25.-26. 4. 2018 Výstaviště Brno

EN / CS

hlavní účinkující
představujeme hlavní hvězdy večera

Jaroslav Kacer

náměstek primátora města Brna pro oblast Smart city

Náměstek primátora města Brna pro oblast Smart city, tj. zabezpečování konkrétních úkolů v samostatné působnosti se zaměřením na Smart city, strategii města, informatiku a elektronizaci radnice

Ulrik Nielsen

urbanista a architekt

Uznávaný urbanista a architekt, který je součástí kodaňského studia Gehl Architects. Na konkrétních případech ukáže, jak lze vybudovat chytré město, ve kterém se lidem lépe žije. Nielsen „předělává“ silnice zpátky na ulice, a to i v dopravně velmi vytížených městech, jako jsou New York, Moskva nebo Sydney.

Siri Ellen Sletner (Norská ambasadorka)

velvyslankyně Norského království

Velvyslankyně Norského království, která na konferenci představí norské hodnoty smart city, které mají za cíl především chytřejší společnost.

Miroslav Lukeš (MasterCard)

generální ředitel společnosti MasterCard

Generální ředitel společnosti MasterCard, generální partner veletrhu URBIS

Kamil Čermák (ČEZ ESCO)

generální ředitel společnosti ČEZ ESCO

Generální ředitel společnosti ČEZ ESCO, generální partner veletrhu URBIS

Pierre Jean Coulon

člen Evropského hospodářského a sociálního výboru

Člen Evropského hospodářského a sociálního výboru, jehož hlavní agendou jsou chytrá města, přijede i jako posluchač potřeb středoevropských měst a poradce pro případné strategické kroky měst

Pierre Emmanuel Noel

senior bankéř Evropské investiční banky

Senior bankéř Evropské investiční banky představí program BELFIUS, který je zaměřen na financování chytrých projektů měst, především udržitelné energetiky/energetické účinnosti kombinované s udržitelnou mobilitou, obnovou městských čtvrtí a/nebo cirkulární ekonomikou. Od roku 2014 EIB s rozpočtem 400 miliony EURO poskytuje financování skrze banku Belfius a nejlepší projekty jsou každoročně oceňovány „Cenou chytrého města“.

Leidulf Skjørestad

radní pro ekonomický rozvoj, Stavanger

Společně chytře. Leidulf představí strategický plán Stavangeru chytrého města s praktickými příklady a projekty. Smarter Together: Roadmap for the Smart City of Stavanger. Practical examples and projects towards a smarter city

Bernadett Degrendele

koordinátor projektů smart city v asociaci 140 evropských měst EUROCITIES

Koordinátor projektů smart city v asociaci 140 evropských měst EUROCITIES, vede komunikaci lighthouse projektu H2020 pod názvem Sharing cities. Popíše přístup EUROCITIES ke strategiím a projektům a uvede konkrétní příklady přínosů pro města při jejich zapojení do vzájemných aktivit. Od ledna 2018 předsedá komunikační skupině nad 12 lighthouse projekty, klastrem Evropského Inovačního Partnerství o nových byznys modelech. Také představí program Sharing cities s konkrétními výsledky a plány včetně otevřených příležitostí pro zapojení měst a replikaci řešení (např. elektromobility, rekonstrukci budov, městskou platformu pro sdílení, chytré lampy)

