eGovernment jako součást chytrého města

JE MI CTÍ PŘISPĚT K TÉMATU EGOVERNMENTU JAKO SOUČÁSTI CHYTRÉHO MĚSTA. TÉMA EGOVERNMENTU JE PRO MINISTERSTVO VNITRA VELMI DŮLEŽITÉ A RÁD PROVEDU ČTENÁŘE TÍM, CO VŠECHNO V TÉTO OBLASTI MINISTERSTVO VNITRA DĚLÁ. A ZDŮRAZŇUJI, ŽE TOHO NENÍ MÁLO – I PROTO, ŽE PRÁVĚ MINISTERSTVO VNITRA MÁ DEDIKOVANOU ROLI LÍDRA V OBLASTI ROZVOJE EGOVERNMENTU A V TÉTO ROLI KONÁ MNOHO KROKŮ, KTERÉ NÁSLEDNĚ OVLIVŇUJÍ PROCESY UVNITŘ DALŠÍCH RESORTŮ.

city:one 28.1.2020 19:06 JUDr. Jaroslav Strouhal eGoverment

Chci se věnovat především některým infrastrukturním prvkům komunikační a informační infrastruktury, jejichž sdílení by v rámci konceptu chytrých služeb mohlo být v budoucnu možné. Zejména v této souvislosti připomínám integrovanou telekomunikační síť Ministerstva vnitra, tzv. KIVS (tj. Komunikační infrastruktura MV) a takzvané Centrální místo služeb (CMS).

CMS je geograficky redundantní komunikační infrastruktura zahrnující datová centra a  krajské konektory propojené sítí velkokapacitních linek. Mohu garantovat, že infrastruktura je budována dostatečně robustní, aby vyhovovala nejen současným požadavkům, ale i očekávanému nárůstu výměny dat a  rozsahu služeb ve veřejné správě v  příštích letech. Prostřednictvím CMS jsou využívány a propojovány sítě elektronických komunikací a je jediným místem výměny dat mezi jednotlivými informačními systémy veřejné správy a zároveň jediným místem propojení k veřejné síti internet a specifických neveřejných sítí např. sítí Evropské unie.

Centrální publikace služeb v  zabezpečeném prostředí CMS může sloužit veřejné správě i v diskutované oblasti při dodržení pravidel pro zajištění kybernetické ochrany a  dalších provozních podmínek tohoto prostředí.

Pak je také důležité hovořit o  Portálu občana. Je to jeden z  pilířů naší současné práce na ministerstvu vnitra. Portál občana je už od léta 2018 plně v provozu a jeho užitečnost se odvíjí od toho, jak jej budou občané využívat například tím, že se budou připojovat Portály měst právě na Portál občana.

Na Portálu už jsou přístupné služby správy sociálního zabezpečení, ministerstva vnitra, Státního ústavu pro kontrolu léčiv či z katastru nemovitostí. Je tam i přístup do registru živnostenského podnikání, na centrální registr řidičů či ke generálnímu fi nančnímu ředitelství.

Portál občana je prostě nový rozcestník služeb veřejné správy. Stejně tak, a právě s Portálem občana toto téma úzce souvisí, potřebujeme součinnost samospráv k  tomu, aby si občané zřizovali jako fyzické osoby datové schránky. Udělali jsme pár věcí, aby byly pro ně příjemnější. Redesignovali jsme prostředí datových schránek, přidali nové funkcionality, přidali responzivní design, tedy i  možnost využití v  mobilních zařízeních, možnost přihlásit se do datových schránek pomocí eObčanky. Pokud ale budou úředníci na přepážce občany od datových schránek odrazovat nebo jim nebudou vysvětlovat všechny výhody, pak je jisté, že to sami nezvládneme.

Děkuji za možnost obrátit se na čtenáře tímto příspěvkem a věřím, že nebude k danému tématu poslední.

Časopis city:one

Objednejte si doručování našeho časopisu přímo do Vašich rukou

Objednat

Máte chytrý
projekt?

Realizovali jste nebo se podíleli na projektu pro chytrá města? Podělte se s ostatními.

Vložit projekt

Jste odborník na chytrá města?

Umíte pomoct s budováním chytrých měst? Dejte o sobě vědět!

Vytvořit profil

Máte řešení
pro chytrá města?

Ukažte své produkty a služby pro chytrá města.

Vložit řešení