Chytrá zastávka

Chytré město je nadresortním myšlenkovým konceptem, kdy se na město díváme holisticky a jeho jednotlivé součásti od sebe neoddělujeme. Koncept chytré zastávky je vhodným příkladem, který demonstruje tento nový přístup v myšlení – a priori zkoumat širší potenciál daného místa a hledat adekvátní multifunkční řešení.

city:one 28.2.2017 17:10 David Bárta Veřejná doprava ICT technologie Brand a marketing

Proč investovat do chytrých zastávek

Při zahlcení našich měst osobními vozidly a zvyšující se zátěži životního prostředí je nutné reagovat motivačními projekty zaměřenými na cestující veřejnou dopravou (VD), a to například inovativními realizacemi zastávek VD. Některé motivy, proč necestovat veřejnou dopravou, vycházejí z faktu, že čekání na spoj je mnohdy dlouhé, neboť spoje nemusí přijíždět na čas, bývají plné a v neposlední řadě je samotný pobyt na zastávce pro cestující nepohodlný. Tyto problémy jsou řešitelné. 

Instalace víceúčelového vybavení zastávek může přilákat cestující z automobilů do vozidel VD a vytvořit povědomí, že cestování veřejnou dopravou není otázkou sociálního statutu, ale že je to naopak moudrá volba pro každodenní cestu do práce. Některé inovativní koncepty zastávek se zabývají zpříjemněním čekání na spoj poskytováním tepla (samozřejmě platí pro zimní období), připojením k internetu a napájením osobních přenosných zařízení, což čekající „zabaví“, a také pohodlného sezení. Vhodným a atraktivním designem nabízí zastávky VD výbornou příležitost, jak může město podpořit cestování veřejnou dopravou na úkor individuálního motorismu.

Zákazníci se v současné době spoléhají na využívání moderních nástrojů a očekávají takto nabízené produkty i v sektoru veřejné dopravy. V dnešní stále se vyvíjející společnosti je však pozornost zákazníků velmi proměnlivá. Úspěšní obchodníci tak nabízejí svým klientům širokou škálu interaktivních produktů. Pozornost zákazníků si tak udrží zejména produkty, které nabízí více účelů a modifikací.

Technologické pokroky ve filmovém a počítačovém průmyslu vedou spotřebitele k očekávání podobných řešení věcí každodenní spotřeby. Obchodníci mohou podpořit své produkty a reklamy interaktivními prvky a digitálními nástroji, aby oslovili především mladou generaci spotřebitelů, kteří hledají společnosti nabízející špičkové zboží v atraktivním designu. Zákazníci totiž vyhledávají prvky stylizace ve výrobcích, které kupují. Nakupující jsou v moderní společnosti přitahováni oběma stěžejními částmi – funkcemi i estetikou. Pokud chceme změnit náhled na veřejnou dopravu a přeměnit slova o udržitelné mobilitě v praxi mladé generace, pak je nutné dodat nové funkce a estetiku i zastávkám.

SC koncept je víceúčelový

Chytrá města je koncept vybavení měst ICT technologiemi tak, aby běžný občan získal potřebné informace a aktivně se zapojoval do tvorby svého města, a aby městská samospráva mohla efektivněji a úsporněji plnit agendy města. Pro instalaci těchto systémů se volí vhodná, nejlépe trvale existující, místa, která se nachází ve veřejném prostoru, na nichž občané tráví určitý čas. Ideálními infrastrukturními body chytrých měst jsou zastávky veřejné dopravy, které nyní představují síť pravidelně navštěvovaných míst. V budoucnu by se tak mohly proměnit v atraktivní informační body poskytující občanům i návštěvníkům města cenné informace a služby.

Chytrá zastávka je zcela nový způsob vybavení zastávek veřejné dopravy detekční, zobrazovací, informační a komunikační technikou. Naplňuje definované vhodné vybavení zastávky tak, aby s využitím nejnovějších technologií sloužila daná zastávka co nejvíce účelům, které může dané místo smysluplně naplňovat. 

