Efekt dopravních informací

Významná města již dávno pochopila důležitost sběru různých dat souvisejících s dopravou, investovala nemalé prostředky do instalace příslušných zařízení a informačních systémů a v mnoha případech tato data úspěšně využívají pro interní potřeby některých subjektů působících na jejich území.

city:one 18.2.2017 09:33 Jan Vlčinský, expert na dopravní informace Dopravní informace

Dobrý hospodář si pokládá otázku, jak by šlo existující hodnotu zužitkovat efektivněji.

Proces zhodnocení dopravních informací lze rozdělit do těchto fází:

 • sběr samotných dat,
 • zajištění technické využitelnosti dat,
 • (konsolidace formátů, pokrytí, kvality obsahu),
 • využití historických dat při plánování,
 • využití aktuálních dat pro aplikace zajištěné městem (nebo jeho subjekty),
 • prodej dat za úplatu nebo jinou protihodnotu vybraným subjektům,
 • poskytnutí dat otevřeným způsobem,
 • podpora vývoje aplikací třetími stranami.

Občas se podaří některá data prodat jako exkluzivní zboží nebo použít jako specifický argument při různých vyjednáváních. Úspěchy v této oblasti jsou však spíše sporadické, typicky se týkají jen malé části dostupných dat a celkový efekt bývá spíše okrajový, nemluvě o poměrně velké časové náročnosti (jak v úsilí lidí, tak v kalendářním trvání).

Podpora dalších aplikací, které jsou provozovány městem, je možnou cestou, ale přináší poměrně velkou odbornou náročnost, ale také úskalí různých výběrových řízení, která trvají roky bez viditelného efektu.

Vznik aplikací zpřístupněním otevřených dat

Města jako Helsinky nebo Londýn zvolila jinou strategii; nabídla dostupná data zdarma každému, kdo o ně projeví zájem. Součástí strategie jsou i pobídky (soutěže, výzvy v licenčních podmínkách) k tvorbě komerčních aplikací. Efektem bývá doslova boom v počtu vytvořených aplikací, vyvinutých na vlastní náklady a riziko tvůrců, soutěžících o to, kdo bude lepší a použitelnější. Např. v Helsinkách vzniklo během roku od zpřístupnění dat o veřejné dopravě asi 30 aplikací, většinou pro chytré telefony.

Z nákladového, časového i kvalitativního srovnání s jakýmkoliv jiným způsobem zajištění vzniku aplikací pro občany města vychází prosté nabídnutí otevřených dat v tomto směru bezkonkurenčně nejlépe.

Interní úskalí poskytování otevřených dat

Realizace otevřeného poskytování informací však také není úplně jednoduchá a brzy se na stole objeví otázky a úkoly různého typu. Sada otázek je vyloženě interního charakteru, jde např. o:

 • výběr dat, která budou poskytována,
 • dořešení případných konfliktů s jinými oprávněnými zájmy a legislativou (např. ochrana osobních údajů),
 • upřesnění formátu a frekvence poskytování,
 • licenční podmínky pro použití dat,
 • nastavení odpovědnosti a procesů spojených se zajištěním dostupnosti a kvality primárních dat a řešení stížností.

Přepokládejme však, že po řadě konzultací s právníky a jinými konzultanty byly všechny výše uvedené otázky uspokojivě vyřešeny a nastává čas vyjít s těmito daty na veřejnost a začít je poskytovat.

Úskalí každodenní distribuce dat

Urazit cestu od funkčního prototypu výrobku k hromadně vyráběnému a prodávanému vyžaduje čas, know-how a prostředky. To platí i o distribuci dopravních informací. 

Mít kvalitní primární data je základní předpoklad, s distribucí se ale objeví otázky a úlohy typu:

 • správa identit a přístupových údajů odběratelů,
 • vystavení dokumentace formátů publikovaných dat,
 • vystavení technického způsobu přístupu k informacím,
 • monitoring běhu systému,
 • vyhodnocování vnitřní kvality poskytovaných informací,
 • konverze primárních dat do jiných standardních formátů (DATEX II, TPEG),
 • transformace popisu polohy událostí do alternativních systémů,
 • archivace poskytovaných dat a přístup k nim.

Protože otevřená data nemusí být poskytována vždy zdarma, mohou se hodit i řešení pro:

 • popis obchodních podmínek a cenových plánů,
 • sledování objemu odebíraných dat,
 • fakturaci.

Výzkum, testování a otevřená data

Jednou z vhodných cest, jak zavést inovace, je testování výstupů například českého výzkumu. Město dá inovátorům prostor, kde mohou vyzkoušet nový hardware, software, aplikaci či jiné nástroje v rámci své „městské laboratoře” a může kontinuálně monitorovat prvotní i pokročilé výsledky, které mohou přerůst v obecně platné či na míru vytvořené řešení problému města. Česká i Slovenská města se tak mohou otevřít a poskytnout prostor inovacím, které jim v konečném důsledku ušetří spoustu finančních prostředků či nabídnou nové inovativní služby za zlomek ceny komerčního řešení. Projekt TA ČR Kamelot, 2014 – 2016, je příkladem vývoje softwaru pro řešení úskalí každodenní distribuce dat otevřeným a standardním způsobem. Jeho typickým uživatelem je město, dopravní centrum, dopravní podnik atp. toužící po otevření svých dat. Řešitelé projektu nabízejí spolupráci při provozním ověřování a hledají zájemce z řad měst ČR a SR, kteří by chtěli systém v reálných podmínkách otestovat. Jedná se o efektivní způsob, jak nakročit k otevřeným datům.

Časopis city:one

Objednejte si doručování našeho časopisu přímo do Vašich rukou

Objednat

Máte chytrý
projekt?

Realizovali jste nebo se podíleli na projektu pro chytrá města? Podělte se s ostatními.

Vložit projekt

Jste odborník na chytrá města?

Umíte pomoct s budováním chytrých měst? Dejte o sobě vědět!

Vytvořit profil

Máte řešení
pro chytrá města?

Ukažte své produkty a služby pro chytrá města.

Vložit řešení