Primátorovi hrozí stíhání za zakrytí semaforů

Primátor Hradce Králové učinil první krok k boření zavedených mýtů, zapojil se do nelegální protestní občanské aktivity, kterou nyní vyšetřuje policie. Bojovat proti jakékoliv překážce, jakémukoliv „nejde“ je frajeřina.

city:one 28.2.2017 17:14 Zbyněk Sperat, Centrum dopravního výzkumu, v.v.i. Cyklodoprava Řízení dopravy

Hradec Králové má v kontextu Česka jeden dopravní unikát, který se v jiných městech nevidí. Jedná se o světelné signalizační zařízení (dále jen semafory) pro cyklisty umístěné tak nešťastně, že již několik desítek let matou cyklisty, kteří omylem vjíždí do křižovatky na zelenou, která jim nepatří. A nezůstává jen u matení, toto uspořádání již způsobilo smrtelná zranění cyklistů, kteří vjeli do vozovky v okamžiku, kdy neměli. Přesto je však podle příslušných orgánů legislativně bezvadné a chyba je vždy na straně cyklistů. Marná snaha o odstranění nebezpečných semaforů vyústila v zoufalou nelegální akci, kdy sami cyklisté, v čele s primátorem města, tyto semafory demonstrativně zakryli, aby upozornili na jejich nebezpečnost. V době psaní tohoto článku probíhalo předvolávání „partyzánů“ k podání vysvětlení ve věci § 276 Poškození a ohrožení provozu obecně prospěšného zařízení s trestní sazbou odnětí svobody až na tři léta.

Popis problému

Problém se vyskytuje tam, kde cyklista překonává 2 jízdní pásy řízené křižovatky po přejezdu pro cyklisty rozděleném dělicím ostrůvkem. Semafor pro cyklisty je tam umístěn před přejezdem, zatímco světlo pro chodce je až za přechodem. Oba dva úseky nelze projet naráz, signální plán je nastavený tak, že na ostrůvku je nutné zastavit. V určité době signálního cyklu tedy vzniká matoucí situace, (viz foto 1), kdy cyklista překonávající první přejezd reaguje na zelenou na ostrůvku, která ale neplatí pro něho, ale pro cyklistu na ostrůvku. Celkem se v Hradci Králové vyskytuje cca 5 křižovatek v tomto provedení, a tedy přibližně dvojnásobný počet rizikových situací pro cyklisty (pokud vezmeme v úvahu, že každá z křižovatek má 2 takto řešená ramena). 

Detailní statistiky dopravních nehod bohužel nemáme. Po zavedení semaforů v osmdesátých letech se stávaly nehody zejména místním, jak komentují pamětníci: „Znala jsem paní z Věkoš, která zahynula na této křižovatce kvůli špatně nastaveným semaforům. Viděla zelenou, ale ta platila pro druhou část přejezdu. Bylo jí třiapadesát let. Stalo se to zhruba před dvaceti lety, když zde zavedli tohle značení. Je to nebezpečné hlavně pro děti, které se odmalička učí přecházet na zeleného panáčka. Vidí tedy zeleného cyklistu a jedou,“ svěřila se Anna Polášková z Hradce Králové. Zdroj: www.hradecky.denik.cz

Jisté je, že dnes je řešení nebezpečné zejména pro cyklisty, kteří se s ním setkávají poprvé, např. přespolní studenty hradeckých vysokých škol. Ale i dlouholetí Hradečané s ním mají problém, pokud nejsou zrovna koncentrovaní a reagují podvědomě na zelené světlo před sebou. A vysvětlit to dětem? Raději s nimi jezdit jinou cestou.

Co říká legislativa

Příslušné orgány státní správy toto řešení obhajují tím, že je v souladu s legislativou, že semafory pro cyklisty se umísťují před přejezd, zatímco semafory pro pěší za přechod. To ovšem neznamená, že je to správné. Umístění semaforů pro cyklisty na 3 m širokém dělicím ostrůvku je takové, že na semafor lépe vidí cyklista, pro kterého neplatí, než ten, pro kterého je určen. Podle normy ČSN 73 6021 Umístění a použití návěstidel, z r. 1994, se semafory pro cyklisty v tříbarevné soustavě umísťují (citace čl. 3.3.2.1.4) „v rovině kolmé ke směru jízdy vzdálené nejméně 2 m za příčnou čarou souvislou. Optické osy jednotlivých návěstidel jsou směrovány tak, aby viditelnost návěstidla z vozidel, jimž jsou určena, byla optimální.“

Vzhledem k šířce ostrůvku do 3 m tento bod normy nemůže být reálně naplněn, pokud uvažujeme, že cyklista musí stát na ostrůvku tak, aby jeho kolo nezasahovalo do jízdního pruhu za ním. Pokud budeme důslední, tak barevné provedení semaforu na dělícím ostrůvku není v souladu s Vyhláškou č. 30/2001 Sb., protože zobrazuje černý symbol kola na barevném pozadí, kdežto Vyhláška č. 30/2001 Sb. uvádí barevný symbol kola na černém pozadí.

Návrh řešení?

Barevné provedení semaforů pro pěší a cyklisty je podle legislativy správné, v kombinaci s rozdělením přechodu a přejezdu dělícím ostrůvkem a umístěním signalizace na něm se ale vytvářejí značně nebezpečné situace. Jako daleko vhodnější se pro uvedený případ (pokud vycházíme ze stávajícího signálního plánu křižovatky) hodí odstranit cyklistické semafory a světla pro chodce osadit jinými skly, kde je vedle symbolu chodce i symbol jízdního kola. Toto řešení „za pár korun“ bylo několik let navrhováno, ale vždy zamítnuto s odkazem na to, že legislativa dvoubarevnou soustavu se signály pro chodce a cyklisty nezná. Ano, nezná, ale paradoxně se o necelý kilometr dále na jiném místě v Hradci Králové vyskytuje (viz foto 2).