Chytrá zastávka spojuje potřeby dopravní obslužnosti, společenského vyžití a životního prostředí, které lze saturovat v rámci jednoho investičního záměru; představuje tak výsledek dlouhodobé promyšlené koncepce i technologického pokroku. Proto je pravý SC koncept vždy víceúčelový.

Koncept chytré zastávky je otevřený, není omezen technologicky (nyní se lze například opřít o dotykové ovládání obrazovky, v budoucnu může být rozšířen ve směru stále dokonalejších technologií rozpoznávání hlasu).

Koncept chytré zastávky je inovativním přístupem spadajícím do konceptu systémů pro chytrá města. Jeho primárním cílem je pomocí různých technologií zlepšit komunikaci města s občany, aktivovat občanskou společnost a nabídnout jí konkrétní služby.

Město může využít tento koncept v podobě:

 • informačního lokálního centra (infoboxu) pro občany i turisty
 • místa veřejné dopravy – zastávky MHD či VD informující o příjezdu vozidel VD v reálném čase, plánování jízdy přímo na místě
 • místa na dopravní síti – např. pro instalaci dopravních senzorů či sčítačů cestujících
 • místa s informacemi o lokálních bodech zájmu, kulturních a jiných akcích
 • bodu metropolitní sítě – poskytování internetu
 • technologické atrakce – např. videovzkazy, soutěže
 • místa pro národní zájmy – např. vzdělávací sociální programy, videospoty se sociální tématikou, mimořádnosti např. při pátrání po pohřešovaných osobách atp.
 • místa poskytující bezpečí – tj. například tlačítko pro přivolání pomoci v případě fyzického napadení na ulici doplněné o kamerový dohled

Celý koncept tak lze rozdělit do 4 modulů:

Modul MOBILIÁŘ

Zastávku definujeme jako předepsaným způsobem označené a vybavené místo určené k nástupu, výstupu nebo přestupu. Součástí zastávky je označník. Za vybavení zastávky můžeme považovat krytý prostor pro čekání osob – přístřešek, lavičky, automat na jízdenky, koše na odpadky a další součásti. Tak to alespoň známe dnes. Ale budoucí zastávka cílící na změnu obecného vnímání veřejné dopravy od „socky“ k atraktivní možnosti dopravy nás cestující musí zaujmout a musí něco nabízet. Může vypadat hi-tech, například energeticky soběstačná nebo klidně jako naše veranda. Také vybavení zastávky může zcela přesahovat standardní potřebu veřejné dopravy – například čistička vzduchu, defibrilátor či tlačítko pro přivolání pomoci.

Je velmi nepravděpodobné, aby cestující zmeškal svůj spoj, když jsou v provozu tyto hi-tech zastávky od autora Jae Pyung Lee. Získávají energii ze solárních panelů umístěných na střeše přístřešku a napájí interaktivní dotykovou mapu a zásuvky pro napájení mobilních telefonů a laptopů. Navíc jsou vybaveny automatem na drobné a jízdenkovým automatem. Zastávka je dále vybavena sterilizátorem vzduchu a je osvětlena LED lampami ve dne i v noci.

Občané města Unst, ležícího na skotských Shetlandech, předělali svou zastávku do fotbalové tématiky. Zastávka mistrovství světa ve fotbale 2010 obsahuje sedací soupravu, stůl, televizi, telefon, počítač a dokonce i mikrovlnku. Bohužel zastávka nemá žádný přívod elektrické energie, nicméně v zimě je pro „světýlka“ používán generátor. Zastávka mistrovství světa ve fotbale 2010 se stala jednou z největších místních turistických atrakcí všech dob a byla kolem ní dlouho živá debata na fanouškovské facebookové stránce.