Petr Vokřál

primátor, Statutární město Brno

primátor, Statutární město Brno

hlavní program

Středa 25.4.2018
Nejlepší evropská praxe
Hlavní pódium A 13:00-17:30

143 / 200 míst
13:00 Jaroslav Kacer, Brno, úvodní slovo pořadatelského města
13:10 Pierre Jean Coulon, prezident sekce TEN Evropského hospodářského a sociálního výboru
13:30 Siri Ellen Sletner, Velvyslankyně Norska, Norway – How smarter cities make smarter societies
13:45 Joost van Iersel, zpravodaj a předseda sekce ECO EHSV, Metropolitní oblasti jako generátory rozvoje
14:00 Pierre-Emmanuel Noel, EIB, program financování investic do chytrých měst BELFIUS
14:20 Miroslav Lukeš, MasterCard – generální partner
14:40 Kamil Čermák, ČEZ ESCO – generální partner
15:00 Diskuze
15:30 KEY NOTE: Louise Kielgast, Gehl Architects. Případy užití a principy „Měst pro lidi“
16:00 Gabriel Jacqmin, EUROCITIES SCC01 lighthouse projects, Sharing Cities
16:15 Rotterdam (NL), Albert Engels, H2020 Ruggedised, Obnova městské čtvrti Hearth of South
16:30 Vienna (AT), Carina Obererlacher, Chytrá městská čtvrť Aspern Seestadt jako živá městská laboratoř
16:45 Stavanger (NO), Leidulf Skjørestad, radní pro ekonomický rozvoj, Smarter Together: Roadmap for the Smart City of Stavanger. Practical examples and projects towards a smarter city
17:00 Jan Schoenig, ředitel pro městský rozvoj a chytrá města, Siemens Global Center of Competence Cities, Digitální dvojče města
17:15 Graz (AT), Ernst Reiner, Nová čtvrť Reininghaus

Čtvrtek: 26.4. 2018
Summit chytrých měst střední Evropy: HOW TO TRIGGER?
Hlavní pódium A 10:00-18:00

137 / 200 míst
Organizuje Ministerstvo pro místní rozvoj ČR
 
10:00-11:00 Uzavřené jednání
Národní podpora Smart Cities, Zástupci ministerstev České republiky, Polska, Slovenska, Maďarska, Slovinska a Rakouska
PL: Ministry of Investment and Economic Development
CZ - Ministry of Regional Development
HU - Lechner Foundation
SLO: Ministry of the Environment and Spatial Planning
SK: Ministry of Economy
Veřejná část:
SMART CITIES SUMMIT V4+ National incentives for smart development
Prezentace vybraných organizačních a finančních rámců podpory rozvoje konceptu Smart Cities
11:00-11:10 František Kubeš a David Bárta: Úvod
11:10-12:00 Prezentace národních rámců (10 minut na jednu zemi)
12:00-12:30 Diskuze nad dobrou praxí
   
13:30 Iniciativy chytrých měst střední Evropy
  Výzvy větších měst
13:30 CZ: Brno, Jaroslav Kacer, náměstek pro Smart City
13:50 CZ: Plzeň, Martin, Zrzavecký, primátor města
14:10 CZ: Praha, Vladimír Zadina, Operátor ICT, Smart Prague 2030 - plán inovací pro metropoli
14:30 HU: Debrecín, Mátyus Lasló, Smart City senior expert, EDC
14:50 AT: Graz, Ernst Reiner
15:10-15:30 Diskuze
  Výzvy menších měst
16:00 CZ: Kolín, Michal Kašpar, místostarosta
16:15 SK: Trenčín, Patrik Žák, zástupca primátora mesta, Trenčín v pohybe
16:30 SK: Nitra, Milos Ballay, Nitrianske komunálne služby
16:45 SLO: Idrija, Tadej Rupnik - Jak udělat chytrý energetický management  (případ slovinské Idrije)
17:00 HU: Kiskörös, Péter Bakonyi,
17:15 CZ: Aleš Kratina, Třebíč: chytrá mobilita
17:30-18:00 Diskuze

další akce

25.4.2018
SMART GOVERNANCE 1. část
HLAVNÍ PÓDIUM A 10:30-12:30

54 / 150 míst
11:00-13:00, Záštita Ministerstva Vnitra
Trvání 2h
Kapacita 150 účastníků
Jazyk CZ
Moderuje Pavel Nácovský, David Bárta
Přednášející MMR, MV, MF, kraj Vysočina a MSK, Vládní zmocněnec, Nové Město na Moravě a Kolín
10:30 Nácovský – Bárta Zahájení a provedení programem URBIS - Smart Governance
10:40 Petr Pavlinec, Kraj Vysočina, „Kraj Vysočina: digitálně“ (OpenData, identitní management, …)
11:10 David Škorňa MMR, „Smart cities a fondy: dnes a zítra“
11:30 Bohdan Urban MV: „Vertikály Digitální transformace – chaos nebo příležitost?“
11:45 Panel - Pavel Nácovský (RASC), Roman Haken (EHSV), Petr Pavlinec (KV), David Škorňa (MMR), Iva Walterová (EPMA), Bohdan Urban (MV), Tomáš Vašica (MSK), Zbyněk Grepl (Nové Město na Moravě) a Michael Kašpar (Kolín)
12:15 Ondřej Štrup RASC, „Standardy pro řízení (veřejných) služeb a nové ISO 41000“
12:40 Roman Haken, Evropský hospodářský a sociální výbor, „EHSV: Dokážete si představit i kvalitativní posun v partnerském přístupu k občanům jako součást SMART strategie?“

