Kolik investuje EU do podpory životního prostředí?

Podpora zelených a nízkoemisních projektů je jedna z priorit EU

Peníze jdou na konkrétní projekty i na informovanost

Cílem je změna životního stylu obyvatel EU směrem ke zdravějšímu prostředí

Evropská komise vyčlenila 222,7 milionů eur na podporu přechodu Evropy k udržitelnější a nízkoemisní budoucnosti. Balíček je startovní částkou celkové sumy 398,6 milionů eur, které budou investovány do 144 nových projektů ve 23 členských zemích EU.

Peníze pochází z programu LIFE, který podporuje ochranu životního prostředí a klimatu. Očekává se, že 323,5 milionů eur půjde na projekty týkající se životního prostředí a účinného využívání přírodních zdrojů, přírody a biodiverzity a správy životního prostředí a informovanosti. Vybrané projekty podporují cíle EU snížit emise skleníkových plynů o 40 % do roku 2030, což přispívá k posunu směrem k nízkoemisní a vůči změně klimatu odolné ekonomice (ekonomika založená na nízkoemisních zdrojích).

V rámci 56 projektů LIFE Životní prostředí a obnovitelné zdroje (Environment & Resource Efficiency) se rozdělí 142,2 milionů eur (71,9 poskytne EU) v těchto oblastech: vzduch, zdraví a životní prostředí, účinné využívání zdrojů, odpady a voda.

39 projektů LIFE Příroda a biodiverzita (Nature & Biodiversity) podpoří zavedení směrnic o ptácích a přírodních staveništích a EU Strategie biodiverzity do roku 2020. Celkový rozpočet je 158,1 milionů eur, z nichž EU přispěje částkou 95,6 milionů eur.

15 projektů LIFE Správa životního prostředí a informovanost (Environmental Governance and Information) má za cíl zvýšit povědomí o otázkách životního prostředí. Celkový rozpočet je 23,3 milionů eur, ze kterých EU poskytne 13, 8 milionů eur.

12 projektů LIFE Zmírňování dopadů klimatu (Climate Change Mitigation) má rozpočet 35,3 milionů eur, z toho EU poskytla 18 milionů eur. Peníze jsou určeny k ocenění nejlepších praktických, pilotních a ukázkových projektů ve třech tematických oblastech: energetice, průmyslu a využití půdy/lesnictví/zemědělství.

A konečně 6 projektů LIFE Správa klimatu a informovanost (Climate Governance and Information) má zlepšit správu a zvýšit povědomí o klimatických změnách. Množství peněz na tyto projekty je 6,9 milionů eur, z čehož EU přispěje částkou 4,1 milionů eur.

Program LIFE je finanční nástroj EU pro opatření v oblasti životního prostředí a klimatu. Přispívá k provádění, aktualizaci a rozvoji politiky a legislativy EU týkající se klimatu a životního prostředí tím, že spolufinancuje projekty, které mohou přispět ke zlepšení životního stylu občanů EU ve městech i regionech.

city:one 26.3.2017 22:29 převzala Tereza Škoulová, redaktorka city:one Zelené technologie Obnovitelné zdroje

Časopis city:one

Objednejte si doručování našeho časopisu přímo do Vašich rukou

Objednat

Máte chytrý
projekt?

Realizovali jste nebo se podíleli na projektu pro chytrá města? Podělte se s ostatními.

Vložit projekt

Jste odborník na chytrá města?

Umíte pomoct s budováním chytrých měst? Dejte o sobě vědět!

Vytvořit profil

Máte řešení
pro chytrá města?

Ukažte své produkty a služby pro chytrá města.

Vložit řešení