Databáze volných míst k podnikání Leerstandsmelder.de

K rozhýbání místní ekonomiky může přispět samotné město tím, že zmapuje a zveřejní všechny volné prostory k podnikání především pro drobné podnikatele za symbolickou nájemní cenu. V Německu takto jedna městská čtvrť podpořila občanskou iniciativu, která vytvořila obdivuhodnou službu. Po čtyřech letech je u konce beta fáze webového projektu Leerstandsmelder.de, největší platformy pro sdílení informací o volných prostorách k podnikání v německy mluvících zemích. Ve formě souhrnné mapy zobrazuje nepoužívané prostory v prozatím 29 městech, čímž tvoří největší nabídku volných prostor k alternativnímu využití.

city:one 26.5.2024 11:51 David Bárta Podnikání Mapy Brownfield

Leerstandsmelder.de nabízí transparentní přehled neobsazených prostor v různých městech. Jde o kolektivní (crowdsourcingovou) volně přístupnou databázi údajů o volných prostorách, jež nezávisí na místních informačních kanálech. Podporuje sociálně spravedlivější a smysluplné využívání prostorového potenciálu volných nemovitostí. Je zaměřena na dobrovolnické a neziskové zájmy a udržitelnost života.

Jak funguje Leerstandsmelder.de

Po přihlášení mohou majitelé účtu „anonymně“ a jednoduše vkládat informace o volných prostorách, skrze web lze diskutovat s ostatními uživateli a vyměňovat si nápady a připomínky.

Kromě 25 německých měst je do systému nyní také zahrnuta Vídeň, Salcburk, Basilejský kraj a Lucembursko. Projekt Leerstandsmelder.de byl zahájen na konci roku 2010 sdružením Gängeviertel eV v Hamburku. Obsahuje k dnešnímu dni celkem více než 4000 samostatných objektů, které shromáždilo více než 3000 uživatelů.

Cíl projektu

Cílem Leerstandsmelder.de je vytvořit transparentní přehled o volných prostorách a identifikovat nové příležitosti k jejich využití díky síti nadšenců, jejichž webové diskuze podněcují vznik nových nápadů. 

V neposlední řadě je vlastní průzkum možných volných prostor mediálně efektivním prostředkem vyvíjejícím tlak na politiky i na samotné vlastníky nevyužívaných objektů pro žádoucí rozvoj měst. Zároveň působí i jako zdroj informací pro autonomní mobilizační akce Leerstandsmelder.de: Znalost volných prostor evokuje nové inovativní nápady na jejich využití a umožňuje lidem, aby se zapojili do „otevírání“ a opětovného oživení „mrtvých“ prostorů.

Konkrétní cíle se liší město od města. V Hamburku bylo nalezeno několik dočasně nevyužívaných prostor, ve Frankfurtu velké množství levných prostor k bydlení a podnikání, v Berlíně dokonce velmi mnoho volných míst ve veřejném sektoru (nemocnice, školy atd.).

Mezi cílové skupiny jednoznačně patří ti, kteří mají zájem o rozvoj svého města a chtějí pomoci ho aktivně rozvíjet. Leerstandsmelder.de apeluje zejména na lidi, kteří se zajímají o zachování historického bohatství, o subkulturu, architekturu, následné využití prostoru k podnikání, ty, kteří chtějí město pro všechny, kteří chtějí dělat městské plánování zdola a ty, kteří považují své nájemné za příliš vysoké.###Proč bychom měli něco takového také chtít?

Sledování míry neobsazenosti různých nemovitostí se od svého uvedení na trh v prosinci roku 2010 stalo v mnoha městech mocným nástrojem a důležitým prostředkem argumentace pro různé politiky na téma rozvoje města. Leerstandsmelder.de je prvním krokem ke změně způsobu zacházení s městskými zdroji a nabízí velký potenciál rozvoje nových příležitostí. Koncept v těchto nevyužívaných prostorách podporuje testování a prověření různých nápadů v sociální, kulturní a hospodářské oblasti.

Na počátku byl Leerstandsmelder.de plně financován městskou částí, což je pro takový projekt velmi důležité. Nyní je financován již jen z darů a vlastní dobrovolnickou podporu poskytují více než dvě desítky místních skupin. Tento model financování zajišťuje politickou nezávislost, nicméně pro nadcházející technická vylepšení jsou provozovatelé závislí na know-how profesionálních programátorů, kteří již nechtějí dělat pracné věci zadarmo. Webová verze je pro mnohé služby již „neohrabaná“, pro šíření informací k masovému využití se bez mobilní aplikace organizátoři neobejdou. Je totiž ideální, pokud na místě nevyužité nemovitosti můžete rovnou zadávat informace o objektu automaticky doprovázené polohou či fotografiemi. Často totiž nejsou objekty nahlášeny, protože například chybí číslo domu. Očekávané náklady na tuto fázi organizátoři spočítali na 10 tisíc eur. Pokud se organizátorům podaří shromáždit 15 000 eur, mohou dle přání uživatelů platformu rozšířit. Rozšíření se týká především lepšího přehledu nevyužívaných prostor (grafika, funkce přiblížení, rozšíření vyhledávacích kritérií, automatické nastavení doby, po kterou bude budova volná atd.). Rozšíření usnadní komunikaci místních skupin s místními uživateli (skrze blog) či umožní exportování dat dle zadaného filtru.

Kdo za tím stojí?

Za projektem Leerstandsmelder.de stojí sdružení Gängeviertel eV. Sdružení bylo založeno v průběhu „občanské okupace“ budovy Gängeviertel Hamburg v srpnu 2009. Sdružení a jeho podporovatelé tak zachránili tradiční dělnickou čtvrť před rozpadem a demolicí a vytvořili zároveň ve středu Hamburku alternativní otevřený a široký prostor pro kohokoliv.

Po úspěšném otevření Gängeviertel chtělo sdružení podporovat další lidi v tom, co dělají, a zachránit nejen tuto budovu před zánikem. Myšlenka a realizace interaktivní platformy pro zmapování volných nevyužitých nemovitostí tak byla logickým důsledkem.

Platforma Leerststandsmelder.de je vedena decentralizovaným řízením, tj. v každém z 29 aktivních měst je „detektorem míry neobsazenosti“ vždy odpovědná místní skupina. Tento nehierarchický princip podporuje uplatnění místních znalostí, aktivuje lokální sítě a neobsazenost budov může být ověřena mnohem lépe.

Časopis city:one

Objednejte si doručování našeho časopisu přímo do Vašich rukou

Objednat

Máte chytrý
projekt?

Realizovali jste nebo se podíleli na projektu pro chytrá města? Podělte se s ostatními.

Vložit projekt

Jste odborník na chytrá města?

Umíte pomoct s budováním chytrých měst? Dejte o sobě vědět!

Vytvořit profil

Máte řešení
pro chytrá města?

Ukažte své produkty a služby pro chytrá města.

Vložit řešení