city:one 28.2.2017 17:51 Martin Bingen Jorgensen, vedoucí sekce statistického úřadu Dánska, 21.11.2016 Kodaň Strategie Veřejný prostor

Kodaň – 3 klíče k úspěchu

Co plánuje Kodaň dále, aby pokračovala v tomto pozitivním rozvoji a na co by se měla zaměřit v následujících letech?

Tyto tři prvky považuje autor článku za klíčové:

1) Dodržování Zelené agendy, nastavené strategie dánské metropole. V realitě to znamená pokračovat ve stavbách nových jízdních pruhů pro kola, přeměnu dalších částí přístavu na rekreační oblast, podporu zelených střech domů a zavedení více zón pro pěší.

2) Infrastruktura je klíč. Kodaň by měla posílit letiště, postavit více linek metra, postavit tunel od přístavu do východní oblasti města a posílit železniční spojení do Německa, Švédska a Norska.

3) Kreativní průmysly jsou motorem v 21. století. Kodaň by měla podporovat více kreativních klastrů, jako jsou filmy, hudba, divadlo, herní průmysl, gastronomie a design.

Kodaň nestaví žádné nové silnice, ani parkovací domy. Kodaň investuje do lidí!

Máte chytrý produkt nebo službu?

Máte produkt nebo službu, který pomůže budovat nebo spravovat chytrá města?

Vložit produkt do City:One