Modul DETEKCE A KOMUNIKACE

Stěžejní technickou částí konceptu chytré zastávky je modul detekce a komunikace. Oproti ostatním modulům, které se obracejí k cestujícímu a poskytují mu nějaké služby, je tento modul výhradně zaměřen na komunikaci se systémy (internet věcí). Výhodou zastávky VD je její pevná poloha na infrastruktuře města. Další výhodou je fakt, že v okolí zastávky velmi často bývají i jiné systémy (agendy) města, které tak lze zahrnout do jednoho konceptu zastávky i jedné investice. Lze si představit přístupový bod do mobilní sítě či internetu, kterým lze sbírat data z okolních senzorických sítí, například ze systému chytrého parkování či chytrých popelnic. Technologické vybavení může zahrnovat i nejrůznější čidla, schopná měřit hladinu hluku, emise, CO2. Samotná zastávka pak podle své lokality může obsahovat dopravní detektor pro účely sčítání dopravy či cestujících, měření rychlosti dopravy či jako doplněk pro opatření zklidňování dopravy, pokud se například jedná o nehodový úsek. Cestujícím lze skrze tuto komunikační infrastrukturu nabízet přístup k internetu či aktuální informace z čidel o kvalitě prostředí kolem nich. Tento modul je technickým zázemím celého konceptu chytré zastávky.

Modul ZOBRAZENÍ

Komunikace na velkoplošné obrazovce probíhá pomocí ikon. Velikost ikon a přístup k jednotlivým segmentům informačního panelu bude proměnná v čase na základě vyhodnocení přístupů návštěvníků ve formě tzv. „tag cloudu“. Tag cloud slouží k lepší orientaci na displeji a uživatel okamžitě vidí, jaký obsah je nejnavštěvovanější a nejúčelnější, protože daná ikonka je největší.

Zároveň to poskytne provozovateli zpětnou vazbu o užitné hodnotě daných segmentů a jejich návštěvnosti. Zobrazení tag cloudu v čase dynamicky mění vzhled, a zvyšuje tím atraktivitu řešení chytré zastávky.

Modul INFORMACE

Zvolená technologie umožňuje pokročilé zobrazení informací, které na zastávkách MHD v ČR dosud nejsou k dispozici. Jejich strukturu lze nadefinovat dle zadavatele a dále přes správu systému upravovat a měnit v čase.

Segment doprava

 • aktuální doby příjezdu autobusů
 • vyhledávač spojení

Primární informace, kterou uživatel od zastávky očekává. Vyhledávač spojení zvyšuje komfort cestování nejen pro návštěvníky, ale i obyvatele města.

Segment infobox

 • informace o městě pro občany
 • informace o městě pro návštěvníky
 • informace o počasí

Informace, která vhodně doplňuje další informační kanály a zároveň posiluje informovanost uživatelů a jejich afinity k produktu chytrá zastávka.

Segment checkpoint

 • promo koncepce města (např. školáci, cestujte MHD)
 • promo novinek na portálu města 

Segment checkpoint unikátním způsobem propojí velmi dobře spravovaný portál města pro uživatele chytré zastávky. Značně posílí zásah zveřejňovaných informací směrem k obyvatelům města.

Segment kultura

 • místní kulturní aktivity (např. ukázka exponátů aktuální výstavy v muzeu)
 • Calendarium Regina

Nadstavba pro posílení informací o dění ve městě, možné propojení s výše uvedenými segmenty, tj. z hlediska vyhledání dopravního spojení na danou akci, její dostupnost atp.

Segment ekologie

 • aktuální stav ovzduší
 • doporučení pro osoby se zdravotním omezením

Segment informace o aktuálním stavu ovzduší zajišťuje soustava senzorů umístěných na chytré zastávce. Informace obsahuje doporučení pro osoby se zdravotním omezením.

Segment společenská odpovědnost

 • videospoty se sociální tematikou (národní kampaně, např. ministerstva zdravotnictví)

lokální informační kampaně (např. pokud je zastávka v blízkosti častých nálezů injekčních stříkaček, může kampaň upozorňovat na lokální drop-in centrum)

Segment mimořádné zprávy

 • hledání pohřešovaných osob (dětí)
 • mimořádné zprávy o možných omezeních

Segment navazuje na potřebu informovat o mimořádných událostech Národního koordinačního mechanismu pátrání po pohřešovaných dětech. Jedná se o systém včasného varování v případech, kdy život nebo zdraví pohřešovaného dítěte je v ohrožení (cca 10 případů ročně). O aktivaci mechanismu a zařazení dítěte do něj rozhoduje Policie ČR.

