výstavě.

city:one 28.2.2017 17:06 David Bárta Vize Strategie Vídeň

Předmluva vídeňského starosty Michala Häupla k novému plánu STEP 2025 je natolik výstižná, že ji uvádíme téměř v plném znění:

„Město znamená změnu, konstantní ochotu se zabývat novými věcmi a být otevřený inovativním řešením. Rozvoj města také znamená odpovědnost vůči příštím generacím. Vídeň roste velmi rychle a noví obyvatelé neznamenají jen novou výzvu, ale také více kreativity, nápadů a větší potenciál rozvoje města. Zvyšují důležitost Vídně v kontextu Střední Evropy a posilují její pozici pro budoucí rozvoj. V tomto kontextu nový rozvojový městský plán STEP 2025 poskytuje jasné odpovědi na aktuální problémy v kontextu budoucího rozvoje města. Byl vytvořen na základě širokého a intenzivního dialogu mezi politiky a stratégy, úředníky, výzkumnými a komerčními komunitami, občany a speciálními zájmovými skupinami. Cílem je vytvářet město, ve kterém lidé chtějí žít, ne město, ve kterém žijí, protože musí. V kontextu Smart City Wien nabízí STEP 2025 vizionářské a inteligentní řešení pro dlouhodobý rozvoj města.“

Klíčové součásti urbanistického plánování města Vídně:

  • Holistický přístup, který spojuje různé oblasti správy a provozu města, je základním stavebním kamenem městského rozvoje.
  • Zavedení komplexních opatření, která významně zlepší kvalitu života.
  • Sofistikovaná regulace hraje klíčovou roli v úspěšném rozvoji města, na kterém se podílí soukromý i veřejný sektor.
  • Propagace a profesionální spolupráce s městskými částmi a s krajem.
  • Zapojení veřejnosti je chápáno jako klíčový prvek dobrého městského plánování.

Plán STEP 2025 definuje veřejný zájem a uvádí základní přístupy, rozpracovává modely řízení a cílí na tvorbu nových partnerství – s městskými částmi, veřejnými institucemi a soukromými subjekty, s vlastníky a investory, s organizovanou občanskou společností a s jednotlivými občany. STEP je určený pro rozběhnutí zavádění cílených strategií a iniciativ do praxe. Plán plně podporuje a respektuje konkrétní řešení v konkrétních lokalitách za účasti místních odborníků.

STEP 2025 je rozdělen na 3 oblasti, které se zabývají 8 klíčovými tématy majícími dopad na potenciální růst města v následujících letech. Samotná skladba pak podtrhuje holistický přístup města Vídně k plánování.

1. oblast: Vídeň buduje budoucnost ¬ obnova zastavěného území ¬ mobilizace území – prostor pro městský rozvoj ¬ transformace center a plně nevyužitých prostor

2. oblast: Vídeň přesahuje své hranice ¬ Vídeň generuje prosperitu – centrum obchodu, vědy a výzkumu ¬ Vídeň není jen město – metropolitní oblast

3. oblast: Vídeň propojuje¬ oživuje otevřené veřejné prostory, zeleň a město¬ diversifikuje mobilitu¬ přijímá opatření pro budoucnost – sociální infrastruktura

Příklad akčního plánu pro mobilizaci území (v rámci 1. oblasti)

  • Konzistentní mobilizace územní rezervy pro plánované využití. V tomto procesu se uplatňují stávající i nové právní a organizační nástroje i nástroje soukromého sektoru se vztahem k regulaci využití území.
  • Perspektivy dlouhodobého rozvoje: Vídeň kontinuálně monitoruje svůj rozvoj a připravuje nezbytná opatření pro městský a infrastrukturní rozvoj i po roce 2025 a koordinuje jejich vznik a následně i uplatnění na celou metropolitní oblast.
  • Budování města: Vídeň buduje nové oblasti kompaktním a víceúčelovým přístupem, který je zaměřen na chodce a cyklisty s cílem vytvořit vysokou kvalitu života. Proto je stávající praxe plánování adaptována, vznikají nové metody a v pilotních projektech se testují nové technologie.
  • Rozvojové zóny: Ve vhodných oblastech Vídeň kombinuje kompetence partnerů z veřejného a soukromého sektoru pro nastavení nových možností správy a činí je ústředním motorem své strategie městského rozvoje.
  • Integrovaná energetika a prostorové plánování: Vídeň spojila prostorové a energetické plánování do jednoho procesu na úrovni rezidenčních čtvrtí a rozvíjí energetické koncepty pro městské čtvrti a nové městské zástavby: koncept tematického členění je pro tento proces základem.

Časopis city:one

Objednejte si doručování našeho časopisu přímo do Vašich rukou

Objednat

Máte chytrý
projekt?

Realizovali jste nebo se podíleli na projektu pro chytrá města? Podělte se s ostatními.

Vložit projekt

Jste odborník na chytrá města?

Umíte pomoct s budováním chytrých měst? Dejte o sobě vědět!

Vytvořit profil

Máte řešení
pro chytrá města?

Ukažte své produkty a služby pro chytrá města.

Vložit řešení