25.4.2018
SMART MOBILITA CIVINET CZ_SK konference - Nízkoemisní zóny
PÓDIUM B

54 / 70 míst
9:30-13:00
Trvání 3,5h
Kapacita 70 účastníků
Jazyk CZ
Moderuje Zbyněk Sperat
Přednášející CDV, Brno, Žilina, SOLEZ
9:00 Registrace
9:30 Zahájení konference CIVINET – Nízkoemisní zóny
Přivítání a představení cílů konference, manažer sítě CIVINET Česká a Slovenská republika, Centrum dopravního výzkumu, v.v.i., CityOne,
9:45 NEZ z pohledu legislativy – Jana Šestáková, MŽP ČR
10:20 Zavedení nízkoemisní zóny na území Statutárního města Brna, Martin Ander, Brno
10:40 Zavedení nízkoemisní zóny ve městě Písku; Roman Čampula, CDV
11:00 Diskuze
11:15 Přestávka
11:30 Akčný plán nízkouhlíkovej mobility mesta Žilina, Ĺ. Slebodník, město Žilina
11:50 Nízkoemisní zóna v italské Vicenze - zkušenosti, řešení dopadů, Zuzana Švédová; CDV
12:10 Dobrá evropská praxe nízkoemisních zón a jejich technologická podpora, projekt Central Europe, SOLEZ, Zuzana Švédová, CDV
12:30 Je NEZ účinný nástroj snižování emisí z dopravy ve městech? Marek Tögel, CDV
12:50 Diskuze
13:00 Konec první části konference

25.4.2018
IoT/ICT workshop
PÓDIUM C 14:00-16:00

40 / 50 míst
14:00-16:00
Trvání 2h
Kapacita 50 účastníků
Jazyk ENG
Moderuje Nikita Pojakov, Economia
Přednášející Vídeň, Brno, Praha, Urban Institute
14:00

Úvodní slovo moderátora

14:05 Vídeň: Michael Hagler, Process Management and ICT strategy, Digitální agenda města
14:30 Brno: Jaroslav Kacer, Městská datová platforma
14:50 Praha, Michal Kraus, Datová platforma Prahy - příklady využití v praxi
15:10 Budapešť: Laszlo Koranyi, Urban Institute, Otevřená městská IoT platforma
  bude doplněno

 

25.4.2018
SPECIAL WORKSHOP Blockchain pro veřejnou správu
PÓDIUM C 10:00-12:30

33 / 50 míst
10:00-12:30
Trvání 2,5h
Kapacita 50 účastníků
Jazyk ENG
Moderuje Tim Bansemer a Dawid Golebieski (DE)
  Úvod do blockchain pro smart cities a e-governance" organizuje a moderuje Tim Bansemer a Dawid Golebieski (DE)
10:00 Úvod do blockchain / ethereum a smartcontracts
10:45

Případy užití pro města – veřejná doprava

11:05 Případy užití pro eGovernance
11:25 Úvod do digitálních identit
11:45 Úvod do hlasování pomocí blockchain
12:05 Diskuze

