Konec nástěnkářům a hlášením obecního úřadu!

Co si mohou z boomu sociálních sítí a mobilních technologií odnést místní samosprávy? Snaha opustit zažitý stereotyp vývěsek a chrastících amplionů – nebo jej přinejmenším rozšířit
o modernější komunikační kanály – vévodila jedné z diskuzních sekcí na konferenci Communication Summit 2018, která proběhla koncem května v pražském Slovanském domě.

city:one 28.7.2018 16:49 Mgr. David Bárta Správa města

I v době digitálních technologií má své neoddiskutovatelné místo veřejná debata v podobě setkávání zastupitelů s občany. Jak ale vyplynulo z následné diskuze jednotlivých panelistů i publika, samotné rokování v kulturním domě nebo místní škole nestačí. Představuje názory jen vzorku přítomných a ty je potřeba následně podepřít průzkumem. Pomineme-li stabilitu a kontinuitu v práci zastupitelů jako nutnou podmínku pro vedení konstruktivní komunikace s občany, městům chybí i dostatečně rozvinutá kultura průzkumů. Tomáš Rákos, spoluzakladatel projektu D21 a jeden z účastníků diskusního panelu, představil unikátní systém pro občanskou participaci, která lidem skrz mobilní telefon nebo webový portál umožňuje zapojit se do rozhodování o záležitostech dotýkajících se života v jejich městě. Metody hlasování jsou navrženy tak, aby plastičtěji odrážely komplexitu témat, o nichž mají občané rozhodovat. Kromě kladných hlasů, tak lze vyjádřit i záporné, nezájem nebo dojem kontroverze, který může dané téma provázet.

Nové formy komunikace

Klíčovým problémem je nedostatek know-how, tedy že lidé za komunikaci zodpovědní nemají potřebné znalosti, nerozumějí přednostem jednotlivých komunikačních kanálů, neumějí pracovat se sociálními sítěmi apod. Není výjimkou, že když už město vyčlení nějaké prostředky na komunikaci, volí se často nějaká nejjednodušší cesta, jak je utratit. Například se všechny peníze zcela neúčelně vyhodí za nákup billboardových ploch.

Problém s váznoucí komunikací nemají však jen malá města. I Praha donedávna řešila jak veřejnou debatu o rozvoji metropole kultivovat. Značného posunu dosáhl IPR – Institut plánování a rozvoje hlavního města Prahy díky vybudování centra CAMP (Centrum architektury a městského plánování). Mluvčí IPRu Adam Švejda představil publiku CAMP nejen jako klasické informační centrum, ale i místo pro výstavy, přednášky a veřejné debaty. Návštěvníci si mohou přijít poslechnout zahraniční architekty, shlédnout dokumenty o rozvoji dalších světových metropolí nebo diskutovat s odborníky o tom, proč jsou pro města důležití studenti a jaké aspekty s sebou přináší vytlačování univerzit z center měst. Nezbytnou součástí je snaha představit obyvatelům nový metropolitní plán, a protože IPR počítá s tím, že za tímto účelem navštíví CAMP méně lidí, přišel s nápadem Informačního kontejneru. Ten nyní po dobu dvou měsíců objíždí jednotlivé městské části a s novým metropolitním plánem seznamuje obyvatele jeho tým.

Od bezzubého hlídače loga k chytré komunikaci

Komunikace nemůže fungovat, pokud není jasně definovaná její strategie a kultura. To potvrdily i účastnice sekce v publiku, jež zastupovaly Magistrát města Brna. Podle nich došlo k výrazné pozitivní změně až v momentě, kdy jejich marketingové oddělení opustilo roli „drába a hlídače čistoty loga“ a začalo plnit funkci služby pro obyvatele. Kromě výrazného zlepšení komunikace je Brno také jedním z měst, která zavedla chytré karty. Multifunkční karty nebo čipy pro usnadnění života ve městě pořídil také Kolín. O něm podrobněji mluvil Martin Dolejš ze společnosti Mastercard, která technologii pro město navrhla. Kromě řešení Kolín v mobilu, jehož cílem je zjednodušit parkování, mají žáci ve městě k dispozici Kolínskou klíčenku. Ta zahrnuje služby jako využívání městské hromadné dopravy, čerpání obědů ve škole, průkazka do knihovny nebo platební karta. Jak Dolejš potvrdil, bez progresivního uvažování kolínské radnice by však k podobným projektům nedošlo.

Časopis city:one

Objednejte si doručování našeho časopisu přímo do Vašich rukou

Objednat

Máte chytrý
projekt?

Realizovali jste nebo se podíleli na projektu pro chytrá města? Podělte se s ostatními.

Vložit projekt

Jste odborník na chytrá města?

Umíte pomoct s budováním chytrých měst? Dejte o sobě vědět!

Vytvořit profil

Máte řešení
pro chytrá města?

Ukažte své produkty a služby pro chytrá města.

Vložit řešení