To je přesně řešení, o které se na smrtelně nebezpečných křižovatkách několik let marně usiluje. Umístění cyklistických semaforů je legální, jak říká Zákon 361/2000 Sb. o provozu na pozemních komunikacích § 73, odst. 2. „Jsou-li signály pro cyklisty umístěny za pozemní komunikací, znamená signál...“ Barevné provedení semaforů definuje Příloha 5 vyhlášky č. 30/2001 Sb. tak, že pokud mají být na světlech symboly kola i chodce, je to možné pouze při tříbarevné soustavě, tj. červená, žlutá, zelená. Dle výkladu jiných měst a jejich dopravních úřadů a příslušných dopravních inspektorátů Policie ČR a dle názoru Ministerstva dopravy je toto řešení možné, přestože není explicitně ve vyhlášce zobrazeno. Možnost použití tohoto řešení potvrzuje i vyjádření Ministerstva dopravy (č.j.: 3/2012-160-OST/18, ze dne 29. února 2012), s tím, že „stanovení místní úpravy...na konkrétní křižovatce, lze provést nejen se znalostí příslušných právních předpisů, ale zejména s osobní místní znalostí a při respektování obecných zásad bezpečnosti silničního provozu.“

Akce zakrytí semaforů

Vyzbrojeni výše uvedenými argumenty jsme se vydali na dopravní orgány s požadavkem na odstranění nebezpečného řešení. Neuspěli jsme. Ani následná jednání primátora města s nimi nevedla k řešení. Rozhodli jsme se proto nebezpečné semafory demonstrativně zakrýt, a tím upozornit na naléhavou potřebu odstranění nebezpečného stavu. Počítali jsme s tím, že většina cyklistů se již dnes naštěstí řídí semafory pro chodce, proto se zakrytím cyklistických světel situace zpřehlední a zároveň nedojde k ohrožení jejich bezpečnosti. Právně se cyklista při přejíždění přejezdu pro cyklisty neřízeného semafory řídí § 23 a § 57 zák. 361/2000 Sb. tj. bez práva přednosti v jízdě při vjíždění na přejezd pro cyklisty. Akce se zúčastnil primátor města (foto 3), radní a zástupci hradecké cyklistické veřejnosti, pozvali jsme i regionální média. Semafory jsme zakryli plastovými pytli, doplnili jsme informační cedule „Matoucí semafory jsou zakryty pro vaši vyšší bezpečnost. Hradečtí cyklisté“ (foto 4). Zhruba po 30 minutách přijela policejní hlídka a po legitimování jsme byli vyzvání k odstranění pytlů a navrácení do původního stavu. 

Dopady, důsledky

Akce vzbudila ohlas v regionálním zpravodajství, ovšem ne tak velký, jaký jsme očekávali. A to i přesto, že jsme dostali podpůrné ohlasy veřejnosti v reakci na mediální zprávy. Druhý den po akci to jednu chvíli vypadalo, že budeme podezřelí z pokusu z obecného ohrožení, ale nakonec se jedná o podezření z přečinu dle § 276 Trestního řádu – „§ 276 Poškození a ohrožení provozu obecně prospěšného zařízení (1) Kdo úmyslně poškodí obecně prospěšné zařízení nebo ohrozí jeho provoz nebo využívání, bude potrestán odnětím svobody až na tři léta nebo zákazem činnosti.“ V této věci bylo zhruba 8 lidí předvoláno k podání vysvětlení. Dobré na celé věci je to, že vyšetřující orgán Policie ČR si vyžádal posudek soudního znalce na dopravní bezpečnost. Ten by měl nejen zhodnotit míru nebezpečnosti zakrytí semaforů, ale i posoudit důvody, proč k němu došlo, tj. vyhodnotit bezpečnost současného uspořádání semaforů. Výsledky znaleckého posudku budou rozhodující pro další postup policie a příp. orgánů činných v trestním řízení. 

Závěrem

Závěr ve smyslu happy endu je bohužel stále v nedohlednu. Semafory dále svítí v červeno zelených nebezpečných kombinacích a s blížícím se podzimem se do města chystají další tisíce nových studentů, kteří budou tímto unikátem ohroženi. Zarážející je fakt, že dopravní policie vykládá legislativu o semaforech na dělených přejezdech pro cyklisty v různých městech ČR s diametrálními rozdíly. A že ani stanovisko Ministerstva dopravy nedokáže hradecké policisty přesvědčit o možnosti použití uspořádání semaforu, který sice není exaktně zobrazený ve vyhlášce, ale prokazatelně a velmi levně zvýší bezpečnost cyklistů. Úplně nepochopitelný pak je fakt, že ty samé orgány, které dnes navrženou úpravu odmítají, před několika lety instalaci stejného řešení povolily o kilometr vedle. Dnes se k němu nehlásí a toto řešení označují za špatné a nelegální. 

Časopis city:one

Objednejte si doručování našeho časopisu přímo do Vašich rukou

Objednat

Máte chytrý
projekt?

Realizovali jste nebo se podíleli na projektu pro chytrá města? Podělte se s ostatními.

Vložit projekt

Jste odborník na chytrá města?

Umíte pomoct s budováním chytrých měst? Dejte o sobě vědět!

Vytvořit profil

Máte řešení
pro chytrá města?

Ukažte své produkty a služby pro chytrá města.

Vložit řešení