25.4.2018
SMART GOVERNANCE 2. část
PÓDIUM B 13:00-17:00

35 / 70 míst
13:00-17:00
Trvání 4h
Kapacita 70 účastníků
Jazyk CZ
Moderuje Pavel Nácovský
Přednášející MMR, MSK, Kraj Vysočina
13:00 Martina Kolářová RASC: „Gamifikace v komunikaci samospráv“
13:30 Eva Sovjáková RASC: „Jak založit standardizační úsilí Chytrých měst“
14:00 Klára Jiráková, Kraj Vysočina, „Elektronizace zdravotnictví kraje“
14:30 Zbyněk Grepl Nové Město na Moravě, „Digitalizace města s Vysočina Arénou“
15:00 Michael Kašpar Kolín, „Kolín: Open KLÍČENKA a její integrace ve Smart službách“
15:30 RASC AKADEMIE: Pavel Nácovský, Ondřej Štrup; EPMA: Iva Walterová: „Vzdělávací systémy pro Digitální transformaci“
16:00 Tomáš Vašica MSK, „MSK: Data obrazem kvality a efektivity veřejných služeb“
16:30 Bohdan Urban MV, „Legislativa pro Smart řešení: 250/2017 Sb. o elektronické identifikaci, novela 365/2000 Sb. o informačních systémech veřejné správy

 

25.4.2018
Chytrý region - víme jak na to
PÓDIUM D

50 / 50 míst
9:30-13:30
Trvání 4h
Kapacita 50 účastníků
Jazyk CZ
Organizuje Mafra a.s. a Smart City Innovations Instit, z.ú.
akce je obsazena

25.4.2018
CityOne aréna

Diskuzní stoly na stánku CityOne
10:30 Diskusní fórum RASC: Štrup, B. Urban, Zedníčková, Nechyba, Sovjáková, Čada, „RASC: Role standardizace v Digitální transformaci“
11:10 Případové studie RASC: „RASC: Chytrá města potřebují vidět data v chytrých souvislostech“ (Oldřich Urban, Tomáš Vejlupek - TOVEK Solutions, Drahomíra Zedníčková - TopGis)
12:00 Speciální workshop Gamifikace RASC: „RASC: Gamifikace ve vzdělávání a v komunikaci“ (MiseHERO, Virtubio)
13:20 RASC AKADEMIE: Kateřina Shön, Pavel Nácovský, Ondřej Štrup; EPMA: Iva Walterová: „Vzdělávací systémy pro Digitální transformaci“
13:40 Diskusní fórum Michael Kašpar Kolín, Zbyněk Grepl, Tomáš Vašica: „Role samospráv ve Smart Cities“
14:10: Diskusní fórum RASC: Ondřej Štrup „RASC: Správa služeb a majetku Digitální transformace dle ČSN/EN 15221 a nové ISO 41000
16:30 CZGBC: „CZGBC: Projekt Indikátory pro Smart Cities“
17:00 Konec

 

26.4.2018
SMART MOBILITA CIVINET CZ_SK konference SUMP, SUMF a firemní plány mobility
PÓDIUM B 10:30-13:00

45 / 70 míst
10:30-13:00
Trvání 2,5h
Kapacita 70 účastníků
Jazyk CZ
Moderuje Zbyněk Sperat
Přednášející CDV, MD ČR, MD SK, Banská Bystrica, Liga vozíčkářů
  Konference CIVINET - SUMP, SUMF a malé plány mobility – aktuální situace v ČR a na Slovensku
10:30 Aktuální situace plánů mobility v ČR a na Slovensku; Michal Ulrich, MD ČR a Vladimít Tóth, MD SK
11:15 Plán mobility pro městský úřad; Andrea Štulajterová, Banská Bystrica
11:40 Mobility management pro firmy a městské úřady, institucionální rámec a příklady dobré praxe z Rakouska pod platformou klimaaktiv mobil, Willy RAIMUND, Austrian Energy Agency; klimaaktiv mobil management
12:10 Město a jeho bariéry, Adam Erben, Liga vozíčkářů, z.ú.
12:30 Plánované aktivity CIVINETu v r. 2018, bude doplněno
12:40 Diskuze
13:00 Konec konference

 