Co na chytrou zastávku nepatří

Se spuštěním systému se otvírají další možnosti zobrazovaných informací, které by ale mohly systém znevěrohodnit, resp. „obtěžovat“ uživatele, navyšovat „informační smog“ a podstatně snížit užitnou hodnotu produktu. 

Chytrá zastávka je výhradně veřejnou službou a z principu neumožňuje komerční využití.

Segment komerce

 • komerční inzerce (zejména finanční produkty, půjčky, pobídky)

Komerční segment je vysoce konkurenční a zabírá příliš mnoho ploch. Chytrá zastávka neslouží primárně k dalšímu rozšíření komerčních reklamních ploch.

Segment politika

 • volební programy a lídři
 • politická sdružení
 • lokální politická sdružení

Prezentace politických myšlenek bude vždy z principu vyvolávat kontroverze, chytrá zastávka není dalším reklamním nosičem.

Pokud nejsou peníze

Pokud město nemá peníze, protože je nezískalo např. z důsledného uplatnění parkovací politiky, pak se lze uchýlit k částečně komerčnímu řešení. Následující příklad demonstruje klíčovou zásadu takové výjimečné prezentace – zatraktivnění veřejné dopravy, zpříjemnění pobytu na zastávce.

Autobusové zastávky Caribou Coffee zahřívají své návštěvníky a zároveň promují snídaňové menu. Zastávky vypadají jako velké trouby včetně funkčních topných spirál. Společnost Colle+McVoy z Minneapolis, USA, přišla s nápadem autobusové zastávky Caribou Coffee jako způsobem, jak přilákat zákazníky k jejich snídaňovému menu. Takový druh reklamy je vítán, neboť se lidé při čekání na zastávce zahřejí i bez toho, aby se stali zákazníky Caribou Coffee.

Uvolněný nádech do uspěchané doby

Příklad Stanice Diderot je evropským autobusovým systémem budoucnosti, 2012, zdroj: designurbain.fr a good.is

Stanice Diderot od návrhářů Catariny a Marca Aurelových umožňuje cestujícím počkat na svůj spoj stylovým způsobem. Podpora systému veřejné dopravy osob je inspirována prostředím kavárny na pozadí, neboť tak si autor představuje budoucnost, kde si lidé budou moci odskočit na kávu, sendvič, pustit si oblíbenou píseň, nabít svůj telefon nebo i zapůjčit si knihu. To zní spíše jako tančírna s kavárničkou než jako zastávka, že? Projekt Paris Boulevard se soustředí na kvalitu a pohodlí a cílí na přilákání cestujících zpět k veřejné dopravě. Přidáním půjčovny kol pouze podtrhává příspěvek této zastávky k lepšímu životnímu prostředí. 

Čekání na spoj veřejné dopravy může být velmi nudné a nepříjemné, nicméně pokud je prostředí vhodně vybaveno, například stolkem na kávu, může se zážitek stát velmi příjemným. Designerka Julie Kim testovala svou teorii umístěním svého kávového stolečku Hammock, vybaveného novinami a vázou s květinami v korejské čtvrti Los Angeles. Tajně nahrávala dění na zastávce a všimla si, že stolek fungoval jako prostor pro konverzaci pro cestující a vybízel vzájemně neznámé lidi spolu hovořit, místo toho, aby se chovali běžným způsobem, tedy seděli v tichosti.

Experiment ukazuje, jak prostředí a atmosféra může ovlivnit náladu lidí v situaci, která je mnohdy stresující a frustrující. Umístěním nábytku a věcí, které se obvykle nacházejí v domovech, se nálada stává uvolněnější a přátelštější. Návrhářka by ráda viděla tento přístup běžně uplatněný na zastávkách veřejné dopravy po celém světě.

