city:one 27.7.2017 20:34 převzala Tereza Škoulová, redaktorka City:One Vize Strategie

Přestaňte soutěžit, začněte spolupracovat!

Cesty a přístupy k chytrým městům, stejně jako chytrá města samotná, jsou různé. Analytik Daniel Newman z Futurum Research se pro magazín Forbes zamyslel nad elementárními rysy chytrých měst – a přiblížil je prostřednictvím působivých metafor.

Spolu s tím, jak se zvyšuje počet chytrých měst, která využívají technologie a big data, pravděpodobně vznikne i nová obchodní strategie na bázi přeshraniční spolupráce. Jednotlivé podniky, systémy a lidé v různých městech doposud fungovali bez vzájemné spolupráce. Jakmile si ale místní firmy uvědomí hodnotu, kterou mohou vytvářet společně díky propojení, vzniknou takřka nekonečné možnosti.

Město jako obvodová deska

Představíte-li si město seshora, vypadá trochu jako obvodová deska. Rozdíl mezi městem a deskou je ten, že všechny vodiče a snímače na desce s plošnými spoji jsou propojené a vzájemně reagují, zatímco body města fungují nezávisle a tím jsou odpojeny od potenciálu, který vytváří obchodní hodnotu.

Ideálním dalším krokem v rozvoji moderního města je spojení těchto metaforických senzorů; využít nástroje veledat a internetu ke zvýšení produktivity a tím i hodnotu faktu, že jsou součástí velkého města. Obvod už je na svém místě; je na nás, abychom připojili dráty a přiměli všechny systémy a podniky ke vzájemné komunikaci.

Spolupráce namísto soutěže

Další metafora vychází z idejí obchodních center: najdeme v nich několik typů podniků či služeb, všechny přehledně na jednom místě dostupném pro zákazníky. Přepravní společnost, fast food a oděvní butik sdílí stejný prostor a v ideálním případě přitáhnou i zákazníky, kteří využívají služeb jejich sousedů. Tyto podniky nesoutěží o zákazníky; spíše společně fungují na jednom místě, aby stejným zákazníkům nabídli různé typy služeb. Čili obchodní centra fungují spíše na bázi synergie než konkurence a slouží jako měřítko výhod, které mohou získat i města, naučí-li se využívat potenciálu spolupráce.

Přeshraniční spolupráce přináší nové možnosti

Přeměna potenciálního konkurenta ve spojence přináší oběma stranám výhody. V průběhu 21. století se posunují nároky ekonomiky: od řady dovedností založených na znalosti svého průmyslu k chování spočívajícím v empatii a budování vztahů. Ve stále složitějším světě nemůže žádný jedinec ani podnik pracovat samostatně. Přeshraniční spolupráce (mezi podniky v rámci města, mezi městy v rámci jedné země, i mezi zeměmi navzájem) umožňuje podnikům využít síly každého z nich k tomu, aby společně vytvořili symbiotické sítě uvnitř města. Když organizace spolupracují, z výsledků jejich práce mají nakonec prospěch všichni.

Máte chytrý produkt nebo službu?

Máte produkt nebo službu, který pomůže budovat nebo spravovat chytrá města?

Vložit produkt do City:One