Petr Dolejš


Plzeň
+420 724 806 226
Řešení nakládání s odpadními a dešťovými vodami, návrhy čistíren odpadních vod (ČOV) a úpravy pitné vody, optimalizace provozů ČOV, koncepce vohodospodářského rozvoje měst a obcí, publikační činnost, výzkum, vývoj a inovace anaerobní technologie recyklace odpadních vod. Současná pozice: Vedoucí technologické divize Vodohospodářského podniku a.s. Plzeň, dříve: Vědecký pracovník VŠCHT Praha

Kategorie produktů a služeb

Odpadní voda Pitná voda Dešťová voda Odpady

Předmět podnikání/odvětví

Konzultant Projektant

Máte chytrý produkt nebo službu?

Máte produkt nebo službu, který pomůže budovat nebo spravovat chytrá města?

Vložit produkt do City:One