CITIQ s.r.o. 28.2.2017 17:58

Chytré parkování

CITIQ PARK

Detekce obsazenosti parkovacích míst pomocí magnetické detekce (vhodné pro uliční parkování). Systém „SmartParking“ je základním systémem chytrých měst. Jedná se o jednoduchý a zároveň velmi účinný systém, který je plošně nasazován v předních evropských velkoměstech (Amsterdam, Barcelona, Londýn) ale i v menších jako je například Cardiff nebo Liberec). Je nejperspektivnějším systémem ze systémů chytrých měst, neboť dokáže řešit palčivý problém pouličního parkování, a tudíž se stává účinným nástrojem pro řešení regulace parkování, ale i podoby veřejných prostor především v centrech měst, snižuje výskyty dopravních kongescí a poskytuje cenná data pro dlouhodobé strategické plánování města. Dalším potenciálem v městském prostoru je monitoring míst, kde je parkování zakázáno.

https://www.youtube.com/watch?v=b2ntwVPYTzo

Cena: Nelze určit

Počet kusů: 0

Máte chytrý produkt nebo službu?

Máte produkt nebo službu, který pomůže budovat nebo spravovat chytrá města?

Vložit produkt do City:One