26.4.2018
Technologie pro mobilitu
PÓDIUM B 14:00-16:00

53 / 70 míst
14:00-16:00, Senzory, data, mapy, sdílení
Trvání 2h
Kapacita 70 účastníků
Jazyk CZ
Moderuje Marek Ščerba
Přednášející Ostrava, Pardubice a relevantní vystavovatelé a partneři veletrhu
  Představení technologických nástrojů pro koncepční uchopení dopravy ve městě
14:00 Zahájení
14:05 Ostrava: Michal Bočvarov, Dopravní podnik Ostrava a.s., projektový manažer pro implementaci nových technologií, Inovace v DPO
14:25 Pardubice: Petr Kvaš, Městská policie, Nasazení geofencingu pomocí kamer
14:40 Matěj Řáda, T-Mobile, Chytrá řešení pro dopravu
15:00 Martin Pípa, CITIQ, Cenově dostupné senzorové sítě pro plošný monitoring dopravy
15:10 Lubomír Křivánek, E.ON, Senzorická řešení pro monitoring parkování - uplatnění v praxi
15:20 David Hermann, RCE Systems, Detekce obsazenosti parkovacích míst pomocí kamer
15:30 Daniel Štofan, GOODVISION, Snadné získávání klíčových dat o pohybu vozidel, cyklistů a pěších z kamerového systému měst
15:40 Ludo Balco, BIOWELL, AirPointer: plug-and-play stanice pro spolehlivé měření kvality ovzduší
15:50 Michal Jakob, Umotional, Chytré mobilní aplikace pro udržitelnou integrovanou mobilitu
16:00 Tomáš Apeltauer, FAST VUT v Brně, Využití simulačních nástrojů při ochraně měkkých cílů

 

26.4.2018
CIVINET CZ_SK Valná hromada
PÓDIUM B 16:00-18:00

pouze pro členy spolku

26.4.2018
Národní energetický den
PÓDIUM C 10:00-15:00

23 / 70 míst
10:00-15:00
Trvání 5h
Kapacita 70 účastníků
Jazyk CZ
Organizuje generální partner ČEZ ESCO
   
  Trendy v energetice a jejich vliv na rozvoj měst a obcí
10:00 Aktuální trendy v energetice z pohledu Evropské komise, Zdeněk Čech, vedoucí Zastoupení EK v České republice
10:10 ČEZ ESCO, Kamil Čermák, předseda představenstva a generální ředitel
10:20 Ministerstvo průmyslu a obchodu, Ladislav Havel, ředitel Odboru elektroenergetiky
10:30 Trendy a příležitosti vývoje energetiky v ČR – ČEPS, Karel Vinkler, ředitel sekce Strategie
10:40 Inteligentními úsporami k novým projektům, NCEÚ, Marie Zezůlková, ředitelka
10:50 ČEZ ESCO – pohled na energetické trendy – přítomnost a budoucnost, Martin Řezáč, ředitel úseku Strategie
   
  Elektromobilita
13:00 Úvod moderátora, Jan Vejbor
13:05 ČEZ ESCO a elektromobilita, Lubomír Myslík, ČEZ ESCO manager divize elektromobilita
13:15 Třinec, Věra Palkovská, starostka, Město s největší flotilou provozovaných elektrobusů v ČR
13:30 Hradec Králové, Jan György, DPMHK, Město chystající se na 20 nových elektrobusů
13:45 Zlín, Ivana Hurtová, DSZO, Město provozující bateriové trolejbusy
14:00 ŠKODA-ELECTRIC, Radek Svoboda, český výrobce trolejbusů a elektrobusů
14:10 Alké, Tomáš Mikeš, český výhradní dovozce komunálních elektromobilů
14:20 Kulatý stůl a dotazy - nejlepší praxe při zavádění městské e-mobility, 30 min

26.4.2018
SMART MOBILITA City Changers
PÓDIUM B 9:30-10:30

70 / 70 míst
9:30-10:30
Trvání 1,5h
Kapacita 50 účastníků
navýšeno na 70
Jazyk CZ
Moderuje Jaroslav Martínek
Přednášející Poslanec parlamentu ČR Martin Kolovratník, MD, MasterCard
9:30

Platforma městské mobility:
Jaroslav Martínek, Úvodní slovo moderátora

9:40 Martin Kolovratník, Zastřešení platformy Poslaneckou sněmovnou ČR
9:50 MD ČR
10:00 Martin Dolejš, MasterCard, Představení kampaně City Changers
10:20 Diskuze a závěry