Příklad městské kampaně na zastávkách MHD

Představitelé města Toronto vytvořili kampaň pro zastávky autobusové dopravy k učinění prohlášení o spotřebě energie a promování své strategie o ochraně prostředí a života v souladu s prostředím pod názvem Live Green Toronto. Reklamní poutače Live Green Toronto navržené agenturou Agency59 obsahují obrovský vypínač, kterým lze podsvícení reklamy zapnout, i vypnout. Live Green Toronto tímto věří, že lidem sdělí důležitost o moudrém zacházení s elektrickou energií tak, že osloví kolemjdoucí, aby podsvětlení vypnuli, pokud je zapnuté. Jak naznačil blog Copyranter, je tímto deklarována ironie „plýtvání elektrickou energií na podporu promování zelené energie.“

Společenská odpovědnost

Autobusové zastávky jsou společenským místem na mapě města. Kromě klasického využívání výstavních ploch pro reklamu je možné využít zastávkového prostoru i k sociální kampani. Realizovaným příkladem byla kampaň proti domácímu násilí. Reklamní plocha sestává z malé obrazovky, která ukazuje dvě polohy jednoho obrázku – šťastný pár, a stejný pár, kdy muž páchá násilí na ženě. O aktuálním zobrazení rozhoduje zabudovaná kamera namířená na lavičku pod přístřeškem. Jakmile se cestující sedící na lavičce podívá na obrázek (tedy do kamery), obrazovka ukáže první obrázek šťastného páru. Pokud svůj zrak odvrátí, obrazovka ukáže obrázek s domácím násilím. Kampaň tak otevřela otázku naší všímavosti okolí. Sociální tématika je vhodnou obsahovou náplní interaktivních zastávek.

Jak na to?

Města Hradec Králové a Pardubice uvažují o investicích do chytrých zastávek z dotačního titulu ITI, neboť cílí na výměnu informací o dění v obou městech jako integračního prvku celé aglomerace. To je pěkná ukázka uplatnění konceptu v praxi.

Aby však měl tento záměr povahu chytré investice a dlouhodobého plánu, je potřeba nejdříve digitalizovat zastávku jako infrastrukturní bod na mapě (tzn. lokalizovat) a dále provést pasportizaci (popis dané zastávky podobně jako u parkovacího místa). Nejedná se však o klasický pasport, ale o klasifikaci dané zastávky z hlediska její atraktivity a funkce, která určí, jaké technologie a vybavení daná zastávka potřebuje. Jedná se o úlohu pro datové analytiky spojenou se znalostí technologických možností.

Centrum dopravního výzkumu (CDV) vyvinulo v rámci projektu TAČR TEIPT (Telematika ve veřejné dopravě, 2011–2013) softwarovou aplikaci, která umožní lokalizaci a klasifikaci zastávek veřejné dopravy pro určení vhodného vybavení daných zastávek informačními a telekomunikačními technologiemi dle jejich důležitosti. Klasifikace zastávek je prvním krokem ke stanovení důležitosti daného místa pro dopravní obslužnost, občany i město, nicméně vhodné technologické moduly a vhodné služby pro cestující jsou zcela novým konceptem. Vznikají tak modulární technologická řešení jak pro atraktivní dopravní uzly, tak i zastávky v polích. Zatímco ty první budou vyžadovat investice v řádu milionů Kč, a to především na detekční a zobrazovací moduly, ty druhé představují „skromné“ vybavení; pro ilustraci lze uvést například výměnu papírových jízdních řádů za tzv. elektronický papír, který má velmi nízké energetické nároky a zároveň umožňuje vzdáleně jízdní řád aktualizovat či poskytnout informaci o mimořádné události (např. výluce).

Závěr

Koncept chytré zastávky je ukázkovým příkladem nového způsobu myšlení nad investicemi z veřejných peněz do chytrých věcí. Technologie tak vždy slouží k vyššímu účelu, tj. k promyšlenému plánu, jak zpříjemnit, usnadnit a přilákat občany k užívání udržitelného způsobu života a jak učinit z města příjemné místo k žití s atraktivní nabídkou nových služeb.

Časopis city:one

Objednejte si doručování našeho časopisu přímo do Vašich rukou

Objednat

Máte chytrý
projekt?

Realizovali jste nebo se podíleli na projektu pro chytrá města? Podělte se s ostatními.

Vložit projekt

Jste odborník na chytrá města?

Umíte pomoct s budováním chytrých měst? Dejte o sobě vědět!

Vytvořit profil

Máte řešení
pro chytrá města?

Ukažte své produkty a služby pro chytrá města.

Vložit řešení