Produktivní město: 5% rozlohy Vídně pro podnikání a průmysl

Vídeň chce zůstat atraktivní hospodářskou lokalitou. Pět procent rozlohy města proto trvale vyčlenila pro průmysl a podnikání. S růstem počtu obyvatel Vídně tedy i nadále může narůstat počet pracovních míst.

city:one 14.8.2017 18:19 Martin Landa, Zahraniční kancelář města Vídně Podnikání Urbanismus Strategie

Nárůst počtu obyvatel Vídně se za poslední roky značně promítl do množství volných ploch ve městě. V uplynulých měsících proto magistrát města Vídně v úzké spolupráci s hospodářskou komorou a sdružením průmyslu vypracoval nový koncept „Produktivní město“. Cílem dlouhodobého plánu, který podtrhuje význam výrobního odvětví, je zamezit úbytku ploch pro výrobu a zajistit podnikům dostatečné množství vhodného území – konkrétně kolem pěti procent rozlohy Vídně.

Více obyvatel potřebuje více pracovních míst

„Rostoucí město potřebuje vyhovující plochy pro stávající nebo přicházející firmy, které přinášejí nová pracovní místa nebo investice do naší lokality“, vysvětluje vídeňská radní pro hospodářství Renate Brauner. Výrobní činnosti nyní přinášejí do Vídně 23,5 miliardy euro přidané hodnoty.

Mnohá náročnější výrobní odvětví do blízkosti obytných zón nepatří a výhradně industriální území ve Vídni proto nebudou zanikat či se proměňovat v obytné čtvrti. S využitím moderních technologií a v některých nových oborech však dnes často lze překonat tradiční dělení na monofunkční výrobní a obytné oblasti. Proto mohou vznikat nové smíšené zóny kombinující práci i bydlení. Díky tomu lze vytvořit pro obyvatele přívětivé město krátkých cest..

Zóny napříč celým městem

Vídeň v novém konceptu pro produkční odvětví a s ním spojené činnosti jako logistiku, energie, velkoobchody či opravárenství stanovila tři typy zón podle jejich polohy, dostupné infrastruktury, ale také charakteru okolního prostředí. Největší část tvoří s 1900 hektary industriální zóny pro intenzivnější provozy, kolem 200 ha je zamýšleno jako smýšlené zóny pro podnikání a bydlení a dalších přibližně 250 ha Vídeň plánuje pro drobné podniky, které budou těžit z velmi krátkých cest k zákazníkům. Dlouhodobý plán také počítá s vytvořením rezervy 300 ha a či spoluprací se sousedními obcemi při plánování. Do koordinace se zapojí i vídeňská hospodářská agentura, která bude využití ploch monitorovat a případným zájemcům pomůže s usídlením.

Foto1: Podíl jednotlivých ploch na rozloze Vídně: 36 % zeleň a vodstvo, 14 % zemědělství, 5 % výroba, 14 % dopravní, 25 % obytné a smíšené, 6 % ostatní © MA 18

Foto2: Prezentace plánu „Produktivní město“ © PID-Christian Fürthner

Časopis city:one

Objednejte si doručování našeho časopisu přímo do Vašich rukou

Objednat

Máte chytrý
projekt?

Realizovali jste nebo se podíleli na projektu pro chytrá města? Podělte se s ostatními.

Vložit projekt

Jste odborník na chytrá města?

Umíte pomoct s budováním chytrých měst? Dejte o sobě vědět!

Vytvořit profil

Máte řešení
pro chytrá města?

Ukažte své produkty a služby pro chytrá města.

Vložit řešení