 

akce je obsazena

26.4.2018
CityOne aréna

Diskuzní stoly na stánku CityOne
10:30 Případová studie: Rejzek „RASC: Komunikační příležitosti Messenger“
11:00 Diskusní fórum RASC: Štrup „RASC: Standardy pro oblast řízení (veřejných) služeb dle ČSN/EN 15221 a nové ISO 41000; správa majetku“
11:10 Případové studie RASC: „RASC: Chytré rozhodování pro města, obce a regiony“ (Drahomíra Zedníčková - TopGis)
12:00 Diskusní fórum RASC „Nácovský, Urban: „RASC: Role sjednocující odborné platformy typu Future Citites Catapult pro Digitální transformaci v ČR“
13:00 Diskusní fórum RASC: Nácovský, Uldrijanová: „RASC: Role Stakeholderů a způsob jejich výběru, přípravy, podpory a práce pro Digitální transformaci v ČR“
13:30 RASC AKADEMIE: Kateřina Shön, Pavel Nácovský, Štrup; SIC: Růžička; EPMA: Iva Walterová: „Vzdělávací systémy pro Digitální transformaci“
14:30 Speciální workshop Gamifikace RASC: „RASC: Gamifikace ve vzdělávání a v komunikaci“ (MiseHERO, Virtubio)
15:30 Diskusní fórum RASC: Nácovský – Panatec, Kvapil – Dynatech „Legalita veřejných služeb“
17:00 Konec

 

26.4.2018
SMART WATER
PÓDIUM D 11:00-13:00

41 / 50 míst
11:00-13:00
Trvání 2h
Kapacita 50 účastníků
Jazyk CZ
Moderuje Petr Dolejš
Přednášející SOVAK, STU Bratislava, CzWA, VŠCHT Praha, DHI
11:00

Petr Dolejš, úvod moderátora

11:05 KEY NOTE: Tomáš Mackuľak – STU Bratislava, Drogy a léčiva v odpadních vodách měst SR a ČR – zrcadlo společnosti
  Odvodňování urbanizovaných území
11:25 David Stránský – předseda CzWA, Udržitelné principy hospodaření s dešťovou vodou v urbanizovaných územích
11:45 Oldřich Vlasák – ředitel SOVAK, Hospodaření s dešťovou vodou v urbanizovaných územích – pohled provozovatele VaK
12:05 Jiří Vítek – jednatel JV PROJEKT VH s.r.o., Chytrá města, chytrá odvodnění... ale jak na to?
12:25 Zdeněk Sviták, DHI, Chytrá řešení pro bezpečné zásobování vodou - podpora správných rozhodnutí při plánování a provozu vodovodů
  Implementace IoT ve vodním hospodářství
12:45 Petr Dolejš, Příklady zahraničních IoT inovací, které bychom měli chtít
13:00 Jan Bartáček, VŠCHT Praha, Management šedých vod v budovách: Technické varianty čištění, možnosti využití a potenciální rizika
13:20 Diskuze

 

26.4.2018
Legislativní konference SMOČR
Kongresové centrum 13:00-17:00

11 / 200 míst
26.4. odpoledne a 27.4. dopoledne
Kapacita 200 účastníků
Jazyk CZ
Organizuje SMO ČR

další účinkující

Vladimír Zadina

ředitel divize Smart Prague, Operátor ICT

Název prezentace: Smart Prague 2030 – plán inovací pro metropoli

Vladimír Zadina má v Operátorovi ICT na starost strategické řízení projektů Smart City v Praze, které vyplývá z celoměstské koncepce Smart Prague 2030. Na pozici ředitele nastoupil 1. dubna 2017. Jeho úkolem je posouvat projekty Smart Prague do realizační fáze, maximálně využít synergie v rámci města a do dalšího rozvoje aktivit zapojit i komerční firmy. Vladimír má dlouholeté zkušenosti se zaváděním moderních technologií do řízení měst, vedl například projekt Smart City v Písku. Kromě toho se podílel na přípravě koncepce Smart City například i pro Mladou Boleslav, konzultoval rozvoj konceptu pro Žďár nad Sázavou a několik městských částí Hl. m. Prahy. Expertní zkušenosti s touto oblastí si přináší i z ministerstva pro místní rozvoj, kde se věnoval zejména zapojení evropských fondů do financování aktivit Smart City.

Michal Kraus

vedoucí projektové kanceláře, Operátor ICT

Název prezentace: Datová platforma Prahy – příklady využití v praxi

Michal Kraus vede v Operátorovi ICT tým projektových manažerů, kteří koordinují projekty Smart Prague. Michal během dvaceti let své kariéry nasbíral bohaté zkušenosti v oblasti IT a managementu. Zajímá se o nové a inovativní technologie, jejich vývoj a rád se proto podílí na projektech, které jsou technologicky revoluční a dosud nebyly nasazené ve velkém měřítku. Tomu také odpovídají projekty Smart Prague, Michal se například intenzivně podílí na přípravě projektu Datové platformy pro Prahu. Ve svém osobním životě se věnuje jízdě na koni, má rád lyžování a golf.

Pavel Nácovský

Ekonom strategických a rozvojových aktivit a projektů inovací. Označen „Osobnost eGovernmentu ČR“

Ekonom strategických a rozvojových aktivit a projektů inovací. Označen „Osobnost eGovernmentu ČR“. Zakladatel odborné platformy RASC – Rada a Akademie pro Smart City. Podporuji inovační procesy a projekty ve veřejné správě ve vertikálách Digitální transformace (včetně eGovernment a Smart City) – od podpory překonávání mentální bloků, přes správnou definici veřejných služeb až po podporu realizace projektů a jejich následného provozu. Definuji očekávání změny, jejich ekonomické a kpi/cpi vyjádření. Efektivní tvorba dokumentace provozu. Legislativní správnost projektů. Projekty spolupráce a práce s komunitami.

Martin Ander

Náměstek primátora Brna pro oblast rozvoje

Smart Mobility

Brno připravuje nízkoemisní zónu a technologický projekt INTESMOG řešící kvalitu ovzduší. Celé řešení může být inspirací i pro jiná středoevropská města.

Péter Bakonyi

TU Budapest

Péter je významným hybatelem smart city v Maďarsku. Je prezidentem Národní platformy pro budoucnost internetu zaměřená na smart cities a je bývalým tajemníkem Ministerstva Informatiky, jehož výsledkem byla státní strategie pro Informační společnost. Bude prezentovat možnosti malého města (5-50tis. obyvatel) jako možný model na příkladu města Kiskőrös.

Mátyus Lasló, Debrecín,

Příběh smart city Debrecínu může být inspirativní pro mnoho středoevropských měst. Zřízení samostatné městské firmy zaměřené na ekonomický rozvoj (lákání investorů) a inovace se osvědčil. Město využívá dostupné nástroje, jakou je platforma Waze, která jim umožňuje sbírat širokou škálu dat. Mátyus studoval v Holandsku a vzděláním je IT, což je na přístupu k inovacím velmi znát.

Jaroslav Martínek

City Changer

Smart Mobility

Vášnivý cyklista a běžec, národní cyklokoordinátor a propagátor udržitelné mobility představí novou Platformu městské mobility

Michal Bočvarov

projektový manažer pro implementaci nových technologií

Smart Mobility

Poslední rok se v Dopravním podniku Ostrava aktivně věnujeme vývoji na poli mobility a inteligentních dopravních systému. Jaké projekty jsou již v běhu, jaké chystáme a jak to vlastně celé vidíme, se dozvíte v mé přednášce. Také zmíním pár problémů, které pravidelně cestou potkáváme.

Petr Kvaš

Městská policie Pardubice

Smart Mobility

V rámci přednášky ukáže inovativní přístup městské policie a nasazení kamerového systému umožňující trvale monitorovat dopravu v Pardubicích a okolí.

Donat Dékány

ICT/IoT

The key to a smart city project is the creation of an accessible, open data platforms which store and handle information on city operation in a common system. The EU Open Urban Platform initiative, which has been joined by various cities, large and small enterprises as well as academic research institutions and NGOs, was implemented to serve this end.  The presentation shows the structure of such data platforms and real-time operation through the monitoring of the daily activities in real pilot project. ační procesy a projekty ve veřejné správě ve vertikálách Digitální transformace (včetně eGovernment a Smart City) – od podpory překonávání mentální bloků, přes správnou definici veřejných služeb až po podporu realizace projektů a jejich následného provozu. Definuji očekávání změny, jejich ekonomické a kpi/cpi vyjádření. Efektivní tvorba dokumentace provozu. Legislativní správnost projektů. Projekty spolupráce a práce s komunitami.

Petr Pavlinec

V současné době vedoucí odboru informatiky Krajského úřadu Kraje Vysočina.

Smart Governance

Narozen v roce 1976, vystudoval Vysokou školu ekonomickou v Praze v oborech informační technologie, znalostní inženýrství a ekonomie. Svoji profesionální kariéru v ICT zahájil v roce 1996 jako programátor a správce CAD systémů firmy BOSCH Automatizace. Od roku 1999 pracoval jako správce internetového uzlu firmy Elson v Praze. V roce 2000 se stal produkt managerem ERP systému SRS pro ČR firmy Emel Brno, s.r.o. Od roku 2001 pracuje jako vedoucí oddělení a později odboru informatiky Krajského úřadu Kraje Vysočina. Během působení na krajském úřadě se stal místopředsedou Komise informatiky AKČR (2002-2004), předsedou pracovní skupiny GIS krajů (od 2005) a členem Řídícího výboru Rady vlády pro konkurenceschopnost a informační společnost ČR (2013).

Tim Bansemer a Dawid Golebieski, inblockio

Tim s Dawidem uvedou posluchače do technologie blockchain a jejího potenciálu pro služby veřejného sektoru.

Blockchain

Mají zkušenosti s Blockchain projekty na německé univerzitě Mittweida a ve švýcarském městě Zug. Kromě obecného úvodu uslyšíte i praktické ukázky využití Blockchainu pro aplikace chytrého města.

Tadej Rupnik

projektový manager města Idrija

Idrija je malé a velmi progresivní město v západním Slovinsku, na seznamu měst UNESCO. 500 let se zde těžila rtuť a Idrija nyní čelí novým výzvám: jak být inovativní, sociálně spravedlivá, udržitelná s ohledem na průmyslové dědictví v 21. století? Idrija smart komunita je jednou z iniciativ, která inovační proces vede.

Miran Podobnik

Investment Consultant, Municipality of Idrija

Idrija je malé a velmi progresivní město v západním Slovinsku, na seznamu měst UNESCO. 500 let se zde těžila rtuť a Idrija nyní čelí novým výzvám: jak být inovativní, sociálně spravedlivá, udržitelná s ohledem na průmyslové dědictví v 21. století? Idrija smart komunita je jednou z iniciativ, která inovační proces vede.

Matěj Řáda

manažer inovací, T-Mobile Czech Republic a.s.

Matěj Řáda řídil zavádění nových služeb například GSM Banking, nekuponové dobíjení a zprovoznění sítě LTE a služeb na ní založených. V současné době pracuje v oddělení rozvoje nového businessu, kde má na starosti rozvoj Smart City řešení. T-Mobile nabízí celé portfolio Smart City řešení. V oblasti dopravy se jedná o řešení od analýzy dopravních toků pomocí Big Dat, parkovací systémy a navigaci až po monitoring znečištění ovzduší a hlučnosti. Účastní se také projektu C-Roads, který vytváří budoucnost bezpečnější dopravy a komunikace mezi vozidly.

Lenka Uldrijanová

ředitelka neziskové organizace Liga vozíčkářů

Lenka Uldrijanová je ředitelkou neziskové organizace Liga vozíčkářů. Kromě agendy řízení se věnuje fundraisingu a propagaci činnosti organizace na veřejnosti. Díky svým předchozím zkušenostem v korporátních společnostech a svým kontaktům se aktivně snaží o propojování světa businessu se světem lidí s postižením.

skrýt další účinkující
X

registrační formulář

Vybrané akce
Zbývající akce

Upozornění: Tato registrace je pouze na program veletrhu URBIS a je z důvodu kapacitního nastavení jednotlivých pódií. Pro vstup na veletrh je nutné se registrovat na https://etickets.bvv.cz/cs/objednavka/vstupenky

Tímto potvrzuji obecný souhlas se zpracováním osobních údajů pro účely registrace na mnou vybrané konferenční akce veletrhu URBIS dle požadavků GDPR. (GDPR znamená Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů.)
počet akcí k registraci:
registraci dokončete zde